BCR Issue 544 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

BCR Issue 544

Dragana Nikolic-Solomon
2 Aug 05
Edhepse të pakët në numër, komuniteti i çifutëve në Serbi është duke u ballafaquar me sulme nga grupeve të ndryshme ulta-nacionaliste.
Zana Limani
2 Aug 05
Opozita ankohet se pilot projekti do të përforcoj enklavat serbe dhe do të kushtoj shumë.
Alina Radu
2 Aug 05
Derisa komunsistët duket se do të fitojnë lehtë në zgjedhje, kjo ish-parti Ruse tani është duke bërë fushatë me qëndrim pro Evropian.
Nedjeljko Rudovic
2 Aug 05
Propozimi i fundit për ndarje nga Podgorica ka për qëllim të zbutë kundërshtarët në Beograd dhe Bruksel – si dhe ti shmanget organizimit të një referendumi të cilin si duket askush nuk e dëshiron.