Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

پشتیبانی ملاهای ولایات جنوبی افغانستان از انتخابات

خلاف سال های قبل، ملاها اکنون مردم را تشویق به رای دهی می کنند
By Ahmad Shah

احمد شاه گزارشگر تحت اموزش اى دبليو پى ار در ولايت خوست

قیام الدین باشنده خوست پس از ادای نماز جمعه وقتی مسجد را ترک می گفت با تعجب لبخند به لب داشت.

خلاف انتظار او خطیب مسجد در خطابه اش مردم را تشویق به اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 16 حمل کرده بود.

او گفت: "در انتخابات قبلی همین خطیب گفت که رای ندهید چون اختیار حکومت در دست امریکایی هاست. چگونه ذهن او تغییر کرده است؟"

قیام الدین گفت که بسیار مردم به شمول خودش به احترام ملا در انتخابات شرکت خواهند کرد.

رهبران اسلامی همیشه نقش مهمی در افغانستان بازی کرده اند، و تعداد زیاد آنان روند دمکراتیکی را که پس از تهاجم ایالات متحده و سقوط طالبان در سال 2001 پایه گذاری شد رد می کنند، و می گویند که مردم افغانستان تا زمانی که عساکر خارجی در کشورشان موجود اند، نباید در انتخابات شرکت کنند.

اما حکومت کابل بصورت فزاینده تلاش دارد قبل از پایان خروج نیروهای ناتو در اواخر سال جاری توجه روحانیون را جلب کند، و به نظر می رسد رفتار آنان نیز در مقابل حکومت نرم شده است.

خلیفه عبدالرشید، روحانی مشهور خوست گفت که در گذشته حکومت در برقرارى تماس با روحانیون ناکام بود و آنان را از سیاست دور کرده بود. حالا حکومت دریافته است که باید علمای دین را در امور دولتی بیشتر دخیل سازد.

او گفت: "حکومت حالا از آنان برای بحث روی همه انواع مسایل ملی، محلی و سیاسی دعوت می کند، به گفته های شان گوش داده و عمل می کند. ملاها نیز می خواهند روابط نزدیک با حکومت داشته باشند."

خروج عساکر خارجی نیز به نظر می رسد اعتماد ملاها را به حکومت افغانستان بیشتر کرده است.

ملای دیگری بنام نصر الله قاسمی گفت چون برخی عساکر خارجی قبلاً خارج شده اند، حضور آنان دیگر منبع نارضایتی نیست.

در انتخابات قبلی، بسیاری خطیبان در ولایت جنوبی خوست به مخاطبان خود می گفتند که در انتخابات شرکت نکنند. قاسمی افزود که این وضعیت حالا در حال تغییر است.

او گفت: "من نه تنها علاقه مند به سهم گیری در انتخابات هستم بلکه مردم را نیز تشویق به شرکت می کنم. ما باید سرنوشت کشور خود را بدست خود تعیین کنیم و مانع دخالت خارجیان شویم."

امیر شاه کارگر تحلیلگر سیاسی گفت که او متوجه تغییر به سمت حمایت از انتخابات شده است. او این تغییر را با تصمیم غیرمنتظره گلبدین حکمتیار رهبر بخشی از شورشیان ارتباط داد. حکمتیار که قبلاً با روند دمکراتیک مخالفت می کرد از طرفدارانش خواست تا در انتخابات 16 حمل اشتراک نمایند. رهبر حزب اسلامی حتی حمایت اش را از قطب الدین هلال، کاندید ریاست جمهوری، اعلان کرد. 

کارگر اظهار داشت که گفتگوهای صلح با طالبان نیز رهبران مذهبی را تشویق به حمایت از روند سیاسی کرده است.

خلاف تغییر موقف حکمتیار، طالبان هنوز با انتخابات 16 حمل شدیداً مخالف اند. آنها با نشر اعلامیه ای انتخابات را بعنوان توطئه امریکایی تقبیح کرد و به تهدیدشان علیه کسانی که در انتخابات شرکت می کنند، ادامه می دهند.

باوجود آن، مولوی شاه محمد رییس شورای علمای خوست گفت که از احتمال حمله نمی هراسد.

او با بیان اینکه "رایدهی شهادت است و اگر کسی از شهادت ابراز تاسف کند، کافر می شود"، افزود که مردم درک کرده اند که طالبان در قتل هموطنان شان دست دارند و دیگر از آنان ترسی ندارند.

او گفت: "ما به علمای دین گفته ایم که از طریق رادیو، تلویزیون، مسجد و سایر منابع مردم را تشویق به اشتراک در انتخابات کنند." او افزود که قرآن و حدیث اصل انتخابات را حمایت کرده اند.

او گفت: "رایدهی به شخص شایسته، نه فروش رای، نه سوء استفاده از رای، و ساکت نماندن بزرگترین مسوولیت هر مسلمان است."

مولوی محمد گفت که او و علمای همکارش اکنون قانع شده اند که اداره کابل یک حکومت اسلامی است و شورشیان جنگ را بخاطر منافع شخصی خود بکار می برند نه برای دفاع از ایمان.

ملای دیگری بنام عبدالله از کشورهای زیاد اسلامی نام برد که انتخابات برگزار می کنند.

او گفت: "ما چرا رای ندهیم؟ چرا ما قدرت را بصورت صلح آمیز به کس دیگر انتقال داده و جنگ و خون ریزی را متوقف نکنیم؟ خداوند از خونریزی نفرت دارد."

عبدالله گفت که او می خواهد مردم را تشویق کند تا به تواناترین کاندید رای دهند.

او گفت: "ما می دانیم که بسیاری کاندیدان افراد بد اند. اگر ما با رای خود مانع آنها نشویم، آنان به قدرت خواهند رسید. ما باید مانع شان شویم."

مقامات و فعالان جامعه مدنی محلی خوست نیز تایید کردند که ملاها اکنون فعالانه در تبلیغ اشتراک در انتخابات سهم می گیرند و این کاملاً خلاف وضعیت انتخابات های قبلی است.

فاروق جان ځدراڼ یک فعال جامعه مدنی گفت که بسیاری علمای دین شروع به تبلیغ برنامه های آگاهی دهی انتخاباتی کرده اند و این حس که طالبان دشمنان اسلام اند، رو به رشد است.

"علمای دین بخوبی درک می کنند که ارزش صلح و انتخابات در اسلام چیست. ازینرو آنان از روند انتخابات حمایت می کنند."

شفیق احمد وفا رییس کمیسیون مستقل انتخابات در خوست گفت که بسیار علمای دین درمورد انتخابات به او مراجعه کرده اند. بعضی از آنان اکنون بعنوان ناظران انتخاباتی درین روند سهم گرفته اند.

او گفت: "نقش آنان بسیار مهم است زیرا هرچه آنان بگویند، مردم قبول می کنند."

بسیاری باشندگان خوست می گویند که به تصامیم رهبران مذهبی شان باور داشته و رهنمایی های آنان را تعقیب می کنند.

رحمن الله گفت: "ملای قریه ما در انتخابات قبلی گفت که رای ندهید. من رای ندادم. اکنون او به ما می گوید که رای دهید. هرچه ملا بگوید ما همان را خواهیم کرد، چون او از راه خدا و پیامبر آگاه است."

احمد شاه گزارشگریست در خوست که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.