محرومیت زنان افغان از زندگی اجتماعی

اشتراک کنندگان گفتمان درمورد چگونگی ادامه تعصب توضیح دادند.

محرومیت زنان افغان از زندگی اجتماعی

اشتراک کنندگان گفتمان درمورد چگونگی ادامه تعصب توضیح دادند.

سخنرانان مناظره آی دبلیو پی آر در ولایت شرقی لوگر گفتند که زنان باید فعالانه از حقوق شان دفاع نمایند تا نقشی در زندگی اجتماعی و سیاسی افغانستان بازی کنند.

حدود 100 زن در مناظره 30 اپریل در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر اشتراک کردند. اشتراک کنندگان گفتند که زنان نقش کوچکی در زندگی عامه بازی می کنند و در اثر سنت های محافظه کارانه و تعصبات فراگیر به انزوا کشانده شده اند.

رئیس امور زنان لوگر شیما زرگر گفت: "زنان می توانستند نقش فعال و مرکزی را در امور سیاسی و اجتماعی کشور بازی کنند اما برخی آنها قربانی خشونت های خانوادگی، ظلم و تهدید بوده و حتی اگر خواسته باشند از خانه هم بیرون رفته نمی توانند."

زرگر اظهار داشت که زنان باید از حقوق خود دفاع کنند و افزود که "زنان مدت های بسیار طولانی در برابر برخی سنت های منفی در اجتماع خاموش مانده اند. آنان برای مبارزه بیرون نمی شوند و با مشکلات جاری شان زندگی خود را ادامه می دهند."

میر سمیع الحق رشید یک عالم دین گفت که نیاز است تا آگاهی دهی عامه صورت گیرد "و شوهران و خانم ها تشویق به همکاری با همدیگر شوند."

شفیق پوپل رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر افزود که برای زنان در شریعت اسلامی به مراتب بیشتر از آنچه در جامعه افغانی برای شان قایل می شوند، حقوق مدنظر گرفته شده است.

او در ادامه افزود: "خانواده ها در برخی قریه ها، بخصوص در ولایت لوگر به دختران شان اجازه تعلیم نمی دهند- اما اسلام به آنان این حق را داده است."

اناهیتا عالمیار، فعال جامعه مدنی نیز تایید کرد که اگر زنان حقوق شان را مطابق اسلام درک کنند، در اجتماع به مراتب بهتر نقش ادا می توانند.

او گفت: "زنان با شوهران و خانواده های شان اجتماع را شکل می دهند و نسل های جدید کودکان را به اجتماع تقدیم می کنند، کودکانی که آینده کشور را می سازند."

جاویده فضلی یکی از اشتراک کنندگان مناظره از عالمیار درمورد نقش جامعه مدنی در ارتقای آگاهی زنان سوال کرد.

او در پاسخ گفت: "نهادهای مدنی ورکشاپ های زیادی را در همکاری با انجوهای دیگر درمورد حقوق زنان و به هدف تربیه زنان برگزار کرده اند. این برنامه ها موثر بوده اما کافی نمی باشند. باید کارهای بیشتری صورت گیرد."

Frontline Updates
Support local journalists