BCR Issue 564 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

BCR Issue 564

Stacy Sullivan
6 Jul 05
Përkundër fakteve të shumta, shumë serbë refuzojnë të pranojnë se një masakër ka ndodhur.
Ed Vulliamy
6 Jul 05
Ekipet vendore hetuese ligjore përpiqen të kthejnë trupat e viktimave tek familjarët e tyre.
Nerma Jelacic
6 Jul 05
Ish i burgosuri tregon se si i ka ikur vdekjes në duart e grupit ekzekutues serb.