Women | Institute for War and Peace Reporting

IWPR Topics

Women

Latest

3 Dec 15
دسترسی آسان به هیرویین توام با فقر باعث ایجاد مشکل بزرگ شده است.
30 Nov 15
هزارها تن شامل مدارس ثبت ناشده در مناطق که خارج از ادارۀ حکومت است شده اند.
21 Apr 15
تلاش ها برای تحقق برابری در سطح ولایات تا هنوز بسیار ناچیز است.
25 Nov 14
جدیداً تلاش ها به هدف کاهش سطح مرگ ومیردرنقاط دوردست ولایت قندهارآغازگردیده است.
The incidence of reported crimes against women is rising. (Photo: Flickr/Marius Arnesen)
9 Jun 14
فعالان مبارزه با خشونت می گویند دستآورد مهم شان آگاهی دهی به زنان درمورد حقوق شان است
15 May 14
با رفتن خارجیان از هلمند، زنان فعال در صنایع دستی می گویند که اگر بازارهای جدید نیابند، مهارت های شان هدر خواهد رفت
Entrance to Kabul's Badam Bagh prison for women. (Photo: Mina Habib)
27 Jan 14
.برخی اززنان زندانی صرفاً برای اتهام فرار از خانه در زندان بسر می¬برند.

Pages