افغانها ایتلاف روسیه با طالبان را نمی پذیرند

کارشناسان تذکر می گویند ممکن است که مسکو منافع مشترک شان را با گروه های شورشی شریک کند.

افغانها ایتلاف روسیه با طالبان را نمی پذیرند

کارشناسان تذکر می گویند ممکن است که مسکو منافع مشترک شان را با گروه های شورشی شریک کند.

اشتراک کنندگان در مناظره های که در سراسر افغانستان راه اندازی شده بود، خواست های فرستادۀ عالی رتبه روسیه مبنی بر اینکه ممکن است طالبان به گونۀ نا خواسته یکی از متحدین جدید این کشور در جنگ در مقابل داعش باشد را رد کردند.

ضمیر کابلوف، افسر سابق کا جی بی(سازمان استخباراتی روسیه) درجریان دهۀ 1980 در کابل و فعلاً نمایندۀ رییس جمهوری ولادمیر پوتین در کابل ماه گذشته به آژانس خبری انترفاکس گفت:"  منافع طالبان با منافع ما به طور عینی در همخوانی قرار گرفته است ."

او در ادامه گفت:" هر دو طالبان افغانی و طالبان پاکستانی گفته اند که آنها دولت اسلامی و ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را منحیث خلیفه نمی شناسند که این برای ما خیلی  مهم است، ما مجراء های ارتباطی را با طالبان برقرار کرده ایم که با آنها تبادل معلومات کنیم."

روسیه از چندی بدینسو نگران است که اگر جهادی های جمهوری سابق شوروی که در سوریه و عراق می جنگند دوباره بر گردند و دست به خشونت در کشور بزنند داعش تهدید به خصوصی به حساب می شود.

در همین حال، اشتراک کنندگان در مناظره های که ماه گذشته در ولایت های غور، کندز و کابل راه اندازی شده بود حمایت روسیه از طالبان را رد کردند چونکه صراحتاً خلاف منافع افغانستان است.  

مولوی خوش محمد نصرتیار، عضو شورای ولایتی کندز گفت که هر نوع پیشتیبانی روسیه از شورشیان تهدیدی به کل منطقه خواهد بود.

او اضافه کرد به هیچ عنوانی طالبان با روسیه معامله نخواهند کرد چونکه  مخالفین سابق در دهۀ 1980 آنها بوده است.

قاضی مطیع الله دورمن، فعال جامعۀ مدنی گفت که کابلوف در صدد سازمان دهی جنگ نیابتی دیگر است.

اوگفت:" در دهۀ 1980 ایالات متحده مجاهدین را حمایت کرد و از این طریق روسیه را  شکست داد، امروز روسیه می خواهد با حمایت از طالبان امریکا را شکست دهد."

با وجودیکه داعش بعضی هوا خواهان  در داخل افغانستان دارد، اما یک تهدید جدی به شمار نمی رود، محمد حسین نافذ ، آگاه سیاسی خواستار این است که حکومت افغانستان باید به این گفته های کابلوف جواب دندان شکن بدهد.

اوگفت:" اگر مردم و حکومت افغانستان در مقابل طالبان قاطعانه عمل نکنند، اوضاع درافغانستان  ازاین هم چندین مرتبه   خرابتر خواهد شد."

عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور همچنان استدلال کرد که هر نوع حمایت روسیه از طالبان می تواند ویران کننده باشد.

" زمانی که روسیه به منظور مبارزه در مقابل داعش برای طالبان افغان جنگ افزار و مهمات فراهم کند این عمل نه تنها که برای افغانستان، بلکه برای منطقه و جهان خطرناک خواهد بود."

در همین حال، یکتن از سخنرانان در مناظره گفت که ممکن این سناریو  توسط حکومت افغانستان طرح شده باشد.

مسکو همچنان خواستار بیشتر شدن حمایت اش از کابل است و کابلوف یاد آور شد در ماه جاری هر چه زودتر یک محمولۀ کوچک از سلاح های خفیفه به کابل خواهد رسید.

سید فرهاد هاشمی، آگاه سیاسی گفت:"  تقابل میان روسیه و ایالات متحده در خصوص جنگ بر علیه داعش برای افغانستان مفید خواهد بود، مشروط بر اینکه حکومت افغانستان  مطمیناً بتواند از  این تقابل استفاده بتواند."

Frontline Updates
Support local journalists