افسران افغان از تلفات نظامیان هشدار می دهند

بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، نیروهای امنیتی در برابر شورشیان مبارزه کرده اند.

افسران افغان از تلفات نظامیان هشدار می دهند

بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، نیروهای امنیتی در برابر شورشیان مبارزه کرده اند.

Thursday, 12 November, 2015
مسؤلین امنیتی افغان هشدار می دهند که نیروهای نظامی در برابر  شورشیان طالب دست و پنجه نرم می کنند که با آنها مقابله کنند.

توریالی عبدیانی، قومندان امنیۀ ولایت نا امن ارزگان در مناظرۀ که ماه گذشته توسط آی دبلیو پی آر راه اندازی شده بود گفت که قوای امنیتی ملی کمبود نیروهای ناتو را که سال گذشته افغانستان را ترک کردند درک کردند و تلفات جنگی بالا رفته است.

پولیس و اردو باور جدی به اطلاعات استخباراتی دارند که توسط افراد ملکی برای شان داده می شود و عبدیانی گفت که این برای مردم حیاتی است که از هیچ نوع همکاری دریغ نورزند.

اواضافه کرد،" جنگ های جاری زمانی خاتمه می یابد که همۀ افغانها در کنار حکومت بایستند و واقعاً آنرا حمایت کنند."

برید جنرال محمد رسول کندهاری، قومندان کندک چهارم پیاده مستقر در ارزگان پذیرفت که به منظور پیروزی در جنگ نیاز به همکاری مردمی است.

اوگفت با آنکه تلفات طالبان نسبت به نیروهای نظامی بیشتر است، اما تکتیک های چریکی آنها همواره در حال تغییر است.

او خطاب به اشتراک کنندگان در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان گفت:" دشمن تکتیک های نظامی شان را به گونۀ سریع تغییر می دهند، بخاطریکه آنها قدرت کافی برای مقاومت در مقابل نظامیان افغان را ندارند."

عبدالکریم خادم زی، معاون شورای ولایتی ارزگان اضافه کرد،" از اینکه نیروهای ملی افغان خون های شان را قربانی به خاطر آوردن امنیت برای ما کرده اند ما هم باید از آنها حمایت جدی کنیم."

در مناظرۀ که در ولایت زابل که هم سرحد با پاکستان است راه اندازی شده بود رییس شورای ولسوالی شهر صفا گفت که رهبری اردو مقصر تلفات در میان نیروهای جنگی هستند.

محمد داود گفت که اشتباهات تخنیکی توسط قومندانان صورت می گیرد" تلفات در میان نیروهای ملی افزایش می یابد."

غلام صدیق،رییس استخبارات نیروهای پولیس شهر صفا گفت نیروهای نظامی نیاز زیاد به مردان و تجهیزات دارند.

اوگفت:" ما امیدوار هستیم که اگر با تجهیزات سنگین مجهز شویم و تعداد ما افزایش یابد در آینده تلفات کمتری خواهیم داشت."

در مناظرۀ که توسط آی دبلیو پی آر در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا راه اندازی شده بود خواست های مشابه در راستای آموزش و تجهیزات بیشتر استماع گردید.

یکتن از اعضاء شورای ولایتی پکتیکا گفت سطح بلند کشته و زخمی شدن نظامیان تأثیر جدی بر روحیۀ این نظامیان دارد.

محمد گل کتوازی، یکی دیگر از اشتراک کنندگان در مناظره گفت که فامیل های نظامیان در یک هراس جدی به سر می برند و حکومت باید کارهای زیادی در راستای کاهش خطرات انجام دهد در غیر آن والدین از پیوستن فرزندان شان به صفوف اردو جلوگیری خواهند کرد. برادر و پسر کاکای کتوازی در جریان وظیفه در صف پولیس ملی افغان کشته شده اند.

بابری در پاسخ به سؤال یکتن از اشتراک کنندگان که چه گام های عملی نیاز است گفت که به آموزش ها در راستای خنثی سازی و ازبین بردن ماین ها، مقابله با دشمنان در جنگ، به دست آوردن معلومات استخباراتی و افزایش روابط نیک با مردم است.

سمیع الله، سخنگوی پولیس پکتیکا همچنان بر ماین پاکی تأکید کرد.

اوگفت:" تعداد زیادی از افسران و عساکر پولیس افغان در انفجار ماین ها و حملات انتحاری کشته شده اند، اگر آنها در راستای خنثی سازی و ازبین بردن ماین ها آموزش بیبینند سطح تلفات کاهش خواهد یافت."

Afghanistan
Conflict
Frontline Updates
Support local journalists