درخواست نظارت دقیق ازانتخابات: موضوع مناظره­های جوانان

درخواست نظارت دقیق ازانتخابات: موضوع مناظره­های جوانان

رحیم گل نیال

موسسه انتخابات آزاد و منصفانه افغانستان (FEFA) اعلان کرده است که بالغ بر 700 ناظر جهت نظارت از انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی (درماه اپریل) در ولایت کنر استخدام می­شوند.

این مطلب را جمعه گل همدرد،‌سخنگوی موسسه مذکور درجریان محفلی که با اشتراک حدودی صد تن از محصلان محل ولایت خوست با حمایت انستیوت گزارشدهی جنگ وصلح برگزارشده بود، ابزارکرد. وی گفت که اداره­ وی متعهد به تلاش برای جلوگیری از تقلب درانتخابات است و تاکنون توانسته­ است برخی ازموضوعات مرتبط به ثبت نام رای­دهندگان را دراین ولایت حل کند.

آقای همدرد گفت که مطابق به برنامه از 13 ولسوالی خوست انتخابات در 7 ولسوالی نظارت می گردد، باآنهم از تلاشهای کنونی درجهت نظارت از انتخابات ماه اپریل خوشحال است.

وی بعد ازاین که برخی ازشاگردان نگرانی­شان را درمورد بیطرفی موسسه آزاد و منصفانه افغانستان (FEFA) ابراز کردند،‌گفت:«ما متعهد به نظارت موثراستیم. یک تعداد مشکلات موجود بود که با به زودترین فرصت آن را به دفترمرکزی FEFAگزارش دادیم. به تعقیب آن اجراات لازم روی دست گرفته شده و به این صورت مشکلات رفع شد.»

رحیم گل نیال یکی از محصلان پوهنتون خوست می باشد.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف موسسه گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

Afghanistan
Elections
Support our journalists