Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

کاندیدان زن در هلمند خواستار کمپاین منصفانه انتخاباتی اند

نامزدان شورای ولایتی درین ولایت جنوبی می گویند که زن بودن برای شان محدودیت های زیادی خلق کرده است
By Gol Ahmad Ehsan

گزارشی از گل احمد احسان گزارشگر تحت اموزش اى دبليو پى ار در هلمند

کاندیدان زن در انتخابات شورای ولایتی هلمند به دلیل دسترسی بیشتر رقیبان مردشان به منابع تمویل و آزادی بیشتر رفت و آمد، در حاشیه مانده اند.

در میان 99 کاندید شورای ولایتی هلمند 10 نفر زن نیز آمده اند تا در انتخابات 16 حمل امسال رقابت کنند.

به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، از میان 2713 نامزد شوراهای ولایتی در سراسر افغانستان 308 تن شان زن اند. در همان روز انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار خواهد شد

کاندیدان زن می گویند در کنار باورهای سنتی حاکم در جامعه سنتی افغانستان، آنان با تهدید مخالفان نقش زنان در روند سیاسی نیز مواجه اند.

آنان اظهار می دارند که در کمپاین انتخاباتی آنان با محدودیت های غیرعادلانه ای روبر اند و نمی توانند به دلیل ناامنی به مناطق دور افتاده سفر کنند.

علاوه بر آن، زنان افغان از نظر اقتصادی نیز معمولاً به مردان وابسته اند و کاندیدان زن می گویند که آنان به هیچ وجه به امکانات مالی مشابه رقیبان مردشان دسترسی ندارند.

راضیه بلوچ، کاندید شورای ولایتی هلمند گفت که مصارف هنگفت برخی کاندیدان مرد در کمپاین های شان، مغایر اصول کمیسیون مستقل انتخابات است که این مصارف را تا  18000 دالر امریکایی مجاز قرار داده است.

او گفت: "هر کاندید مرد در شهر لشکرگاه یک دفتر عصری کرایه گرفته و به علاوه غذای رایگان به مردم تحفه های نقدی نیز می دهند. ما از عهده این کار برآمده نمی توانیم. معلوم است که مردم به گردهمایی های آنان خواهند رفت. این امر یافتن حامیان را برای ما مشکل ساخته است."

خانم بلوچ گفت که تنها راه حل پایین آوردن  مصارف کارزارهای انتخاباتی است.

او گفت: "کارزارها باید عادلانه باشند. ما مخالف کمپاین نیستیم، اما حق داریم که بر مصارف مساویانه تاکید کنیم. کاندیدان زن در وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف می باشند. علاوه بر آن، سطح مصارف مردان از مقدار مجاز بیشتر است و کمیسیون انتخابات باید به این مشکل توجه کند."

بی بی لایقه، کاندید دیگر شورای ولایتی هلمند گفت که او توانسته است تعداد بسیار کمی از افراد را به کمپاین خود جلب کند.

او گفت: "مردان و زنان به تجمعات من نمی آیند چون من مانند کاندیدان دیگر به آنان غذا و تحفه داده نمی توانم. نمی دانم کاندیدان پول هایی را که مصرف می کنند، چگونه بدست می آورند."

لایقه گفت که به باور او اکثر کاندیدان انتخابات محلی با مقامات حکومتی ارتباط دارند و از حمایت آنان بهره مند اند، یعنی به رعایت مقررات کمیسیون انتخابت توجهی ندارند.

عبدالراشد ناصری یکی از کاندیدان مرد شورای ولایتی این ادعاها را تایید کرد.

او گفت: "اکثر کاندیدان برای صدها نفر در گردهمایی های شان غذا می دهند و عده ای از آنان حتی تحفه های خاص را در میان مردم توزیع می کنند. این کار نه تنها مبارزات انتخاباتی زنان را بلکه بر کمپاین مردان را نیز متاثر کرده است."

ناصری گفت که کاندیدان باید از طریق بیان صادقانه پالیسی ها و جلب اعتماد مردم ارزش خود را ثابت کنند، نه با دادن امتیازاتی که به رشوه می مانند.

شفیع الله صافی، سخنگوی کمیسیون انتخابات در ولایت هلمند تاکید داشت که اتهامات درمورد مصارف بیش از حد بی پایه است. او گفت که کارمندان کمیته انتخاباتی موظف به نظارت مصارف کاندیدان و اقدام قانونی علیه کسانی اند که از حدود تعیین شده پا را فراتر بگذارند.

