Global Voices | Institute for War and Peace Reporting

Global Voices

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.

Latest

IWPR provides a multilingual platform for journalists who would otherwise have no outlet. Multimedia and text stories cover the themes of IWPR’s project activities, from human rights to good governance, conflict to inclusive societies. Story production is an integral part of IWPR’s training methodology, as on-the-job mentoring builds massively on formal training courses.

Europe / Eurasia

Վրացի երիտասարդները վաղ ամուսնությունների դեմ Թբիլիսիի կենտրոնում, 2015թ. նոյեմբերի 25-ին կազմակերպված ցույցի ժամանակ: (Լուսանկարը՝ Անանո Բերիաշվիլի):
Երկրի խորհրդարանն արգելում է 18 տարին չլրացած անձանց հետ ամուսնությունը, բացառությամբ դատարանի թույլտվությունը ստանալու դեպքերի, սակայն իրավապաշտպան ակտիվիստները պնդում են, որ այս քայլը բավարար չի լինի փոփոխությունը կյանքի կոչելու համար:

VIdeo

icon
Seed funding, office space and mentoring to help start-ups become viable.