افغانها در مورد پیامد های مرگ ملا عمر مناظره کردند

اشتراک کنندگان در مناظره جوانب مثب و منفی پیوستن با شورشیان را مورد بررسی قرار دادند.

افغانها در مورد پیامد های مرگ ملا عمر مناظره کردند

اشتراک کنندگان در مناظره جوانب مثب و منفی پیوستن با شورشیان را مورد بررسی قرار دادند.

در مناظرۀ که ماه گذشته توسط آی دبلیو پی آر در سراسر افغانستان برگزار شده بود، خبر مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر که در این اواخر به نشر رسید مورد بحث قرار گرفت.

با وجودیکه باور بر این بود که رهبر پنهان شدۀ طالبان دو یا سه سال قبل فوت کرده است، اما منابع در داخل حکومت اعلان کرد که او در ماه جولای درگذشته است که ازسوی طالبان نیز تأیید شده است. خبرهای در مورد تعلیق مؤقت در گفتگوهای کابل و طالبان وجود دارد.

در مناظرۀ که در ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان برگزار شده بود اشتراک کنندگان عواقب ناگوار تغییرات در رهبری طالبان بالای روند صلح را مورد بررسی قرار دادند.

جمال الدین سیار، معاون شورای ولایتی کنر پیش بینی کرد که کدام اثر طویل مدت بالای این روند نخواهد داشت.

اوگفت:" مرگ ملا محمد عمر کدام تأثیر مثبت و یا منفی بالای گفتگو های صلح نخواهد داشت، بخاطریکه رهبری جنگ کنونی در افغانستان را دیگران در دست دارند."

مولوی محمد انور، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون تنویر ولایت کنر گفت که در شورش های جاری بیشتر پاکستان مقصر دانسته شده است.

اوگفت:" مرگ این و یا آن طالب ( رهبر) هیچ گونه تغییرات را در جنگ جاری رونما نخواهد کرد، جنگ توسط پاکستان رهبری می شود."

در مناظره های که در ولایت های جوزجان، بغلان و فاریاب برگزار شده بود، اشتراک کنندگان در مورد اینکه حکومت افغانستان چگونه پاسخ در مقابل پیش شرط های طالبان اراییه باید کند بحث و گفتگو کردند.

بیشتر باور ها بر این است که به خطر انداختن حقوق قانونی به منظور راضی ساختن طالبان باعث آسیب های شدید به خصوص به حقوق زنان خواهد شد.

حلیمه صدف، عضو شورای ولایتی جوزجان گفت:" افرادیکه حملات انتحاری و انفجاری را انجام می دهند، مردم را به قبل می رسانند و کشور را ویران می کنند نباید مورد امتیازات قرار بگیرند، اگر شرایط طالبان پذیرفته شود باعث ازبین رفتن پیمان امنیتی ما با امریکا و دیگر قدرت های دنیا خواهد شد، طالبان مانند مار زخمی هستند  که منتظر پیدا کردن موقع برای نیش زدن اند ."

شمس الحق عیار، آگاه سیاسی موضوعات با رد موضوع قبلی گفت که هیچ نوع فرصت برای گفتگو با طالبان را نباید از دست داد.

او هشدار داد،" صلح با طالبان باید شکل بگیرد، و به ضمانت جامعۀ بین المللی مورد حمایت قرار گیرد واگر این همه صورت نگیرد این کشور توسط جنگ نابود خواهد شد."

طالبان خواستار خروج مکمل نیروهای خارجی را که تا یک اندازۀ در افغانستان باقی مانده اند و همچنان وارد کردن بعضی اصلاحات در قانون اساسی هستند.

در مناظرۀ دیگر که در ولایت های خوست، پکتیکا و لوگر برگزار شده بود، سخنرانان نقش پولیس محلی افغان در تأمین امنیت را مورد بحث قرار دادند. این پولیس متفاوت از پولیس عادی ملی است که از میان گروه  شبه نظامیان قریه جات تحت قیادت وزارت امور داخله ایجاد شده است.

 

با وجودیکه سخنرانان خواستار اقدام به منظور از بین بردن فساد و سؤ استفاده ها در پولیس محلی افغان شدند، اما بسیار همچنان به این بارو هستند که این نیروه بهترین نیروه است.

سید نعیم سلطان، قومندان امنیۀ ولسوالی محمدآغۀ ولایت لوگر گفت:" اگر پولیس محلی افغان منابع بهتر داشته باشند آنها مؤثر تر از دیگر نیروها در حفظ صلح سرتاسری و محلات تحت عملیات خواهند بود."

در همین حال، در مناظره های که در ولایت های کندز، سمنگان  وتخار برگزار شده بود در مورد اینکه چگونه مردم میان اخبار واقعی و پروپاگند ها فرق قایل شوند با هم مناظره کردند.

فتح الله وفی، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان گفت:" در زمان جنگ طرف های درگیر ازینکه نشان دهند که روحیۀ جنگجویان شان چه قدر قوی است پروپاگند های را پخش می کنند، مردم باید برنامۀ بازیگران مختلف جنگی و رسانه های مختلف شان را نیز درک کنند. آنها باید فرق بین دروغ و راست را بکنند و باید میان رسانه های قومی، سمتی و طرف و رسانه های آزاد و مستقل فرق قایل شوند."

در کل 1000 تن شهروند افغان در یک رشته از مناظره های که ماه اگست در نه ولایت افغانستان که بخش از پروژۀ صلح و آشتی آی دبلیو پی آر که به منظور ایجاد فضای امن برای بحث ها در مورد راه های بسوی صلح و ثبات است اشتراک ورزید بودند.

اعضاء اشتراک کننده گفتند که این مناظره های آزاد فرصت های را برای آنها مساعد کرده است نه تنها این که مسؤلین را مورد پرسش قرار دهند بلکه بدست آوردن بینش های در مورد مشکلات که آنها در حکومت با آنها روبرو هستند.

نیلوفر قادری، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظرۀ ولایت فاریاب گفت:" در راه که بطرف مناظره می آمدم بسیاری از سؤال ها را با خود داشتم، اما تمامی سؤالات من در جریان بحث ها حل گردید، تا حال من فکر می کردم که مسؤلین واقعاً بیکاره هستند، اما در جریان مناظرۀ امروزی برایم واضیح شد که آنها هم بیش از حد برعلیه چالش های هستند."

Afghanistan
Elections
Support our journalists