Education | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Education

Latest

په تورخم کې د پاکستان – افغانستان په گډه پوله راستنېدونکي لاروي (عکس: John Moore/Getty Images)
10 Feb 17
سیل پناهندگان سابق که از پاکستان به کشورشان بازمی‌گردند فشار بسیار زیادی بر مقامات کشور وارد ساخته است.
13 Jan 17
قرار شنیده ها در یکی از گفتمان ها، این تعرضات ضربه جدی‌یی به سیستم آموزشی وارد کرده است.
دانش‌آموزان افغان از مکتب اناث چغچران(عکس: Paula Bronstein/Getty Images)
Investigation
5 Dec 16
بسیاری از مکاتب مسدود اند، اما استادان هنوزهم معاش می‌گیرند.
مکتب برای دانش آموزان دختر در قندهار (Photo: Joe Raedle/Getty Images)
31 Aug 16
آزار و اذیتِ روزانه سبب می شود بسیاری از دانش آموزان مجبور شوند تحصیل شان را پیش از وقت ترک کنند.
13 Jun 16
انکشاف به عنوان یک راهکار درازمدت برای رشدِ آموزش و پرورشِ دختران شناخته شده است.
Prison guard stands as female inmates weave carpets in Herat's main prison. (Photo: Majid Saeedi/Getty Images)
10 Mar 16
مهارت های صنایع دستی باعث کاهش تنش ها در میان زندان شده و به زنان فرصت حمایت از خانواده های شان را میسر می سازد.
شرح عکس: دختران در محوطه یک مکتب در شهر قندهار بازی می کنند. افغانستان. (عکس جی پی ای/ جواد، فلیکر/ جلالی)
21 Feb 16
تعداد بسیار کم دختران می توانند مکتب را به پایان ببرند، چه رسد به دانشگاه.
30 Nov 15
هزارها تن شامل مدارس ثبت ناشده در مناطق که خارج از ادارۀ حکومت است شده اند.
13 Nov 15
در مناظره های که در سه ولایت راه اندازی شده بود نقش معلمان در ایجاد یک جامعۀ با ثبات مورد استماع قرار گرفت.
Roman aged 7, sorts bricks at the Kabul brick factory where he works from 8am to 5 pm daily. Picture from November 2009. (Photo: Paula Bronstein/Getty Images)
19 Aug 15
آنها باید که در مکتب می بودند، اما مشکلات فامیلی آنها را وا داشته است که روز های شان را صرف بدست آوردن پول کنند.

Pages