Corruption | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Corruption

Latest

18 Jul 18
فهرستی بلندی از تقلب و چالش‌های احتمالی ممکن است نتایج انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد.
Afghan workers of the Independent Election Commission (IEC) load ballot boxes to be distributed to polling stations. (Photo: Majid Saeedi/Getty Images)
11 Jul 18
سیستمی که برای تامین شفافیت در انتخابات اکتوبر2018 در نظر گرفته شده ممکن است به حد کافی کارا نباشد.
Road conditions in Afghanistan are often dire and many drivers are unlicensed. (Photo: Paula Bronstein/Getty Images)
4 Apr 18
به منظور بهبود وضعیت ناگوار جاده‌های پرخطر، اقداماتی روی دست گرفته شده است.
12 Feb 18
مردم محل می گویند که آنان بیشتر از هرزمان دیگر از حکومت دلسرد شده اند.
ساحه‌ای که برای شهرک مامورین در نظر گرفته شده بود کاری بالای آن صورت نگرفته است. (عکس: آی دبلیو پی آر)
Investigation
29 Jan 18
یک تحقیق آی‌ دبلیو پی آر نشان می‌دهد که بودجه‌ی که برای یک شهرک جدید رهایشی تخصیص داده شده بود، ناپدید شده‌است.
Cars attempt to manoeuvre a traffic jam during rush hour in Kabul. (Photo: Andrew Renneisen/Getty Images)
7 Dec 17
بدون پرداخت پول هنگفت، دریافت جواز راننده گی در پروان دشوار است.
Marble on display at a specialist shop in Afghanistan. (Photo: USAID Afghanistan/Wikimedia Commons)
29 Nov 17
شورشیان پول های به دست امده از استخراج این معادن را با وجود کنترول منازعه برآنگیز آن، به جیب خود می زنند.
یک زن کارآفرین در خوست محصولات تهیه شده از مواد محلی را به نمایش می گذارد. (عکس: احمد سالارزی/فلِکر)
16 Jun 16
هشدارهایی وجود دارد که پروژه های کوچک انکشافی قربانی فساد شده و در حال سقوط اند.
3 Nov 15
نگرانی های وجود دارد که منابع ارزشمند مالیاتی به آسانی دزدی و دستبرد خواهد شد.
31 Dec 14
زمانی که مامورین دولتی به اساس ارتباطات سیاسی انتخاب می شوند شفافیت و صداقت ازدریچه فرار می کند.

Pages