اختطاف های طالبان در سرک های شرقى افغانستان

.مردم هراسان، مقام ها و طالبان، همه موافق اند که ولایت ننگرهار در معرض خطر قراردارد

اختطاف های طالبان در سرک های شرقى افغانستان

.مردم هراسان، مقام ها و طالبان، همه موافق اند که ولایت ننگرهار در معرض خطر قراردارد

The Torkham crossing, looking from Afghanistan into Pakistan. (Photo: US Army/Wikimedia)
The Torkham crossing, looking from Afghanistan into Pakistan. (Photo: US Army/Wikimedia)

گزارشگر هجرت الله اختیار- افغانستان

مردم ننگرهار، ولایت شرقی افغانستان می گویند باتوجه به تعداد زیادی ازاختطاف ها، درمسیر سرک گذرگاه خیبر به پاکستان، وضعیت امنیتی این ولایت به سرعت رو به وخامت گراییده است.

این شاهراه، راه انتقال حجم زیادی از کالاها و مسافرانی می باشد که میان افغانستان و پاکستان در رفت و آمد هستند. 

چنانچه زمان، راننده ای 35 ساله می گوید که سرک پر تردد میان ننگرهار و  تورخم، همواره ازنگاه امنیتی خطرناکتر می شود.

او گفت:«حتی یک سال قبل، انتقال مسافران درصبح زود و یا شب ناوقت، مشکلی ایجاد نمی کرد. اما، اکنون این جاده آنقدر ناامن شده است که در برخی از بخشهای سرک، طالبان در روشنایی روز کنارسرک برآمده، مسافران را از موتر پایین کرده و با خود می برند».

رانندگان می گویند اگر نزد  کسی اسناد دولتى ویا موسسات پيدا شود، جانشان درخطر است.

زمان با یادآوری خاطره ای می گوید:«یک زن و مرد که ميخواستند از پیشاور به کابل بروند  مسافر من بودند. درمسیر راه، مردان مسلح ما را متوقف کرده و ما را مجبور به بیرون شدن از موترکردند. آنها، ما را به سوی باغ  درختان زیتون بردند. اما زن ، فریاد کشید و بر اثر آن، موترهای زیادی توقف کردند. به همین خاطر مردان مسلح ما را آزاد کرده و محل را ترک کردند».

زمان گفت ، به فاصله صد متری، یک پسته پولیس بود. اما انها براى شان کمکى نکردند  او تبصره کرد که «ماموران حکومتی در پسته های شان نشسته و صرفا خود را محافظت می کنند».

سایر مسافران، نیز قوای امنیتی را به ناکامی در تامین امنیت این جاده محکوم می کنند.

زرمحمد ، درهرهفته چندین بار  به هدف رفتن به وظیفه اش در یک بانک  واقع در مرکز ننگرهار در اين سرک نا امن رفت و امد مى کند.  

او دراین ارتباط گفت:«درجریان روزحتی اگر زن کسی هم ربوده شود، نظامیان و پولیس این سرک صرفا در پسته هایشان نشسته و تماشا  می کنند. من به یک پولیس را گفتم که «تو خودت می بینی که طالبان مردم را از موترهایشان می ربایند، چرا درمقابل طالبان نمی ایستی؟» پولیس به من گفت «اگردرمقابل طالبان بجنگیم، قوای ناتو ما وطالبان را بمباردمان خواهد کرد».

درماه اگست، ازیک هلکوپترسلاحدارناتو برای تامین حمایت هوایی از نیروهای افغان در یک پسته بازرسی واقع درولسوالی بتی کوت ننگرهار، کمک خواسته شد. سرنشینان به اشتباه روی عساکر دولتی آتش گشوده و هشت  تن آنها را کشتند. 

این گونه اختطاف ها در سرک منتهی به گذرگاه خیبر، گویی نمونه ای از ناامنی های وسیع در سطح ولایت ننگرهار است. طوری که تعدادی از ولسوالی ها شامل خوگیانی، شیرزاد، شینوار و سرخ رود به اثر فعالیت شورشیان بیشتر در معرض خطر هستند.

سخنگوی طالبان، ذبیح الله مجاهد به آی دبلیو پی آر گفت که طالبان درتمام ولسوالی های ننگرهار به شمول شهر ننگرهار حالت تهاجمی دارند. او افزود که نزدیک است طالبان در تمام ولایات بر نیروهای حکومتی غلبه کنند.

مقام های ننگرهار تایید کرده اند که میزان ناامنی دراین ولایت افزایش یافته است. آنها،  افزودند که این ناامنی ها موقتی بوده و قسماً به دلیل « فصل مبارزه» تابستانی می باشد.

چنانچه احمدضیاء عبدالزی، سخنگوی گل آغا شیرزوی، والی ننگرهار گفت:«درست است که وضع امنیت درننگرهار وخیم شده و نیروهای امنیتی ما، هم ازاین وضعیت راضی نیستند. آنها آماده­ای اقداماتی اند تا به این مخاطرات خاتمه دهند».

