ولایت ننگرهار شاهدِ افزایش آموزگاران زن اند

انکشاف به عنوان یک راهکار درازمدت برای رشدِ آموزش و پرورشِ دختران شناخته شده است.

ولایت ننگرهار شاهدِ افزایش آموزگاران زن اند

انکشاف به عنوان یک راهکار درازمدت برای رشدِ آموزش و پرورشِ دختران شناخته شده است.

به گفته مقامات محلی، تعداد آموزگاران زن در ننگرهار- ولایت شرقی افغانستان- در دو سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است، اما سنت‌های محافظه‌کارانه و کمبود شغل در این ولایت نشان می دهد که هنوز هم شمار زیادی از خانم‌هایی که از دارالمعلمین فارغ می‌شوند در رشته‌های دلخواه شان کار نمی‌کنند.

با توجه به ارقام ارایه شده از سوی ریاست معارف ننگرهار، در حال حاضر به تعداد ۱۴۰۰ معلم زن در این ولایت مشغول کار اند که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱۰۰۰ تن می ‌رسید.

مینه شیرزاد، مدیره مکتب «علایی» در ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد می‌گوید که نسبتِ تعویض مردان به آموزگاران زن در این شهر در حال تغییر است و این تغییرات از قبل حس می‌شد.او می‌افزاید: " روز به روز تعداد آموزگاران زن افزایش می‌یابند که این خبر خوبی برای بهبود فرآیند تدریس است."

در حال حاضر در ولایت ننگرها به تعداد ۹۰۲ باب مکتب وجود دارد که ۸۲۰۰۰۰  متعلم در آنها آموزش می‌بینند. از مجموع مکاتب یاد شده۲۸۶ باب آن لیسه بوده و متباقی برای آموزش و پرورش کودکان اختصاص یافته است.به گفته ریاست معارف ننگرهار، ۴۰ درصد از این متعلمان را دختران تشکیل می‌دهند.

شیما مدیره لیسه نازو انا واقع ناحیه پنجم شهر جلال‌آباد می گوید: " افزایشِ تعداد آموزگاران زن یک دست‌اورد بزرگ است که ما و همچنان شاگردان از این بابت خوشحالیم"

وی در ادامه گفت: " ما در گذشته فقط چند معلم زن داشتیم و بیشتر استادان ما مردان کهن‌سال بودند، ولی اکنون شمار استادان زن افزایش یافته است و از این که کار میکنند خوشحال اند.»

مهینه یکتن از استادان تازه استخدام شده در لیسه نازو انا می‌گوید که وقتی جوان‌تر بود بیشتر استادان شان مرد بوده، که حال مسله برعکس آن است. وی در ادامه گفت: « همیشه آرزو داشتم معلم شوم و دختران را در راستای آموزش و پرورش کمک کنم. امروز رویایم به حقیقت مبدل شده و در لیسه نازو انا استاد استم و از زنان دیگر نیز می‌خواهم کار تدریس را آغاز کنند.»

در همین حال، رییس دفتر مقام ولایت ننگرهار با استقبال از افزایش تعداد آموزگاران زن می‌گوید: « دفتر مقام ولایت جهت فراهم آوری  امکانات، افزایش شمار استادان زن و حل مشکلات موجود سخت تلاش می‌کند."

محمد آصف شینواری رییس بخش مطبوعات ریاست معارف ننگرهار گفت که دفتر شان شماری از مراکز تعلیمی برای زنان را در ولسوالی های مختلف این ولایت حمایت می کند، اما با آن هم تعداد زیادی از زنان واجد شرایط برای معلمی فرصت های کاری رااز دست می دهند.

داوود ابراهیم خیل رییس دانشگاه تربیه معلم ننگرهار می گوید که سالانه نزدیک به 1500 دانشجوی زن از دانشگاه فارغ می شوند که در حدود 500 تن آنها به دلیل مخالفت اعضای خانواده، مشکلات امنیتی و عدم استخدام از سوی وزارت معارف شامل کار نمی شوند.

در همین حال، قاری دین گل یکتن از فعالین اجتماعی در ننگرهار می گوید که تلاش ها جهت افزایش و جذب حمایت مردمی برای تعلیم و تربیه دختران جریان دارد.

وی علاوه کرد: " افزایش تعداد آموزگاران زن خبر خوبی است و ما به تلاش های مان جهت تفهیم اهمیت تعلیم دختران در جامعه و رسانیدن این پیام به مردمِ مناطق دور دست از طریق برنامه های آگاهی دهی عامه ادامه می دهیم."

از سوی دیگر، آقای ابراهیم خیل با پذیرفتن این که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی است می گوید: " ما در حال حاضر تعداد زیادی از استادان واجد شرایط از هردو طبقه زنان و مردان داریم و تلاش می کنیم تا سیستم تعلیمی مان ر ا مسلکی بسازیم"

افزایش تعداد آموزگاران زن تاثیر قابل توجهی در تعلیم و تربیه دختران دارد.خانواده ها اگر بدانند که دختران شان توسط آموزگاران زن تدریس می شوند به احتمال زیاد به آنها اجازه می دهند به مکتب بروند و خود دختران نیز در این صورت احساس راحتی میکنند و با اعتماد به نفس کافی به دروس شان شرکت می کنند.

رنا، یکتن از دانش آموزان مکتب نازو انا می گوید: " اکنون از بابت این که توسط استادان زن تدریس می شوم خیلی خوشحالم و پرسش هایم را به آسانی مطرح می کنم، در حالیکه در گذشته جرات سوال کردن از استادانِ مرد را نداشتم.

Support our journalists