موضوع مناظره­جوانان کشور:ممانعت زنان از رای­دهی«بزرگترین چالش» درانتخابات

موضوع مناظره­جوانان کشور:ممانعت زنان از رای­دهی«بزرگترین چالش» درانتخابات

Wednesday, 26 February, 2014

عذرا عزیزي

همزمانیکه مردم آماده­ی رای­دهی به نامزدانریاست جمهوری می­گردند، شاگردان ولسوالی غوریان هرات درجلسه­ی از مقام­های محلی سوالاتی متعدد در ارتباط با انتخابات پرسیدند. 

این محصلان که در مناظره (23 جنوری) انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح شرکت کرده بودند، مشتاق بودند تا درمورد حقوق زنان، نقشی که جوانان می توانند در انتخابات بازی کنند و هم­چنان نقش رسانه­ها درزمان انتخابات داشته باشند.

کریمی، یکی از اشتراک کنندگان از مناظره کنندگان پرسید که چرا زنان دراین ولسوالی  ازاشتراک در انتخابات منع می­شوند و اگر زنان بخواهند رای بدهند، چالشهای مقابل آنان چی­ها استند؟

ماه ­جبین حنیفی، رییس اداره امورزنان ولسوالی غوریان گفت:« زنان عین مردان حق رای دارند. آنها باید به کاندیدای مورد علاقه­شان رای بدهند. زیرا رای زنان  سرنوشت کشور را تغییر می­دهد.»

حنیفی روی این موضوع نیز تمرکز داشت که چرا در ولسوالی غوریان اکثریت زنان ممکن­است درانتخابات شرکت نکنند.

وی گفت:«ناامنی، سوادپایین و نداشتن معلومات درمورد حقوق زنان، عواملی­اند که از تعداد زنان اشتراک کننده در انتخابات می­کاهد. باآنهم چالش­های سنتی، درشرایطکه مردان مانع اشتراک زنان در انتخابات می گردند، هنوز« بزرگترین چالش» برای انتخابات است.

شکیلا حق­دوست، یک فعال مدنی با تایید این نکات افزود:«اگر مردان از حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی آگاهی داشته باشند، آن زمان زنان به این مشکلات مواجه نخواهند بود.»

حامد سیرت صمدی، معاون پوهنتون پولیختنیک کابل، از مناظره کنندگان پرسید که زنان رای­دهنده باید به دنبال کدام مشخصات کاندیدان باشند؟

حنیفی جواب داد که جانشین کرزی باید یک فرد«صادق» و کسی باشد که بصورت جدی به همکاری با مردم افغانستان عقیده داشته باشد. او افزود:«وی باید به صورت ویژه به حقوق زنان توجه نشان دهد.»

دراخیر، شاگردان از مناظره­کنندگان درمورد نقش رسانه­هادرانتخاباتپرسیدند.

محمد شریف سلجوقی، سخنگوی مدیریت معارف ولسوالی غوریان گفت که رسانه­ها میان مردم و حکومت «پل ایجاد می­کنند.» وی افزود که رسانه­ها در تشویق مردم به شرکت درانتخابات نقش مهمی دارند.

عذرا عزیز، یکی از شاگردان پوهنتون هرات است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح آموخته است.

Afghanistan
Elections
Support our journalists