Karabakh | Institute for War and Peace Reporting

Karabakh

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.
21 Feb 05
Është në interesin e Rusisë dhe Bashkimit Evropian të zgjidhin një problem i cili po troket në dyert e të dyve.