Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

میراث جنگ دهقانان افغانستان را عقب نگه داشته است

دهه های جنگ و بی ثباتی بازار آسیب های ویران کنندۀ به جا گذاشته است.
By IWPR

گزارش توسط کارمندان آی دبلیو پی آر- افغانستان

سخنرانان درمناظرۀ که اخیراً از سوی آی دبلیو پی آر راه اندازی شده بود، گفتند که بخش زراعت افغانستان در اثر دهه های جنگ آسیب بی حدی را متقبل شده است.

تمام انواع فارم های زراعتی  از قبیل رشد میوه، تولید غله جات و مالداری در اثر بحران دربازار ها، تخریب زمین ها و نبود برنامۀ زراعتی آسیب دیده اند که همه عواقب جنگ است. این وضعیت  کشت خشخاش را نسبت به هر عملی زراعتی دیگر جذاب کرده است.

در مناظره های که در ولایت های غور، کابل، نیمروز و سرپل برگزار شده بود، سخنرانان از حکومت مرکزی خواستند تا توجه بیشتر را در راستای مشکلات دهقانان در سراسر افغانستان معطوف کند.

محمد جمعه علمی، ولسوال کنگ ولایت نیمروز گفت که جنگ باعث تخریب بیش از 70 درصد از زمین های زراعتی در این ولایت شده است.

اوگفت:" سال های متوالی جنگ و همچنان سرازیر شدن سیلاب از دریای هلمند باعث تخریب زمین های زراعتی شده است."

یکتن از اشتراک کنندگان مناظره  مشکل دراز مدت آبرسانی در سکتور زراعت را خاطر نشان کرد و پرسید چه وقت به این مشکل رسیدگی صورت خواهد گرفت؟ آقای علمی در پاسخ گفت که پروژه های زیربنایی تحت کار قرار دارند و وعده کرد که یکبار بند کمال خان ساخته شود دیگر دهقانان در ولایت نیمروز از کمبود آب شکایت نخواهند کرد، در عین حال اذعان کرد  بازسازی بند آب زمانی زیادی را در برگرفت.

نسرین، وترنر محلی در ولایت سرپل وخامت وضع صحی گله داری و رمه داری را در آن ولایت برجسته کرد.

اوگفت:" جنگ باعث بروز امراض خطرناک بر حیوانات در این ولایت شده است." وی تشریح کرد که مطالعات نشان می دهد که خرابی چراگاه ها و آلودگی منابع آبی از عوامل عمده صحت حیوانی است.

فاطمه احسانی، فعال جامعۀ مدنی در ولایت غور گفت که با گشت و گذار شورشیان مسلح در اطرف شهر و انحصار نیرو های امنیتی حکومت در پایگاه شان، مردم را در مقابل کشت و زراعت خیلی بی میل کرده است.

اوگفت:" پول های را که حکومت برای پروژه های زراعتی و باغداری پرداخت می کند تمام آن از طریق شورا های محلی به افراد مسلح می رود. "

انیسه غیور، عضو شورای ولایتی اضافه کرد :" حضور جنگ سالاران این را می رساند که بیشتر پروژه های اقتصادی و زراعتی قبل از آنکه تکمیل شوند متوقف می شوند."