Global Voices | Institute for War and Peace Reporting

Global Voices

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.

Latest

IWPR provides a multilingual platform for journalists who would otherwise have no outlet. Multimedia and text stories cover the themes of IWPR’s project activities, from human rights to good governance, conflict to inclusive societies. Story production is an integral part of IWPR’s training methodology, as on-the-job mentoring builds massively on formal training courses.

"IWPR produces fine reports from unstable parts of the world that are too often ignored by the mainstream media — reports that promote understanding in place of entrenched bigotry and prejudice."

Martin Fletcher
The Times

Middle East & North Africa

Հայաստանում կենսապայմաններին հարմարվելը որոշ ժամանակ կպահանջի: (Լուսանկարը՝ Արմինե Մարտիրոսյանի)
Տեղական եզդիական համայնքը խնդրում է կառավարությանն աջակցել Իրաքից ներգաղթող իրենց հայրենակիցներին:

Audio

Trade in out-of-date or counterfeit medication is booming in country’s east.