Women | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Women

Latest

 (عکس: پاولا برانستین/گیتی ایمیجز)
27 Sep 16
زنان برای غلبه بر برخورد‌های جاهلانه و تبعیض‌آمیز مبارزه می‌کنند.
8 Sep 16
مقام ها می گویند که این نمایانگرِ سطح گسترده تری نابرابری جنسیتی است.
مکتب برای دانش آموزان دختر در قندهار (Photo: Joe Raedle/Getty Images)
31 Aug 16
آزار و اذیتِ روزانه سبب می شود بسیاری از دانش آموزان مجبور شوند تحصیل شان را پیش از وقت ترک کنند.
مرکزِ غور- یکی از عقب‌مانده‌ترین ولایات افغانستان. (عکس: حسن حکیمی)
20 Aug 16
قضیه خیلی جدی بود و منجر به اعتراض همه‌گانی شد.
دانش آموزان پولیس افغانستان در حال تمرینِ نشانه زنی در محوطه تیر اندازی اکادمی پولیس کابل.(عکس: Daniel Berehulak/Getty Image)
19 Aug 16
با وجود تبعیض اجتماعی، شمارِ افسران زن افزایش یافته است.
عکاسی خبری زنان در شهر فراه، افغانستان.(عکسHMC Josh Ives/Flickr)
Investigation
16 Aug 16
زنان از کار در بخش ژورنالیزم بازداشته می شوند.
مادری پسرِ بیمارش را جهت تداوی به بیمارستانی در فرزه-افغانستان- آورده. (عکس:John Moore/Getty Images)
16 Aug 16
گزارش‌ها می‌رسانند که کارمندانِ فاسد، بیمارانِ آسیب‌پذیر را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و از آنان پول می‌گیرند.
کشاورز افغان آماده لامپ خشخاش برای برداشت در یک میدان در نزدیکی شهر از قندهار. (عکس: اسکات نلسون / گتی ایماژ)
15 Aug 16
مقامات خبر می‌دهند که تعداد زیادی از زنان در حال پایان دادن به ازدواج شان استند.
دختران افغان تمرین هنرهای رزمی در یک باشگاه ورزشی برای زنان در کابل است. (عکس: جان مور / Getty Images)
31 Jul 16
تبعیض و کمبود منابع باعث شده تا حتا فرصتِ سرگرمی برای تعداد کمی افراد مساعد باشد، چه رسد به رقابت.
دستایاران مغازه‌ها در افغانستان به‌طور سنتی مردان اند، اما نگرش‌ها در حال تغییر اند. (سعیدی/گیتی ایمیجز)
29 Jul 16
دستیاران زن در فروشگاه‌ها با سنت‌ها مبارزه می‌کنند و سود بیش‌تری را وارد تجارت می‌کنند.

Pages