شاروالمتهم به دزدی بزرگ

همزمانی­که نهادهای مبارزه با فساداداری و والی می گویند که درقبال این اتهامات ناتوان ازانجام کاری استند، شاروال پل علم می گوید:من کاری می کنم که خودم می خواهم انجام بدهم

شاروالمتهم به دزدی بزرگ

همزمانی­که نهادهای مبارزه با فساداداری و والی می گویند که درقبال این اتهامات ناتوان ازانجام کاری استند، شاروال پل علم می گوید:من کاری می کنم که خودم می خواهم انجام بدهم

View of Pul-e Alam. (Photo: 1st Lt. John Severns, US Air Force/Wikimedia Commons)
View of Pul-e Alam. (Photo: 1st Lt. John Severns, US Air Force/Wikimedia Commons)

عبدالمقصود عزیزی

شاروال یکی ازشهرهای شرقی افغانستان متهم است که با استفاده از موقف خود دارایی­های عامه را اختلاس کرده­است.

نهاد مبارزه برعلیه فساداداری افغانستان، مقام ولایت لوگر و کارمندان سابق شاروالی پل علم می­گویند آنها شواهدی در دست دارند که احمدخان الفت درچندین موارد تخطی از قانون را مرتکب شده است.

الفت، کسی که از ماه جون 2012 تاکنون شاروال پل علم، مرکزاداری شهرلوگر، بوده است، ارتکاب این تخلفات را انکار می کند. 

آمان الله امانت ازمقام­های کمیته مستقل مشترک ارزیابی و نظارت مبارزه علیه فساد اداری گفته است که اداره وی درمورد تعدادی ازتخطی­های که شاروال به آنها متهم است، اسنادی جمع آوری کرده است.

او به انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان گفت:«احمدخان الفت نه تنها دست به فساداداری و جعل اسناد زده است،‌وی متهم به دزدی­های بزرگ،‌رشوه ستانی، انتصابات و اخراج­های غیرقانونی کارمندان، غصب زمین و چندین مورد دیگر از تخطی قانونی است.»

مطابق به گفته­های آقای امانت نهاد مبارزه برعلیه فساد اداری به تعقیب دریافت چندین مورد شکایت بالای الفت ازطرف کارمندان شاروالی و سایر مردم یک تحقیقات را آغازکرد.

امانت افزود:«تمام اسنادی که شاروال درجریان تحقیقات به ما نشان داد دستکاری شده بودند و وی آن اسناد را برای اختلاس ده­ها میلیون افغانی ازعواید شاروالی استفاده کرده است.»

یکی مقام­های دیگر کمیته مستقل مشترک ارزیابی و نظارت مبارزه علیه فساد اداری گفته است که این کمیته چندین ماه قبل درخواست اقدام برعلیه این شخص را مرکز کرده است و اما مرکز دراین مورد هیچ کاری انجام نداده است.

محمد هاشم فیضی سرپرست ولایت لوگر به انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان گفت که اسناد قویدارد که الفت ده­ها میلیون افغانی را ازعواید شهررا اختلاس کرده است.

پول مفقود شده از حساب بانکی

یکی ازچندین اتهام علیه شاروال اتهام برداشتن دارایی عامه را از حساب بانکی شاروالی است.

عین الدین که مدیر مالی و حسابات شاروالی لوگر بوده است به انستیوت گزارشدهی و صلح افغانستان گفت که الفت درجریان سال 2012 طی پنج بار برداشت ازحساب بانکی شاروالی درشعبه عزیزی بانک  پل علم مبلغ 130000 دالر پول برداشته است.

وی گفت که شاروال از وی خواست چک­های قبلا امضاء شده را که مطابق به قوانین شاروالی برای اخذ پول امضای آن توسط مدیرمالی ضروری است، امضاء کنم.

وی گفت:«شاروال، مرا برای سه بار و در وقت­های جداگانه به دفترش خواست و به من گفت که چک­ها را امضاء کنم. برای پول گرفتن این مبلغ پول دلیل قانونی هم وجود نداشت.»

عین الدین گفت که زمانی من از امضاء کردن امتناع کردم، شاروال کارهایش را به جعل کردن امضایم کارهایش را به پیش برد. 

عین الدین گفت به مجردی که ازجعل شدن امضایش باخبرشده است این قضیه را به والی لوگردرآن زمان،‌محمد اقبال عزیزی، خبرداده که وی هم امر به انجام تحقیقات داد. انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان سند 52 صفحه­ای نتایج این تحقیقات را دراختیار دارد. نتیجه­ی این تحقیقات آن است که الفت مبلغ 130000 دالر را از حساب بانکی شاروالی اختلاس کرده است.

