Global Voices | Institute for War and Peace Reporting

Global Voices

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.

Latest

IWPR provides a multilingual platform for journalists who would otherwise have no outlet. Multimedia and text stories cover the themes of IWPR’s project activities, from human rights to good governance, conflict to inclusive societies. Story production is an integral part of IWPR’s training methodology, as on-the-job mentoring builds massively on formal training courses.

Europe / Eurasia

Վրաստանի բնակչությունն իրականում ավելի սակավաթիվ է, քան թվում է: (Լուսանկարը՝Ռեգինա Եգորովա-Ասկերովա)
Վրաստանում անցկացված վերջին մարդահամարի արդյունքներով՝ երկրի բնակչության զգալի մասը կրճատվել է`այդպես էլ չավելանալով նախորդ հետազոտության թերի տվյալների համեմատությամբ:

VIdeo

icon
Human rights groups act on behalf of frightened victims.

Audio

Fewer jobs and a worsening exchange rate hits households supported by expats in Russia.