افغانستان: پسران نوجوان قربانی تبلیغات شورشیان

برای طالبان و دیگر گروه‌های شورشی راه آسان سربازگیری جذب نوجوانان آسیب پذیر است.

افغانستان: پسران نوجوان قربانی تبلیغات شورشیان

برای طالبان و دیگر گروه‌های شورشی راه آسان سربازگیری جذب نوجوانان آسیب پذیر است.

طبق اظهارات اشتراک کنندگان مناظره آی دبلیو پی آر در پکتیکا گروه‌های شورشی به کاربرد تبلغات رادیکال و سوء استفاده از فقر مردم محل برای استخدام پسران نوجوان در صفوف خود ادامه می‌دهد.

صیف الرحمان شهاب، رئیس انجمن مستقل خبرنگاران پکتیکا گفت: "به دلیل بی توجهی حکومت، فقر، سطح پایین تعلیم و تبلیغات، کودکان زیادی در صفوف شورشیان قرار گرفته اند. کودکان بعد از دیدن ویدیو کلیپ‌ها و تبلیغات دیگریکه شورشیان برای شستشوی مغزی تهیه کرده‌اند، به گروه‌های مسلح می‌پیوندند."

او در مناظره‌ای که در شرن مرکز ولایت پکتیکا بتاریخ 24 جولای با حضور بیش از 100 نفر زن و مرد برگزار شده بود، گفت که طالبان و دیگر شورشیان به آسانی کودکان بی‌گناه را فریب می‌دهند.

او گفت: "کودکان مسایل را تحلیل نمی‌توانند و ذهن‌شان اثر پذیر است، لذا بسیار آسان ایدیولوژی را که شورشیان به خوردشان می‌دهند باور می‌کنند و بدون اطلاع خانواده بطور پنهانی به گروه‌های شورشی می‌پیوندند. یعنی استخدام اینان در گروه‌های مسلح برای طالبان آسان است."

درعین حال شهاب گفت که نیروهای امنیتی دولت نیز در جذب جوانان توجه نمی‌کنند که سن شان بالاتر از 18 باشد.

او گفت: "پسران زیادی زیر سن 18 هنوز در اردو و امنیت ولایت پکتیکا، بخصوص در میان نیروهای ملی و محلی، دیده می‌شوند."

دین احمد مدیر حقوق ریاست پولیس پکتیکا تایید کرد که گاهی به پسران زیر سن اجازه پیوستن به نیروی پولیس داده می‌شود. اما، او گفت که تلاش‌ها برای کنترل مناسب جلب و جذب جریان دارد.

او گفت: "بر اساس یافته‌های کمیسیونی که به دستور رئیس جهور توظیف شده بود، امسال کشف شد که 20 تن از افسران پولیس زیر سن 18 بوده و از کار برکنار شدند."

غلام الرحمان همدرد، رئیس کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین ولایت نیز سخنان آقای شهاب را درمورد آسیب پذیری کودکان بخاطر فقر و سطح پایین تعلیم در برابر تبلیغات اسلام‌گرایان تایید کرد.

همدرد گفت که سن افراد در تذکره یا کارت‌های عادی اشتباه درج می‌شود، و افزود: "ما با یونسیف کار می‌کنیم تا از استخدام کودکان در نیروهای پولیس و شورشیان مسلح جلوگیری نماییم."

او همچنان یادآور شد که بدرفتاری جنسی نیز در میان شورشیان یک مشکل است.

"گروه‌های شورشی از کودکان برای بچه‌بازی که در اسلام و قانون اساسی افغانستان جرم کلان و نابخشودنی است، استفاده می‌کنند."

همدرد افزود: "این اعمال بیشتر در مناطق دور افتاده تحت کنترل گروه‌های مسلح شورشی دیده می‌شود. حکومت افغانستان باید همه تلاش‌های ممکن را برای جلوگیری از این اعمال و تشویق کودکان به کسب تعلیم از طریق تسهیل شرایط تعلیم برای آنان، انجام دهد."

عطاءالله فضلی معاون والی پکتیکا تایید کرد که برخی پسران زیر سن در نیروهای پولیس خدمت می‌کنند، و افزود که کنترل پروسیجر جلب و جذب در چنان ولایت کلان سخت است.

اما او گفت که تعدادی از پسران زیر سن در نیروی پولیس شدیداً کاهش یافته ولی "استخدام کودکان در نیروهای شورشی معمول است."

"در واقع، در بسیاری موارد، شورشیان کودکان جوان را بعنوان سلاح جنگ استفاده می‌کنند و آنان را تشویق به انجام حملات انتحاری و بم گذاری روی جاده‌ها و شاهراه‌ها می‌نمایند."

فضلی گفت که "روحانیون، بزرگان قومی و سازمان‌های جامعه مدنی" باید با مسئولان حکومتی برای پایان دادن به اینگونه استخدام‌ها کار کنند.

نادیه یوسف خیل یکی از اشتراک کنندگان مناظره گفت که خانواده‌ها نیز باید برای رهنمایی پسران و مردان جوان شان در زندگی مسئولیت خود را ادا نمایند.

او گفت: "اگر مادران توجهی به کودکان خود نداشته باشند یا آنان را درست تعلیم ندهند، کودکان‌شان به گروه‌های شورشی خواهند پیوست."

 

Support our journalists