مناظره جوانان افغان: اطمینان دهی از مصوونیت رای دهندگان قندز

مناظره جوانان افغان: اطمینان دهی از مصوونیت رای دهندگان قندز

گزارشی از عیسی آریا

نیروهای امنیتی افغان در ولات شمالی قندز کوشیده اند رای دهندگان را اطمینان دهند که در جریان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری امنیت شان تامین خواهد شد.

سید سرور حسینی سخنگوی ارشد پولیس ولایت گفت که شورشیان فاقد تسلیحات و نیروی بشری برای رویارویی با عساکر حکومتی می باشند و در نتیجه تاکتیک های خود را تغییر داده اند.

او خطاب به محصلان اشتراک کننده در مناظره آی دبلیو پی آر در قندز گفت که به تازگی گزارشی را درمورد آخرین عملیات موفقانه علیه شورشیان بدست آورده است.

حسینی گفت که یک گروه 17 نفری جنگجویان طالب در "عملیات تصفیوی" کشته شده اند. این عملیات به گفته حسینی به هدف مصوون کردن ولسوالی ها در آستانه دور دوم انتخابات راه اندازی شده بود.

او به محصلان گفت: "همین حالا که با شما صحبت می کنم، نیروهای ما مناطق تحت کنترل شورشیان را پاک کاری می کنند. خوشبختانه چند لحظه قبل گزارش گرفتیم که قوماندان امنیتی طالبان در قندز همراه به 16 نفرش کشته شده اند."

مناظره آی دبلیو پی آر بتاریخ 5 جون با اشتراک این چند سخنران برگزار شده بود: حسینی، حمید الله بلوچ مسوول آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، و رحمت الله حرمت فعال جامعه مدنی.

حسینی به اشتراک کنندگان گفت که نیروهای امنیتی اطمینان دارند که در جریان انتخابات امنیت رای دهندگان تضمین خواهد شد. او گفت که طالبان تنها حملات از راه دور را بالای پسته های امنیتی حکومت انجام می دهند که چندان موثر نیست و در عین حال از کارگذاری مواد انفجاری استفاده می کنند.

او تاکید داشت که پولیس بر تهدیدات ناشی از انفجارها حاکم است. به گفته او عملیات های زیاد در قندز برای از بین بردن توانایی ماین گذاری دشمن انجام شده است.

او افزود: "دلیل افزایش حملات مخالفان گرمی هواست." بعد از آن حسینی شماره تیلفون قوماندانی امنیه را به محصلان داد تا در حالات اضطرار تماس بگیرند. او افزود: "گروه های مسلح از درختان و جنگل ها برای پوشش استفاده می کنند."

از سخنرانان درمورد شفافیت انتخابات و اثر احتمالی تقلب بر نتایج انتخابات نیز پرسان شد.

منهاج رحیمی، یکی از محصلان پرسید که چه درس هایی از دور اول انتخابات گرفته شده است؟

بلوچ گفت که کمیسیون مستقل انتخابات بعد از آنکه صف های طولانی اشتراک کنندگان را در مراکز رایدهی در دور اول دید، به تعداد 118 مرکز رایدهی اضافی را در سراسر ولایت باز کرد. به 40 مرکز رایدهی اوراق رایدهی اضافی نیز ارسال شده است.

او گفت: "یگانه راه مبارزه با تقلب انتخاباتی این است که کاندیدان، ناظران رسمی و مردم در نظارت از جریان رایدهی کمک کنند."

حرمت افزود: "به نظر من هر فرد افغان در نظارت از رایدهی کمک خواهد کرد."

محمد عیسی آریا محصل پوهنتون قندز و کارآموز آی دبلیو پی آر می باشد.

Afghanistan
Elections
Support our journalists