شادی و نگرانی در مورد تحویل دهی امنیت هلمند

در کنار رضایت افغانها از گرفتن مسوولیت امنیتی، ترس از بی ثباتی در آینده نیز وجود دارد.

شادی و نگرانی در مورد تحویل دهی امنیت هلمند

در کنار رضایت افغانها از گرفتن مسوولیت امنیتی، ترس از بی ثباتی در آینده نیز وجود دارد.

Brigadier Ed Davis, the commander of Task Helmand Force, shakes hands with provincial police chief General Hakim Angar as the NATO-led force formally hands over control to Afghan security forces, July 20. (Photo: Isafmedia/Hamish Burke)
Brigadier Ed Davis, the commander of Task Helmand Force, shakes hands with provincial police chief General Hakim Angar as the NATO-led force formally hands over control to Afghan security forces, July 20. (Photo: Isafmedia/Hamish Burke)

گزارشی از گل احمد احسان

گزارش شماره 405

28 جولای 2011

با تسلیم دهی مسوولیت امنیت هلمند از نیروهای بریتانیایی به نیروهای افغان، باشندگان این ولایت نا آرام جنوبی ازین اتفاق تاریخی با شادی و هراس استقبال کردند.

بتاریخ 20 جولای، زمان انتقال رسمی مسوولیت، بیرق سه رنگ افغانستان در دکان ها و ساختمان های لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اهزاز درامده بود.

نیروهای افغان برای تامین امنیت مراسم انتقال مسوولیت امنیتی شهر لشکرگاه بطور کامل امنیت منطقه را گرفته بوند. هلمند – منبع اصلی تولید هیرویین- در سالهای اخیر میدان درگیری های شدید میان طالبان و  نیروهای بریتانیایی و امریکایی  بوده است و این مراسم در نوع خود مهم ترین مراسم درین مدت می باشد.

محمد گلاب منگل، والی هلمند گفت که اردوی ملی افغانستان در زمانی مسوولیت امنیت را به عهده می گیرد که دو ولسوالی هلمند- دیشو در جنوب غرب و باغران در شمال- هنوز در کنترل طالبان قرار دارند.

منگل خواستار افزایش تعداد نیروهای خارجی در مناطق هم مرز با پاکستان شد تا مانع ورود شورشیان گردند. او افزود: "اگر این {ورود شورشیان} متوقف نشود تامین صلح در هلمند مشکل خواهد بود."

اشرف غنی احمدزی، رییس اداره ی ملی روند انتقال مسوولیت های امنیتی در جریان محفل گفت که اردو و پولیس ملی آنقدر تجهیز و تربیت شده اند تا وضعیت را کنترل کنند.او گفت: "حکومت ما روی پاهای خود می ایستد، پولیس ما متخصص تر شده و قرار است 765 هزار دالر تنها برای امور امنیتی در سه سال آینده در هلمند به مصرف برسد."

محمد حکیم انگار، قوماندان امنیه هلمند خطاب به مردم گفت که برای تامین امنیت لشکرگاه و سایر بخش های آن ولایت از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

او افزود: "افغانها ثابت کرده اند که قادر به دفاع از کشور خود می باشند، حتی اگر دستان شان خالی هم باشد. پولیس ما مجهز است؛ تنها چیزی که نیاز داریم تسلیحات سنگین و مهمات می باشد."

درحالی که سرود ملی افغانستان پخش می شد، بیرق بطور رسمی از ناتو به نیروهای افغان تسلیم گردید، و زمانی که نیروهای بین المللی از شهر خارج می شدند، بسیاری ناظران از شادی اشک می ریختند.

کمال خان، 60 ساله، اشک هایش را با گوشه ی لنگی اش پاک کرده گفت: "یکی از آرزوهای بزرگ زندگی ام این بوده است که نیروهای خارجی بیرون شوند و ما آزادی کشور خود را بدست آوریم. خدا را شکر این نوعی از خروج است، و امیدوارم آنقدر زنده بمانم که روزی دوباره شاهد آزادی افغانستان باشم."

بسم الله که از بیرون لشکرگاه برای کار درانجا آمده است نیز بسیار خوشحال بود.

او گفت: "امروز بهترین روز زندگی من بود... برای همه واضح شد که دیگر هیچ کس کنترل ما را در دست ندارد و ما آزاد می باشیم. عقب نشینی نیروهای خارجی درصورتی که کمک های شان نیز قطع شود، مضر خواهد بود، اما اگر به کمک های خود ادامه دهند ما آنقدر قوی هستیم که کارها را ادامه دهیم."

بسم الله گفت که اکنون مقامات افغان مسوولیت دارند تا اعتماد مردم را جلب کنند. "تنها راه موفقیت برخورد خوب با مردم است. وضع تاحدودی بهتر شده اما باید درین زمینه بیشتر کار شود."

محمد اقبال، مالک دواخانه در شهر لشکرگاه با طرح یک سوال نگرانی اش را ابراز داشت. او پرسید که آیا نیروهای افغان قادر به تامین امنیت در دراز مدت خواهند بود یا خیر؟

او گفت: "حال روند انتقال در لشکرگاه تکمیل شده است، من بیشتر احساس آرامش می کنم، چون من به مردم خودم نسبت به نیروهای خارجی بیشتر اعتماد دارم. حداقل آنها شبانه وارد خانه شده و کسی را در خواب نمی کشند. آنها حداقل به گپ های شما گوش می دهند."

اما او افزود: "ازانجایی که اردو و پولیس ما فاقد تسلیحات سنگین و حمایت هوایی می باشند ممکن است در شرایط کنونی مشکلاتی پیش بیاید."

اقبال گفت که انتقال مسوولیت چالشی است برای طالبان.

او گفت: "اگر طالبان واقعاً در برابر نیروهای خارجی می جنگند، باید پس ازین در مناطقی که خارجی ها حضور ندارند حمله نکنند. اگر بازهم حملات شان را تکرار کردند، این کار شان دشمنی با مردم افغانستان می باشد، و استفاده آنها از اصطلاح اسلامی جهاد صرفاً یک بهانه است."

گل احمد احسان خبرنگار آزاد در هلمند می باشد.

Pakistan, Afghanistan
Conflict
Support our journalists