موضوع مناظره جوانان کشور: کاندیدان و رای­دهندگان باید روی پالیسی تمرکز داشته باشد

موضوع مناظره جوانان کشور: کاندیدان و رای­دهندگان باید روی پالیسی تمرکز داشته باشد

عبدالرقیب نوری

شاگردان در ولایت شرقی پکتیا از 11 کاندیدا برای جانشینی رییس جمهور، خواسته­اند که دربرنامه­های شان روی تعلیم و تربیه، اقتصاد و امنیت تمرکز داشته باشند.

این شاگردان که درجلسه­ی انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح در مرکزولایتی پکتیا اشتراک داشتند به کاندیدان تاکید کردند تا برنامه­های­شان برای بازسازی کشور جنگزده، واقعی و عملی باشند. آنها گفتند که باید برای نسل جوان فرصت­های بیشتر داده شود.

عبدالمتین جلیلی، یکی ازاستادان پوهنتون پکتیا، درجلسه 12 فیبروری روی اهمیت انتخابات 5 اپریل تاکیید کرده و به اشتراک کنندگان اخطارداد زیرتاثیرکاندیدان کاریزماتیک قرارنگیرند. به گفته­ی او برنامه­ها و پالیسی­ها همیشه باید بر شخصیت کاندیدان ترجیح داده شود.

این جلسه در پوهنتون پکتیا برگزارشده بود که درآن بیش از 100 از شاگردان و فعالان جامعه مدنی شرکت داشتند. شیرعلی فیضی، رییس ارایه اگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات درپکتیا، رفیع همیم، رییس گروپ جامعه مدنی پکتیا کور و احسان الله مهجور رییس پکتیا پرس کلپ مناظره کنندگان بودند.

همیم گفت که باتوجه به این که ولایت پکتیا، که دارای  مرز مشترک با پاکستان است، نسبتاً توسعه نیافته بوده کارهای کمی برای توسعه زیرساخت­ها انجام شده­است. میزان سواد پایین است و دسترسی به انترنت کم. وی گفت بهترین رسانه­ای که کاندیدان می توانند ازآن طریق با مردم درارتباط باشد، رادیو است.

وی خطاب به شاگردان گفت:«مردم نمی­توانند به سبب پایین بودن میزان سواد، مطبوعات را مطالعه کنند. هم­چنان به سبب این که خط انترنت دراینجا وجود ندارد، نمی­توان از رسانه­های آنلاین برای تبلیغات استفاده کرد. تلویزیون­ها یا به سبب نبود برق نمی­توانند به درستی برای تبلیغات انتخابات کارکنند. به این خاطر بهترین راه پیام­رسانی کاندیدان استفاده از رادیو می­باشد.»

مهجور، سپس روی اهمیت رسانه­های مستقل تاکید کرد. وی گفت که خبرنگاران درسراسرکشور مسوولیت دارند تا حقیقت را گزارش کنند. طوریکه جوابگو ساختن چهره­های مشهور برای یک جامعه­ی باز و آزاد، حیاتی می­باشد.

وی ادعا کرد:«تاکنون دلایلی وجود ندارند که مقام­های حکومتی از منابع دولتی به نفع کاندیدای خاصی استفاده کرده­اند. این اقدام تخطی ازقانون می­باشد.»

فیضی با این نکته موافق بود که استفاده از تسهیلات یا بودیجه دولتی برای تبلیغات غیرقانونی است. وی افزود که خبرنگارانی که دست به تقلب می­زنند به صورت جدی از طریق کمیسیون مستقل انتخابات مورد تعقیب عدلی قرار می­گیرند.

وی گفت:«تخطی کوچک را جریمه می­کنیم ولی درمورد قضایای حساس، منجر به صلب صلاحیت از کاندیدای مشخص می­شود.»

عبدالرقیب نوری، یکی از شاگردان پوهنتون پکتیا است که خبرنگاری را در انستیوت گزارش­دهی جنگ و صلح خوانده است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

Afghanistan
Elections
Support our journalists