صافی تصدیق کرد که برخی کاندیدان کمیسیون را از هر گردهمایی عمومی خود خبر نکرده اند، اما افزود که در این ارتباط هیچ اعتراض رسمی هنوز به آنان نرسیده است.

صافی افزود: "اگر کاندیدان زن چنین شکایاتی داشته باشند باید فوراً به کمیسیون مستقل انتخابات این شکایات خود را ثبت کنند. تاکنون هیچ شکایتی از آن قبیل ثبت نشده است." او در ادامه گفت که کمیسیون هر چهارشنبه با کاندیدان شورای ولایتی ملاقات می کند تا از مقدار مصارف و تعداد دعوت شدگان به گردهمایی های شان گزارش دهند.

کاندیدان زن دیگر از مشکلات کمپاین در مناطق دور افتاده ولایت شکایت داشتند و از کمیسیون و مسوولان امنیتی می خواستند تا راه حلی پیدا کنند. عده ای از کاندیدان مرد نیز می گفتند که مشکلات امنیتی مبارزات انتخاباتی در ولسوالی های معین را مشکل ساخته است.

یک کاندید موسوم به محمد حکیمی ظریفی گفت که او چندین بار از قوماندانی امنیه خواسته است تا محافظان امنیتی برایش بدهند و امنیت دیدارهای عمومی اش را در قریه ها تامین کنند، اما جواب مثبت دریافت نکرده است.

او گفت: "مناطقی هست که روزانه تحت کنترل دولت و شبانه در کنترل طالبان می باشد. ما چگونه می توانیم در آنجا کمپاین کنیم؟" به گفته او بخش هایی از ولسوالی های سنگین، کجکی، باغران، خانشین و نادعلی برای برگزاری گردهمایی هایی انتخاباتی خیلی ناامن می باشند.

به گفته آقای صافی، کاندیدان شورای ولایتی بجز دو ولسوالی باغران و دیشو در همه ی مناطق آن ولایت کمپاین می توانند، و در آن دو ولسوالی بخاطر حضور طالبان انتخابات برگزار نخواهد شد.

عبدالاحد چوپان سخنگوی پولیس هلمند گفت که آنها نمی توانند برای هر کاندید شورای ولایتی محافظ امنیتی بدهند.

او گفت: "اگر کاندیدان اسلحه پیدا بتوانند ما ثبت اش می کنیم. بعد کاندید می تواند محافظ استخدام کند و محافظانش حق حمل اسلحه را خواهند داشت." او افزود که کاندیدان باید 24 ساعت قبل از برگزاری گردهمایی به آنان اطلاع دهند، ولی آنان این کار را نمی کنند.

محمد حکیم انگار قوماندان امنیه هلمند گفت که تا کنون هیچ مشکل امنیتی پیش نشده است.

او گفت: "قوماندانی امنیه تاکنون تنها یک شکایت دریافت کرده است که مربوط به کندن عکس های یک کاندید از سوی حامیان کاندید دیگر بود. ما این موضوع را تحقیق می کنیم."

دیدگاه عامه مردم هلمند درمورد شیوه های کمپاین کاندیدان مختلف است.

عبدالحی بهار، باشنده ولسوالی مارجه گفت: "ما در هلمند کاندیدان زن داریم، ولی کمپاین آنها بی مزه است. آنان به مردم نه غذا می دهند و نه پول... هرکس می خواهد به گردهمایی برود که در آنها چیزی خورده و گرفته بتواند."

او با خنده افزود: "اگر از من بپرسید که آیا آنان برای ما کار خواهند کرد یا نه، من به خدا قسم می خورم که هیچ کدام شان برای ما کار نخواهد کرد. همه آنان بخاطر پر کردن جیب شان کاندید شده اند. پس ما چرا از آنان چیزکی نگیریم؟"

اما مولوی عبدالله باشنده شهر لشکرگاه مرکز هلمند گفت که دادن غذای مفت و تهفه کاملاً نادرست است.

او گفت: "این کار خلاف اصول اسلام و اخلاق است که کسی حمایت مردم را با رشوه بدست آورد. کسانی که نان این کاندیدان را می خورند و تهفه های شان را می گیرند نیز مطابق اسلام گناه کار اند."

گل احمد گزارشگریست در هلمند که دوره کارآموزی اش را در آی.دبلیو.پی.آر سپری می کند.