Women | Institute for War and Peace Reporting

IWPR Topics

Women

Latest

دانش آموزان پولیس افغانستان در حال تمرینِ نشانه زنی در محوطه تیر اندازی اکادمی پولیس کابل.(عکس: Daniel Berehulak/Getty Image)
19 Aug 16
با وجود تبعیض اجتماعی، شمارِ افسران زن افزایش یافته است.
عکاسی خبری زنان در شهر فراه، افغانستان.(عکسHMC Josh Ives/Flickr)
Investigation
16 Aug 16
زنان از کار در بخش ژورنالیزم بازداشته می شوند.
مادری پسرِ بیمارش را جهت تداوی به بیمارستانی در فرزه-افغانستان- آورده. (عکس:John Moore/Getty Images)
16 Aug 16
گزارش‌ها می‌رسانند که کارمندانِ فاسد، بیمارانِ آسیب‌پذیر را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و از آنان پول می‌گیرند.
کشاورز افغان آماده لامپ خشخاش برای برداشت در یک میدان در نزدیکی شهر از قندهار. (عکس: اسکات نلسون / گتی ایماژ)
15 Aug 16
مقامات خبر می‌دهند که تعداد زیادی از زنان در حال پایان دادن به ازدواج شان استند.
دختران افغان تمرین هنرهای رزمی در یک باشگاه ورزشی برای زنان در کابل است. (عکس: جان مور / Getty Images)
31 Jul 16
تبعیض و کمبود منابع باعث شده تا حتا فرصتِ سرگرمی برای تعداد کمی افراد مساعد باشد، چه رسد به رقابت.
دستایاران مغازه‌ها در افغانستان به‌طور سنتی مردان اند، اما نگرش‌ها در حال تغییر اند. (سعیدی/گیتی ایمیجز)
29 Jul 16
دستیاران زن در فروشگاه‌ها با سنت‌ها مبارزه می‌کنند و سود بیش‌تری را وارد تجارت می‌کنند.
یکی از بیمار لشمانیا در یکی از شفاخانه های کابل (عکس: پاولا برونشتاينGetty Images/)
18 Jul 16
افزایش امراض پرازیتی باعث نگرانی مقامات صحت شده است.
فيِض آباد مرکز ولايت، بدخشان (عکس: آی ډبليو پي آر)
17 Jul 16
در ولایات شمال‌شرقی افغانستان منابع انگشت‌ شماری برای مبارزه با اعتیاد وجود دارد.
زنان افغان در تولید لبنیات سهم می گیرند. (عکس: جان مور|گیتی ایمیجز)
23 Jun 16
سرمایه گذاری های کوچک زراعتی، رنگ دیگری به خود می‌گیرند و در حال تقویت درآمد سرمایه‌گذاران اند.
شهر شَرَن ، مرکز پکتیکا افغانستان. (عکس: آی دبلیو پی آر).
Investigative Report
21 Jun 16
امکانات کم صحی باعث شده تا مرگ و میر مادران در سطح بالایی قرار داشته باشد.

Pages