Women | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Women

Latest

فارغ التحصیلان دانشگاه ننگرهار (عکس: UNAMA News/Flickr)
Investigation
14 Feb 17
نبود وکیل مدافع، بدین معناست که زنان به سختی میتوانند به عدالت دسترسی داشته باشند
12 Feb 17
خشونت جنسیتی، فقر و مشکلات اجتماعی مرتبط به آنها باعث افزایش مشکلات روحیِ گسترده‌ می‌شوند
9 Feb 17
مراقبت‌های عامه، مرگ و میر مادران را تا حد زیادی کاهش داده است.
یکی از اعضای قوای هوایی افغانستان ایستاده در دروازه ورودی  هنگر طیاره در قندهار. (عکس: Justin Sullivan/Getty Images)
31 Jan 17
تعصب اجتماعی و امکانات محدود شرایط زندگی را برای تعداد انگشت شمار محصل زن در صنعت ترانسپورت هوایی کشور دشوار نموده است.
دختر افغان در حال دیدن از کلکین یک صنف درسی در کابل (Photo: Majid Saeedi/Getty Images)
30 Jan 17
زنان تا هنوز بخاطر به دنیا آوردن دختر تحقیر و اذیت می شوند.
زن افغان کودکش را به مرکز شهر هرات آورده. (عکس: Chris Hondros/Getty Images)
Investigation
23 Jan 17
وقتی مردان چندین زن می‌گیرند هزینه‌ عاطفی آن برای زنان خیلی گران تمام می‌شود.
یک معتاد مواد مخدر در مرکز معالجه اعتیاد «سانگه آماج» در کابل: ( Daniel Berehulak//Getty Images)
12 Jan 17
کارشناسان می گویند که دلیل عمده ای این افزایش، تاثیرگذاری شوهر یا سایر مردان معتاد خانواده بالای زنان می باشد.
زنان در جریان تعلیمات مسلکی در کابل مشغول کار نساجی می باشند  (عکس: Majid Saeedi/Getty Images)
8 Dec 16
برنامه‌هایی که برای خودکفایی زنان طرح ریزی شده بودند، به حال خود رها شده اند.
فعالان حقوق جنسیتی در ولایت هرات هشدار می دهند که میزان ازدواج کودکان رو به افزایش است.(Majid Saeedi/Getty Images)
Investigation
7 Dec 16
فعالان هشدار می دهند که برنامه های آگاهی دهی تاثیر اندکی داشته است.
21 Nov 16
اقدامات شاملِ افزایش حضور زنان و رسیدن به جامعه مدنی است.

Pages