Africa | Institute for War and Peace Reporting

Africa

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.
26 Feb 10
Elonga nini ba victime ya violence sexuelle nakolanda mibeko ya mboka Congo pe ya mokili? esengeli kolandela lolenge nini pe litomba nini kozela?
3 Nov 09
Sima ya kokima Ouganda, LRA asalaki ba mbeba na RDC: lifuti nini na baye ba bazuaki makama?
27 May 09
Makambo mazalaki ebele,mama Arbia alobeli biso ezalela ya boyokani ya CPI na gouvernement ya Congo,mpenza mpenza likambo oyo etali Bosco Ntaganda,mokambi ya sika ya moningi motomboki ya Conseil National pour la Defense du peuple,CNDP,oyo CPI ebimisa mokan
3 Dec 08
Cour Penale Internationale abanda mosala na RDC na 2004. Banda wana, CPI asi asengi bakanga bana ya Congo mitano. Minei basi bakangemi pe bazali kozela basamba kuna na La Haye, esika ndako ya monene ya CPI ezali. Kasi na RDC, bato mingi bayebi te CPI ezal