Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره جوانان کشور:نامزدان انتخابات در مبارزات انتخاباتی از امواج هوایی، تلفن و فیسبوک استفاده می­کنند

By Sayed Taj Mohammad


سید تاج م
حمد

محصلان از ولایت جنوب غربی کندهار پرسیدند که آیا کدام یکی از نامزدان ریاست جمهوری یا شورای ولایتی از قوانین تعیین شده­ی کمیسیون مستقل انتخابات (IEC) تخطی کرده­اند، یاخیر؟

این موضوع درمناظره­­ی  درمورد موضوعات انتخاباتی (به تاریخ 6 مارچ) درقندهار برگزارشده شده بود. محمدیار، یکی از محصلان پوهنتون قندهار پرسید که آیا نامزدان مجازاند تا جزییات نمایه­های فیسبوک­شان و یا تلفن­های شخصی خود را در مواد تبلیغاتی­شان بگنجانند؟

غلام محمد معصومی، رییس گروه جامعه مدنی سمون، جواب داد که نامزدان به صورت مطلق مجاز به استفاده از شبکه­های اجتماعی می­باشند.

وی گفت:«نامزدان می­توانند درفیسبوک ایده­هایشان را مطرح کرده و همانجا به سوالات مردم پاسخ دهند. آنها می­توانند با رای­دهندگان درارتباط بوده، درمورد مشکلات ایشان بحث کرده و راه­حل­های ممکن را ارایه کنند.»

باتوجه به این که رادیو و تلویزیون ازجمله رسانه­های کارآمد درافغانستان استند، معصومی گفت که هنوز در قندهار «اکثریت مناطق دسترسی به رادیو و تلویزیون ندارد. پس اگر کاندیدان با مردم از طریق تلفن به تماس شده و به سوالات شان درمورد انتخابات جواب دهند، اقدام خوبی­ خواهدبود.»

معصومی درمورد برخی از قواعد مبارزات انتخاباتی معلومات داد. وی به عنوان نمونه گفت که مبارزات انتخاباتی باید 48 ساعت قبل از برگزاری روزانتخابات ۱۶ حمل متوقف شود.

وی افزود:« اینها{نامزدان} باید ازاستفاده از مالکیت دولتی خودداری کرده و یا پوسترهای تبلیغاتی شان را بر ساختمان­های حکومتی آویزان نکنند.»

یکی دیگر ازمناظره کنندگان، به نام شمس الدین تنویر از دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطره­اش را از انتخابات 2009 به یاد آورده گفت زمانیکه دراین سال روند انتخابات ریاست جمهوری را در ولایت کندهار نظارت می­کرد، معلوم شد که 3000 زن به عوض یک مرتبه ،چندین بار رای داده بودند.

وی اخطارداد:« اگر این بار مقام­های حکومت در انتخابات مداخله کنند، نتایج آن خیلی بد خواهد بود.  شاید باچنین یک حالت افغانها اعتماد شان را نسبت به دموکراسی و دولت ازدست بدهند.»

سید تاج محمد یکی از محصلان پوهنتون کندهار است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

 

                                                   

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >