ادعاهای تقلب انتخاباتی در غزنی

کاندیدان حمله بالای ماموران انتخاباتی و پرکردن صندوق های انتخاباتی را با آرای تقلبی رد می کنند.

ادعاهای تقلب انتخاباتی در غزنی

کاندیدان حمله بالای ماموران انتخاباتی و پرکردن صندوق های انتخاباتی را با آرای تقلبی رد می کنند.

گزارشی از سید رحمت الله- افغانستان

گزارش شماره 373

27 سپتامبر 2010

مسوولان انتخاباتی افغان ادعا دارند که کارمندان شان از سوی آنعده حامیان سیاست مداران که در روز انتخابات پارلمانی می خواستند صندوق های رایدهی را با آرای تقلبی پر کنند، مورد حمله قرار گرفته و توهین شده اند.

ناظر حسین نبی زاده، مسوول روابط عامه کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی گفت که سید محمد حسام الدین گیلانی و تیم کمپاین اش بالای کارکنان یک مرکز رایدهی حمله کردند، زیرا آنان در روز انتخابات 18 سپتامبر از پرکردن صندوق ها با آرای اضافی، ابا ورزیدند.

نبی زاده گفت: "یازده کارمند مرکز رایدهی ما در ولسوالی گیرو از سوی حسام الدین گیلانی لت و کوب شدند و دو تن شان هنوز لادرک می باشند. وقتی ناظران ساحوی ما از اجرای تقلب سرباز زدند، کاندید انتخابات پارلمانی به لت و کوب کارکنان مرکز رایدهی پرداخت، و برای ساعت ها آنان را در یک صنف مکتب زندانی کرد، و آنان را گرسنه و تشنه گذاشت."

عبدالمالک، یکی از کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات در ولسوالی گیرو گفت که مسوولان محلی به کارکنان مرکز رایدهی پیشنهاد کردند که به هر نفر شان مبلغ 100 دالر می پردازد تا در عوض صندوق ها را به نفع گیلانی پر کنند. اما وقتی کارکنان به این معامله تن ندادند، مورد لت و کوب قرار گرفتند.

عبدالمالک گفت: "در نتیجه لت و کوب کارکنان محل رایدهی از سوی افراد مسلح گیلانی، دو کارمند ما شدیداً زخمی شدند و دو تن دیگر شان هنوز لادرک اند."

گیلانی همه اتهامات را رد کرد و به آی دبلیو پی آر گفت که پروسه انتخابات شفاف بود، اما از توضیحات بیشتر خود داری کرد.

مقامات کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی، این قضیه را به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گزارش داده اند.

مقامات امنیتی ولایت غزنی گفته اند که ازین اتفاق گزارشی به آنان داده نشده است. زوار زاهد، قوماندان امنیه غزنی به آی دبلیو پی آر گفت که اگر مقامات انتخاباتی مورد حمله قرار گرفته باشند، باید به قوماندانی امنیه تماس بگیرند و افراد او در مورد قضیه تحقیق خواهند کرد.

ولایت غزنی در 145 کیلومتری جنوب کابل بخاطر حمله طالبان هر روز ناامن تر شده است.

ضرب و شتم ادعا شده که توسط نبی زاده و عبدالمالک گزارش داده شده است، سوالاتی را در مورد نتایج انتخابات در سایر مراکز رایدهی ولسوالی گیرو خلق می کند. عبدالمالک گفت درحالیکه صندوق های رایدهی با 10 هزار رای در ولسوالی گیرو پر شده اند، اما به دلیل مشکلات امنیتی، رایدهندگان واقعی دران ولسوالی بسیار کم بوده اند.

حاجی عبدالرحیم، باشنده محل، اظهار نظر مالک را تایید کرد: "من از ولسوالی گیرو هستم، و به خدا قسم یاد می کنم که یک نفر هم در انتخابات شرکت نکرده بود، چون طالبان در دو کیلومتری دفتر ولسوال کمین گرفته بودند. من نمی دانم تعداد زیاد مردم از کجا آمده و صندوق های رایدهی را پر کرده اند."

راحله سجادی، رییس دفتر ولایتی بنیاد انتخابات آزاد و منصفانه افغانستان در ولایت غزنی گفت که نهادشان ناظران را در 175 مرکز رایدهی در سطح ولایت اعزام کرده اند، اما بخاطر خطر حمله طالبان، نتوانسته اند به ولسوالی گیرو ناظر روان کنند.

پس از برگزاری انتخابات، ده کاندید انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی در یک کنفرانس خبری شکایت کردند که پروسه انتخابات در بسیاری نقاط ولایت شفاف نبوده است.

فیض الله فیضان، یک کاندید از ولسوالی اندر گفت درحالی که انتخابات در ده یک، خواجه عمری و شهر غزنی شفاف برگزار شده، کاندیدان در ولسوالی های جغتو، مالستان، ناور و گیرو در روند رایدهی در مراکز رایدهی دخالت کرده اند.

فیضان گفت: "با آنکه هیچ کسی در ولسوالی گیرو برای رایدهی نیامده بودند، صندوق ها به نفع یک کاندید پر شده بودند. بجای آنکه مردم رای بدهند، کاندیدان با حمله بر کارکنان مراکز رایدهی و پرکردن صندوق ها به نفع خود، مرتک جرم شدند."

سید رحمت الله خبرنگاریست که از سوی آی دبلیو پی آر در افغانستان تربیت شده است.

Afghanistan
Elections
Frontline Updates
Support local journalists