افغانستان: اقدام در برابر نفوذ طالبان در مکاتب

مقام‌ها دولتی متعهد برآنند تا به نگرانی‌ها در مورد نفوذ هراس‌افگنان به سیستم آموزشی، رسیدگی کنند.

افغانستان: اقدام در برابر نفوذ طالبان در مکاتب

مقام‌ها دولتی متعهد برآنند تا به نگرانی‌ها در مورد نفوذ هراس‌افگنان به سیستم آموزشی، رسیدگی کنند.

یکی از گزارش‌های آی دبلیو پی آر که نشان می‌داد طالبان چگونه نصاب درسی خودشان را در مکتب‌های ولایت لوگر تطبیق می‌کنند، سرخط خبرهای افغانستان شد.

به گزارش طالبان در نصاب درسی افغان ها تغییرات می‌آورند مراجعه کنید.

مقام‌های محلی می‌گویند، حالا که از طریق آی دبلیو پی آر در این باره اطلاع حاصل کرده اند، تلاش می‌ورزند تاتطبیق جبری نصاب دینی طالبان بر شاگردان را ،مانع شوند.

آی دبلیو پی آر دریافته که طالبان در شماری از مناطق این ولایت جنوبی تدریس مضامین فرهنگی مثل موسیقی و مضامین پیرامون تروریسم و افراطیت را منع کرده اند.همچنین آنان مضامین دینی‌یی که اغلب از سوی افراد خوشان تدریس می شود را وارد نصاب درسی مکاتب کرده اند.

سلیم صالح سخنگوی والی لوگر، می گوید که گزارش آی دبلیو پی آر در این مورد تغییر مثبتی پدید آورد و کمک کرد تا تلاش‌ها بر این معضل مهم تعلیمی ، متمرکز گردد.

او به آی دبلیو پی آر گفت، «پس از نشر گزارش شما در پیوند به تدریس نصاب درسی طالبان در مکاتب لوگر، حکومت محلی بیشتر از پیش متعهد به حل مشکلات موجود در سیستم آموزشی شدند. ما سعی می‌کنیم تا ساحات ذکر شده در گزارش شما را از نفوذ طالبان نجات دهیم.»

محمد زاهد سلطانی، یک از گزارشگران آژانس اطلاعاتی باختر می گوید که گزارش" آی دبلیو پی آر"از سوی شمار زیادی از رسانه های محلی و ملی نشر شده است. این گزارش در واقع مصداقی بود برای این که چگونه خبرنگاران می توانند دولت را وادار کند تادر برابر این گونه مشکلات اجتماعی احساس مسوولیت کنند.

او می گوید، «اگر از رسانه ها استفاده درست شود و اخبار واقعی به نشر برسد، حکومت متوجه کاستی هایش می شود.با پخش گزارش های این‌چنینی اصلاحات بنیادی می‌تواند به میان بیایدو فاصله بین حکومت و مردم کاهش یابد.»

محمد نسیم صمدی، گزارشگر رادیو زینت نیز می گوید که گزارش آی دبلیو پی آر، ریاست آموزش و پرورش را وادار خواهد ساخت تا فعالیت هایش را بهبود بخشد. وی در ادامه گفت، «رسانه ها در امر اصلاحات اجتماعی و حل مشکلات مردم نقش بزرگی دارند. می‌توانم بگویم که اگر این گونه گزارش ها نشر شوند، مشکلی در جامعه‌ی ما باقی نخواهد ماند.»

مقام ها تایید می کنند که این گزارش چالش های مهمی را مطرح کرد که اکنون آنها را پی‌گیری می کنند. محمد اکبر استانکری، رییس معارف لوگر می گوید، «این گزارش نتایج مهمی را در قبال داشت. ما چنین چیزی را در ولسوالی ها و مرکز ولایت نشنیده ایم، ولی هنوزهم در این مورد تحقیق می کنیم.»

اما این ادعای گزارش که گویا طالبان افراد خودشان را برای تدریس علوم دینی برای شاگردان می فرستند، را رد می کند.استانکزی می گوید که نصاب درسی در تمام ولسوالی ها به شمول پل علم- مرکز ولایت- به گونه‌ی یکسان تطبیق می شود و به هیچ فردی اجازه اخلال و مداخله در آن را نمی دهیم.»

کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف می گوید که آنان نیز پیش از خواندن گزارش آی دبلیو پی آر، در باره‌ی این موضوع آگاهی نداشته اند.

او می گوید، «نصاب تعلیمی وزارت معارف یک نصاب اسلامی، افغانی و معیاری است. در این نصاب چیزی وجود ندارد که در مغایرت با اصول اسلامی باشد. موضع و سیاست وزارت معارف تطبیق نصاب تعلیمی افغانستان است و به دیگران اجازه نخواهیم داد که نصاب دیگری را پیاده کنند.»

در برخی نقاط، بزرگان محل با رهبران طالبان روی این که کدام جناح چه مقدار نفوذ در نصاب درسی داشته باشند، توافق کرده اند. اما مقام‌های امنیتی می‌گویند که با بهبود آب و هوا قصد دارند عملیات تازه‌یی را به ضد شورشیان آغاز کنند که بی‌تردید نفوذ طالبان را در لوگر بیشتر از پیش کاهش خواهد داد.

عصمت‌الله علی‌زی، فرمانده پولیس لوگر می‌گوید، «امنیت لوگر نسبت به گذشته بهتر شده است، و تصمیم داریم که در شروع بهار عملیات های مان را به ضد طالبانی که مانع تطبیق نصاب درسی وزارت معارف و پروژه های انکشافی حکومت می‌شوند، افزایش دهیم و همچنین ساحات باقی مانده را از وجود آنان پاک‌ کنیم تا دیگر نتوانند نصاب درسی شانرا در مکاتب تطبیق کنند.»

Support our journalists