BCR Issue 568 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

BCR Issue 568

Zuzana Serences
15 Feb 10
Serbët dhe kroatët nga Bosna të cilët arritën në vitet e nëntëdhjeta pohojnë se ata ende janë viktima të armiqësisë vendore.
Darko Sper
2 Aug 05
Në mungesë të lejeve për transportim të trofeve të tyre në BE, gjuetarët e huaj i shmangen gjuetisë në këtë rajon.
Robert Vizi
31 Jul 05
Duke marrur parasysh mungesën e dialogut në mes të Vojvodinës dhe Serbisë, ardhmëria e provincës mund të mvaret nga suksesi i saj në fitimin e mbështjetjes nga BE-ja.
Márton Attila
31 Jul 05
Nga pika kulminante e viteve të 90-ta, mbështetja e popullatës për kthimin e autonomisë që Vojvodina gëzonte në kohën para Millosheviqit është në rënie.