Conflict | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Conflict

Latest

28 Feb 18
گمان‌ها وجود دارد که حملات اخیر نیروهای ویژه موفق می‌شود.
Afghan men dance on the streets of Kabul celebrating the first day of Eid-al-Fitr. (Photo: Paula Bronstein/Getty Images)
20 Feb 18
هنرمندان و گروه‌های موسیقی مورد هدف شورشیان قرار می‌گیرند.
ژست‌های دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالت متحده امریکا، پیش از ایراد بیانیه‌اش در پیوند به حضور نظامی امریکا در افغانستان، در پایگاه نظامی «فورت مایر» در آرلنگتن ورجنیا، مورخ 21 آگست 2017. (عکس: مارک ویلسن/ گیتی ایمیجز)
30 Oct 17
ناظران از تعهد ایالات متحده مبنی بر افزایش نیروهای نظامی‌ در افغانستان و نیز افزایش فشارها بر پاکستان استقبال می‌کنند.
17 Aug 17
در مناظره‌ی آی.دبلیو.پی.آر در کاپیسا از روند ناگوارحمله برمراکز صحی صحبت شد که کارکنان صحت عامه را بیشتر از پیش با خطر مواجه می‌سازد.
15 Dec 15
بیکاری و نگرانی های امنیتی ده ها هزار جوان را وادار به ترک کشور کرده است.
12 Nov 15
بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، نیروهای امنیتی در برابر شورشیان مبارزه کرده اند.
22 Sep 15
عدم توانایی مسؤلین و رسانه ها در مقابله با شایعات باعث اغتشاش و نا امیدی شده است.
1 Jun 15
مردم اعتماد شان را نسبت به نظام عدلی نادرست و بی کفایت دولتی از دست داده اند.
19 Mar 15
دهه های جنگ و بی ثباتی بازار آسیب های ویران کنندۀ به جا گذاشته است.
18 Feb 15
سطح بلند از پریشانی های روانی شایع شده است.

Pages