پولیس و نیروی نظامی ننگرهارازمصاحبه کردن  در این مورد امتناع کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، گفت باوجودیکه برخی از ولسوالی ها با مخاطرات امنیتی روبرو هستند، اما، ولایت، درحالت محاصره قرار ندارد. 

صدیقی گفت که حکومت با برگزاری جلسات کاری،‌درتلاش است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، اقداماتی را جهت تامین امنیت روی دست گیرد. او تاکید کرد که اردوی افغانستان قویتر از طالبان می باشد.

سخنگوی وزارت داخله ادامه داد:«اکنون مردم فهمیده اند که طالبان نیروی درجه دوم بوده در بین مردم جا ندارند». این دست ادعاها که اوضاع زیر کنترول دولت است، مردم محل را قانع نمی کند. 

چنانچه هارون باشنده ننگرهار گفت:«مقام ها دروغ می گویند. واقعیت این است که تمام ولسوالی های ننگرهار از نگاه فیزیکی و روانی زیرکنترول طالبان قراردارد. نیروهای امنیتی دراین باره هیچ کاری نمی توانند انجام دهند. نگرانی مردم روز به روز بیشتر می گردد. آنها اکنون احساس امنیت نمی کنند».

هارون گفت قبلاً می توانست به هرطرف سفرکند، به فاکولته برود  و دوستانش را ملاقات کند، او گفت  « اما اکنون پدرم به من اجازه نمی دهد که بعد ازساعات آخرعصر ازخانه بیرون بروم. پدرم می گوید که وضع امنیت خیلی خراب شده است».

گروه های جامعه مدنی هم درمورد وضع امنیت نگران هستند. عبدالبصیرسباوون،‌رییس موسسه تغییر مثبت در ننگرهار، گفت که مقام های فاسد و ناتوان باعث شدند تا وضع امنیتی خارج از کنترول گردد.

او گقت:«برای چندین سال کاربه اهل کار سپرده نشده است. استخدام بر اساس تمایلات قومی، مذهبی و وابستگی های سیاسی صورت گرفته است. وضع کنونی امنیت، نتیجه این نوع کارها است».

سباوون گفت که اگر مقام ها توجه جدی به اقدامات امنیتی ميکردند و برنامه های جامع برای هر ولسوالی در نظر می گرفتند، اکنون مرکز ولایت ننگرهار درمعرض خطر قرار نمی گرفت. 

او افزود:«تا زمانیکه درارگان های{حکومت} و بخش امنیتی تغییرات اساسی به میان نیاید، وضعیت امنیت در ننگرهار همه روزه  به وخامت خواهد گرایید. چون  مردم ازاین ارگانها ناراضی اند، با آنها کمک نمی کنند».

ذبیح الله زمری،‌عضو شورای ولایتی ننگرهارگفت که طالبان به صورت مسقیم یا غیرمستقیم بر قسمت اعظم ننگرهار کنترول یافته اند. به همین خاطر اندک امیدی وجود دارد که دراین ولایت پروسه انتخابات ریاست جمهوری دراپریل سال 2014 انجام شود.

او گفت:«زمانیکه مقام های حکومتی فاسد و ناتوان هستند، شکاف میان مردم و آنها افزایش می یابد. حتی اگر انتخابات هم برگزارشود،‌محدود به شهرها خواهد بود. زیرا که حکومت کنترول  ساحات دور از شهر ها  را از دست داده و مخالفان درآنجا مستقر شده اند».

منگل شیرزاد،‌استاد پوهنڅی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار گفت که ناامنی ننگرهار درتمام ولایات افغانستان درحال وقوع است و این رخداد نشان دهنده ی ناکامی دولت طی 12 سال اخیر می باشد.

او گفت:«درهمان اوایل، اگربه خواست ها ى  مخالفان احترام گذاشته  می شد، اگر به جاى دعوت به تسليم شدن  از انها به اشتراک در مذاکرات صلح دعوت می شد،‌درصورتی که افراد فاسد استخدام نمی شدند، اگر به قانون احترام گذاشته می شد، اگراعتماد عمومی کسب مى شد ، امروز با این ناآرامی ها روبرو نمى بوديم . مردم افغانستان، اکنون، ازحکومت راضی نیستند فاصله  بزرگی میان حکومت و مردم ایجاد شده است».

«ملت باید حامی حکومت  باشد، اما بر عکس، مردم با مخالفان شورشی همکاری می کنند. مخالفان حلقه ای محاضره را بالاى حکومت ، تنگتر می کند».  

هجرت الله اختیار، خبرنگار آموزش دیده درآی دبلیو پی آر. ننگرهار- افغانستان

Afghanistan
Conflict
Frontline Updates
Support local journalists