Women | Institute for War and Peace Reporting

IWPR Topics

Women

Latest

21 Apr 15
تلاش ها برای تحقق برابری در سطح ولایات تا هنوز بسیار ناچیز است.
25 Nov 14
جدیداً تلاش ها به هدف کاهش سطح مرگ ومیردرنقاط دوردست ولایت قندهارآغازگردیده است.
The incidence of reported crimes against women is rising. (Photo: Flickr/Marius Arnesen)
9 Jun 14
فعالان مبارزه با خشونت می گویند دستآورد مهم شان آگاهی دهی به زنان درمورد حقوق شان است
15 May 14
با رفتن خارجیان از هلمند، زنان فعال در صنایع دستی می گویند که اگر بازارهای جدید نیابند، مهارت های شان هدر خواهد رفت
Entrance to Kabul's Badam Bagh prison for women. (Photo: Mina Habib)
27 Jan 14
.برخی اززنان زندانی صرفاً برای اتهام فرار از خانه در زندان بسر می¬برند.
Special Investigation
17 Feb 12
زنان برای گریز از مشکلات خانوادگی یا ازدواج اجباری زهر می خورند.
Teacher training in Herat. (Photo: US Air Force TSgt Laura K. Smith/ISAF media)
13 Jan 12
دوره های آموزشی خواندن و نوشتن برای زنان، تبعیض آموزشی در برابر زنان را به چالش می کشد.

Pages