Education | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Education

Latest

An Afghan boy writes on a chalkboard at a rural school. (Photo: Spencer Platt/Getty Images)
20 Jun 18
شورشیان قوانین و نصاب درسی خودشان را در مکاتب تطبیق می‌کنند.
30 May 18
استفاده از داروی ترامادول میان دانش‌آموزان جوان دختر رایج شده است.
An Afghan boy writes on a chalkboard at a rural school in Afghanistan. (Photo: Spencer Platt/Getty Images)
15 Mar 18
تحریم ها بالای تنبیه جسمی افراد هنوزهم کاملاً نادیده گرفته می‌شود.
5 Mar 18
مقام‌ها دولتی متعهد برآنند تا به نگرانی‌ها در مورد نفوذ هراس‌افگنان به سیستم آموزشی، رسیدگی کنند.
University students in discussion. (Photo: UNAMA News/Flickr)
2 Feb 18
مدیریت پوهنتون ها به دلیل جدی نگرفتن شکایات مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
Young women study at an Afghan university. (Photo: Majid Saeedi/Getty Images)
25 Jan 18
فارغان پوهنتون‌های خصوصی مدعی‌اند که این نهادها صرفاً در پی کسب پول می‌باشند.
Afghan children walk to school in Logar province. (Photo: John Moore/Getty Images)
13 Jan 18
دروس اسلامی جایگزین مضامین فرهنگی و مبارزه با تروریزم می شود.
24 Nov 17
مردم محل شکایت دارند که کمبود امکانات و ناامنی منجر به محرومیت بانوان از آموزش و پرورش شده است.
21 Nov 17
حکومت قصد دارد مشکلات تهیه مسکن برای معلمین را حل بسازد.
یک صنف درسی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان (عکس از: جو ریدل/Getty Images)
27 Feb 17
نبود امنیت در ولسوالی‌ها به این معنا است که دختران و بچه ها به راحتی نمی‌توانند تحصیل کنند.

Pages