Education | Institute for War and Peace Reporting

IWPR Topics

Education

Latest

23 Jan 15
بیش از سه دهه جنگ نظام تعلیم و تربیه را هنوز هم صدمه می زند.
19 Dec 14
باشندگان فراه میگویند که سربازان پیاده طالبان معمولاً آنعده اعضای جامعه اند که از کمترین سواد برخوردار اند.
17 Dec 14
اشتراک کنندگان یک مناظره گفتند که براساس سنت های رایج پسران تعلیم می بینند ولی دختران "یک قدم عقب" گذاشته می شوند.
1 Dec 14
نرخ سواد در ولایت ننگرهار باوجود برنامه های تعلیمی برای بزرگسالان در سطح پایین قرار دارد.
1 Dec 14
تاخیر طولانی اعمار شاهراه خوست خشم مردم را بر انگیخته است
5 Nov 14
سرازیر شدن مهاجرین از وزیرستان شمالی بالای سیستم ازقبل اضافه بار مکاتب، فشار وارد کرده است
Tents provide the classrooms for this school in Afghanistan's Khost province. (Photo: Ahmad Shah)
1 May 14
اکثریت مکاتب ولایت خوست با کمبود ساختمان دایمی، معلمان مجرب و حتی کتاب درسی مواجه استند.
29 Apr 14
با افزایش علاقه به مطالعه درشرق کشور،کتابفروشان از به میان آمدن تجارتی رو به گسترش خبر می­دهند
A school in Helmand province, Afghanistan. (Photo: Gol Ahmad Ehsan)
7 May 13
.با آنکه وضعیت امنیتی در حال بهبود است، اما ده ها هزار کودک هنوز از رفتن به مکتب محروم اند
20 Apr 12
در مکاتب کتابهایی تدریس می شود که دران همه واقعات تلخ سه دهه اخیر مسکوت گذاشته شده است.

Pages