عین الدین به انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان گفت که وی تناقض­های دیگری را هم در میان حسابات مختلف مالی شاروالی مشخص کرده است که از زمان شاروال شدن الفت تا زمان اخراج شدن عین الدین به میان آمده اند.

درافغانستان شاروالی­ها باید با درآمدهای خود فعالیت کرده و از حکومت مرکزی بودیجه اضافی نمی گیرد.

یک روز قبل ازینکه الفت به عنوان شاروال مقرر شود، عین الدین از عریزی بانک استعلام کرده بود که در حساب شاروالی مبلغ چند افغانی وجود دارد. درآن زمان دراین حساب 80 میلیون افغانی وجود داشت. دو روز قبل ازین که عین الدین از کارش اخراج شود دارایی موجوده به 16 میلیون افغانی کاهش یافته است. به این صورت، به حساب دالری، این کاهش از 1.5 دالر به 280000 دالر رسیده است.

عین الدین می گوید که وی معتقد است که شاروال مبلغ نزدیک با مقدارپول مفقوده را در هیچ یکی از کارهای شاروالی مصرف نکرده­است. 

وی گفت:«چطوری بیشتر از یک میلیون از یک حساب مفقود می شود؟ مردم باید خودشان قضاوت کنند که این پول در کجا رفته است؟»

سوالاتی درمورد اختصاص پول به قرارداد ساختمان

یک تعداد ازاتهامات دیگرمرتبط به قراردادهای ساختمانی می باشند.

الفت در ماه دسامبر 2012 با قراردادی به قیمت 170000 دالر جهت اعمار دیوار برگرد ساختمان­های شاروالی پل علم موافقت کرد.

میراحمد مدیر شعبه انجنیری شاروالی درآن زمان،‌می­گوید که دراین ارتباط نه از شعبه وی نظری خواسته شد و نه پروسه نرخگیری برای این قرارداد درمیان بود. 

احمد می­گوید:« شاروال سند قراردادی موافقت­شده را برایم آورد و ازمن خواست تا آن را امضاء ‌کنم.  زمانی­که من از امضاء کردن امتناع کردم، گفت، بیرون شو ازاینجا تو از پست­ات اخراج استی.»

زمانی­که احمد از کارش برکنار شد کارقرارداد پیش رفت.

انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان با یک مقام سابق شاروالی به نام شبیراحمد نیز صحبت کرد. او هم قصه­ی احمد را بیان کرده که چون مطابق به خواست شاروال سند را امضاء نکرده است بدون کدام گپی از پست اش اخراج شده است.

احمد رییس بخش تخمینات شاروالی بوده است. وی نحوه صدور فرمان شاروال را برای خراب کردن 3600 مترمربع سیم خاردار ذخیره گاه مرکزی را که درجوار سرک کابل – پل علم موقعیت دارد به انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان قصه کرد. به گفته وی این دیوار سیمی به همان تازگی (درسال 2008) در بدل هزاران دالر هزینه ی شهرداری نصب شده بود.

مطابق به گفته احمد الفت برای نصب دیواری از سیم خاردارد یک قرارداد را با شرکت دیگر بدون طی مراحل شدن نرخگیری یا مشوره با انجنیران شاروالی بسته است.

احمدگفت:«حتی یک دیوانه،هم، دیوارثابت سیم خارداری را خراب نکرده و به جای آن سیم­های خاردار دیگر نصب نمی کند.»

احمد می گوید بعد ازعقد این قرارداد قبلا تنظیم شده، شاروال از وی خواست که سندی مبنی براین که این سیم خاردارها بسیار خراب شده بودند و به همین خاطر باید یک قرارداد 160000 دالری باید عقد می­شد تا سیم خاردارجدید نصب می گردید.

احمد می گوید که تا این زمان وی از پرداخت غیرقانونی رشوه به شاروال درمقابل این قرارداد باخبر شده بود. به همین خاطر از امضای این سند امتناع کرد.

الفت بعداً احمد را از کنار برکنار کرده و به وی گفته است که «چون تو اوامر مرا را قبول نمی کنی، دیگر به تو ضرورت ندارم.»

