موضوع مناظره های جوانان کشور: زنان باید رای بدهند تا ازﺣق شان محافظت کنند

موضوع مناظره های جوانان کشور: زنان باید رای بدهند تا ازﺣق شان محافظت کنند

سید تاج محمد 

 

مطابق به گفته­های معصومه مرادی یکی از استادان ارشد پوهنتون کندهار اگر زنان از ﺣق رای استفاده نکنند، درسراسر کشور به صورت مداوم توسط سیستم نخبه­سالاری مردانه کنارگذاشته­ می­شوند.

مرادی خطاب به شاگردان دختر اشتراک کننده درمناظره انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح گفت هرکدام ازآنها مسوولیت شخصی دارند تا در روز ۱۶حمل به مرکز رای­دهی رفته و رای بدهند.

وی گفت رای دهندگان زن صرفاً با مقابله با چالشهای دست و پا گیر اجتماعی می توانند تغییر را به میان آورند.

مرادی گفت:«این زنان است که اطفال این کشور را بزرگ می کنند و زنان نصف جامعه را تشکیل می دهند. اگر زنان در انتخابات شرکت نکنند ﺣقوق آنها بیشتر از این حد زیرپا شده و ما به صورت مداوم با هزاران مشکلات روبروخواهیم بود. ما باید در عرصه­های سیاسی فعال بوده و ازﺣقوق خود استفاده کنیم.»

این مناظره از طرف انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح به تاریخ 12 فبروری در انستتیوت مطالعات مدرن واقع شهرکندهار برگزارشده بود. درجریان گفت و گو اکثریت شاگردان فرصت یافتند تا از مناظره کنندگان درمورد زنان و سیاست سوالاتی بپرسند.

نازیه یکی از شاگردان گفت که اکثریت مردان خانم(ها) و دختران شان را برای رای دهی به مراکز انتخاباتی نمی گذارند. بلقیس یکی دیگر از شاگردان سوال کرد که چرا دراین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای زن وجود ندارد.

محمدعمرساطع، نماینده شورای عالی صلح کندهار توضیح داد که «دموکراسی ما تاکنون به صورت درست پخته نشده است و ازطرفی مشکلات امنیتی نیز قسماً مشکل­آفرین است. قانون اساسی به زنان حق داده است تا به عنوان رییس جمهور کاندیدا شده و زمام امورکشور را به دست بگیرند.»

اﺣسان الله اﺣسان رییس انستتیوت مطالعات مدرن کندهار گفت که باید کارهای زیادی انجام شود تا زنان بتوانند ادعا کنند که با آنها مانند مردان برخورد شود.

وی گفت:«ما این مشکل{ممانعت زنان از رای دهی} را درسراسر کشور داریم. ما باید به کمک نهاد های جامعه جهانی و علمای دین سطح اگاهی عامه را بلند برده و درمقابل این مشکل مقابله کنیم. مردم باید درک کنند که نقش زنان دریک جامعه خیلی مهم است.»

فریده یکی از شاگردان انستیتوت مطالعات مدرن از مناظره کنندگان پرسید که کدام یکی از 11 کاندید درگذشته از حقوق زنان حمایت کرده اند.

سرینا فیضی یکی از زنان کاندیدا برای شورای ولایتی گفت که این مسوولیت هرکدام از رای دهندگان است تا «اجراات گذشته این کاندیدان را مرور کند تا درک کند که برنامه کدام یکی از آنها برای اصلاحات زمینه را مساعد می­سازد.»

وی گفت:«مطابق به سنجش­ها و تحلیل­های خودتان، شما باید به کسی رای بدهید که فکرمی کنید برای آینده ای این کشور اهمیت قائل است.»

ساطع گفت:«معنی دموکراسی حکومت توسط مردم و برای مردم است. دراینجا کلمه­ی مردم، مشخصاً برای مردان اطلاق نمی­گردد. اگر می خواهیم دموکراسی واقعی بیاوریم، تنها راه رسیدن به دموکراسی برگزاری انتخابات سالم است. به نظرمن اگر زنان نتوانند دراین انتخابات شرکت کنند، این دموکراسی نامشروع به نظرخواهد رسید.»

سیدتاج محمد یکی از شاگردان پوهنتون کندهار است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح آموخته است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخابات است. این پروژه از طرف انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 


Afghanistan
Elections
Support our journalists