رایه ورکوونکی بندیان:

رایه ورکوونکی بندیان:

Friday, 17 September, 2010

د افغانستان په ډیریو زندانونو کې به د ټاکنو په ورځ د بندیانو لپاره د رایی ورکولو مرکزونه موجود وی .
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند نورمحمد نور وایی ټول بندیان نشی کولای رایه ورکړی بلکې یواځې هغه بندیان کولای شی چې وړاندې تر زندانی کیدو یی د رایی ورکولو کارتونه ترلاسه کړي وي
د رایی ورکولو یو مرکز به د څرخی پله په زندان کې هم موجود وی

Afghanistan
Elections
Support our journalists