بعد از اخراج احمد، الفت هشت تن از کارمندان بخش انجینیری را گفته است تا این سند را امضاء‌کند که هیچکدام از آنها این کار را انجام نداده است. این هشت مامور هم درنهایت از کار برکنارشده اند. انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان با هرکدام از این هشت تن صحبت کرده و کاپی از سندی که آنها اخراج شده اند را در دست دارد.

قضیه آخری اتهاماتی را شامل می­شود که الفت زمین دولتی را درمقابل پول نقد فروخته است.

امانت یکی از مقامات کمیسیون مستقل مشترک مبارزه برعلیه فساداداری گفت که در ماه جون 2013 تحقیقی را درمورد فروش نمره­های زمین انجام داده­اند و درنتیجه آن معلوم گردید که شاروال، این زمین­ها را دربدل 175000 دالر فروخته است.

حاجی محمد اکبراستانکزی یکی از اعضای شورای ولایتی لوگر که نماینده این ولایت در پارلمان نیز هست،‌درارتباط  به این معامله معلومات بیشتری ارایه کرد. وی گفت که شاروال قبل ازالفت،‌محمدهاشم حسین، 2.2 هکتارزمین دولتی را ‌به عنوان جای اعمار مسجد درآینده اختصاص داده بود. این وکیل پارلمان ادعا می کند که الفت این زمین را به 25 نمره رهایشی تقسیم کرده و آن را به مردم فروخته است.

استانکزی گفت:«شاروال هرکدام از نمره­ها را در بدل 7000 دالر فروخته و پول آن را به جیب انداخته است.»  انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان سند فروش این زمین­ها را دیده­است.

 

 

شاروال ارتکاب این تخظی­ها را رد می کند.

زمانیکه خبرنگار انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان این اتهامات علیه شاروال را با وی درمیان گذاشت، الفت به سادگی برخی از آنها را رد کرده و از صحبت درمورد سایر آنها امتناع کرد.

وی درجواب این اتهامات که وی پول غیرقانونی برای عقد قرارداد جهت تعویض دیوار سیم خاردارد گرفته است وی گفت:«من شارول استم نه آدم عادی. من با اختیارخودم هرچه بخواهم همان کار را انجام می دهم.»

خبرنگار انسیتوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان سندهای را نشان داد که مطابق به آنها، زمین­های گفته شده برای مسجد اختصاص یافته اند. شاروال، اما، فروختن این زمین­ها را رد کرد. وی افزود:«همه گپای که شما می گویید یک توطئه است و من هیچ کدام آنها را قبول نمی­کنم.»

الفت درمورد کاهش میزان پول درحساب شاروالی از 80 میلیون افغانی به 16 میلیون افغانی گفت:« بودیجه شاروالی یک مساله محرم است و رسانه ها را به آن کاری نیست.»

بعداً انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان درمورد شرایطی که این 11 تن از کارمند از کار اخراج شدند معلومات خواست. الفت دراین مورد گفت که این سبکدوشی­ها به اثرکمبودی کار بوده است و مساله منافع عمومی به آن ارتباط ندارد.

وی افزود:«من فرد فاسداداری نیستم، کسی که رشوه می گیرد؛ تمام کارهایم مطابق به برنامه و درمطابقت با قانون صورت می گیرند.»

با ادامه سوالات درمورد سبکدوشی­ها، شاروال قهرشده و گفت که لازم نمی دانم دلیل سبکدوشی کارمندانم را به رسانه­ها بگویم.

شاروال مصاحبه را در همین­جا قطع کرد و از دادن جواب به سوالات مرتبط با برداشتن 130000 دالر از حساب بانکی در عزیزی بانک معلومات نداد.

زمانیکه از والی لوگر، فیضی،‌دراین ارتباط که با وجود موجود بودن این همه اسناد رسمی، درمقابل کارهای الفت کاری انجام نداده است،‌گفت که وی تنها همین قدر قدرت داشت که معلومات را به مرکز بفرستد. 

وی افزود:«این کابل{مرکز} است باید جواب بدهد که چرا احمدخان الفت را از کارش برکنار نکرده و وی را برای {تحقیق} در سارنوالی نمی برد.»

 

عبدالمقصود عزیزی خبرنگاری را در انستیوت گزارشدهی صلح  و جنگ افغانستان آموخته است.

 

این گزارش به عنوان بخشی از گزارشهای رسانه های منتفد افغان از بخش پروژه ارزگان و ننگرهار انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان نشر می شود.

 

Afghanistan
Rule of Law
Support our journalists