Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره جوانان کشور:نامزدان انتخابات در مبارزات انتخاباتی از امواج هوایی، تلفن و فیسبوک استفاده می­کنند

By Sayed Taj Mohammad


سید تاج م
حمد

محصلان از ولایت جنوب غربی کندهار پرسیدند که آیا کدام یکی از نامزدان ریاست جمهوری یا شورای ولایتی از قوانین تعیین شده­ی کمیسیون مستقل انتخابات (IEC) تخطی کرده­اند، یاخیر؟

این موضوع درمناظره­­ی  درمورد موضوعات انتخاباتی (به تاریخ 6 مارچ) درقندهار برگزارشده شده بود. محمدیار، یکی از محصلان پوهنتون قندهار پرسید که آیا نامزدان مجازاند تا جزییات نمایه­های فیسبوک­شان و یا تلفن­های شخصی خود را در مواد تبلیغاتی­شان بگنجانند؟

غلام محمد معصومی، رییس گروه جامعه مدنی سمون، جواب داد که نامزدان به صورت مطلق مجاز به استفاده از شبکه­های اجتماعی می­باشند.

وی گفت:«نامزدان می­توانند درفیسبوک ایده­هایشان را مطرح کرده و همانجا به سوالات مردم پاسخ دهند. آنها می­توانند با رای­دهندگان درارتباط بوده، درمورد مشکلات ایشان بحث کرده و راه­حل­های ممکن را ارایه کنند.»

باتوجه به این که رادیو و تلویزیون ازجمله رسانه­های کارآمد درافغانستان استند، معصومی گفت که هنوز در قندهار «اکثریت مناطق دسترسی به رادیو و تلویزیون ندارد. پس اگر کاندیدان با مردم از طریق تلفن به تماس شده و به سوالات شان درمورد انتخابات جواب دهند، اقدام خوبی­ خواهدبود.»

معصومی درمورد برخی از قواعد مبارزات انتخاباتی معلومات داد. وی به عنوان نمونه گفت که مبارزات انتخاباتی باید 48 ساعت قبل از برگزاری روزانتخابات ۱۶ حمل متوقف شود.

وی افزود:« اینها{نامزدان} باید ازاستفاده از مالکیت دولتی خودداری کرده و یا پوسترهای تبلیغاتی شان را بر ساختمان­های حکومتی آویزان نکنند.»

یکی دیگر ازمناظره کنندگان، به نام شمس الدین تنویر از دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطره­اش را از انتخابات 2009 به یاد آورده گفت زمانیکه دراین سال روند انتخابات ریاست جمهوری را در ولایت کندهار نظارت می­کرد، معلوم شد که 3000 زن به عوض یک مرتبه ،چندین بار رای داده بودند.

وی اخطارداد:« اگر این بار مقام­های حکومت در انتخابات مداخله کنند، نتایج آن خیلی بد خواهد بود.  شاید باچنین یک حالت افغانها اعتماد شان را نسبت به دموکراسی و دولت ازدست بدهند.»

سید تاج محمد یکی از محصلان پوهنتون کندهار است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.