Conflict resolution | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Conflict resolution

Latest

عضوی از نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا در حال مراقبت از خط هواپیما در فرودگاه کندهار. (عکس: اندریو رینیسن/ گیتی ایمیجز)
25 Jul 18
ستایش از واپسین مذاکرات صلح میان کابل و طالبان.
Taliban fighters peacefully surrender their arms during a meeting with Afghan government officials as part of the government's peace and reintegration process, April 11, 2011 in Kandahar. (Photo: U.S. Army Maj. James D. Crawford/ISAF via Getty Images)
25 Jan 18
شورشیان اسبق می‌گویند تعهدات تحقق نیافته باعث تداوم شورشگری می‌شود
اشتراک کننده گان سیمینار دو روزه آی دبلیو پی آر که برای شورای عالی صلح برگزار شد (عکس: آی ډبليو پي آر)
5 Feb 16
کارگاه های های آموزشی به منظور ایجاد اعتماد مردم و نوشتن گزارش خبری واضح برگزارشدند.
18 Jan 16
بعضی افغان ها نسبت به ابتکار ایجاد شده به منظور قناعت دادن جنگجویان که سلاح های شان را به زمین بگذارند، شک دارند.
IWPR debate in Khost province, November 2015. (Photo: IWPR)
23 Nov 15
حکومت نیاز دارد با عوامل که باعث تشویق افراد جوان به خشونت می شود مقابله کند.
IWPR debate in Badakhshan province, November 2015. (Photo: IWPR)
23 Nov 15
برای همتای گفتگو های صلح در مورد افراد باید شفافیت بیشتر وجود داشته باشد.
13 Nov 15
در مناظره های که در سه ولایت راه اندازی شده بود نقش معلمان در ایجاد یک جامعۀ با ثبات مورد استماع قرار گرفت.
11 Nov 15
کابل نیاز دارد که به خاطر ایجاد اعتماد دست به دست با گروه های جامعۀ مدنی کار کند.
14 Oct 15
همه به این باور اند که روند گفتگو های مقطع یی در خطر قرار دارد، هرچند نظریات در مورد دلایل تأخیر آن متفاوت است.
2 Oct 15
به مناظره های باز به مثابۀ پل ارتباطی میان حکومت و مردم دیده می شود.

Pages