Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره جوانان کشور:جوانان هوشیار، رای دهندگان کلیدی برای موفقیت انتخابات

By Abdullah Lami

عبدالله لامع

در مناظره دوازدهمفبروری۲۰۱۴انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح گفته شد که اگر قراراست انتخابات ریاست جمهوری به درستی برگزارشود، باید حمایت جوانان را با خود داشته باشد. 

غلام محمد ضیاء روان رییسبخش ولایتیاداره احصائیهمرکزی افغانستان  خطاب به محصلان اشتراک­کننده گفت که معلومات آنها از دنیای مدرن برای کمک به ملت در شکل­دهی مسیر جدید، به جای وضعیت کنونی جنگ­زدگی، نیاز است. 

وی با بیان این سخنان در مناظره همان روزدر شهر غزنی، گفت:«اکثریت افراد تحصیلکرده­ی کشور جواناناستند. آنها کسانی­اند که با اصول و ارزشهای مدرن آشنایی داشته و هم­چنان از تمام مشکلات و چالشهای کنونی مردم باخبر اند ،به این خاطر نقش آنها مهم است. جوانان برنامه­های نامزدان را می توانند درک کنند و به این صورت برای بهبودی کشور تصمیم بگیرند .»

اسدالله جلالزی، رییس انجمن خبرنگاران درولایت غزنی نیز طی سخنرانی­اش رای­دهندگان جوان را به اشتراک در انتخابات تشویق نمود.

وی با اشاره به سروی 2009 سازمان ملل متحد از نفوس مردم افغانستان گفت که  68 درصد جمعیت افغانستان زیر 25 سال قراردارد. اوگفت بااین حال جوانان کشور درامر کسب اطمینان از روند شفاف انتخابات 16 حمل نقش اساسی دارند .

یکی از شاگردان به نام نعمت­الله از مناظره­کنندگان پرسید که دولت برای ارتقای سطح آگاهی ومعلومات جوانان مناطق ورستایی چه برنامه­های روی دست گرفته­است؟

جلالزی گفت تاجایی­که او خبر دارد برخی از برنامه­های مناظره ها به منظور بلند بردن سطح آگاهی ؛ همچنان تشویق جوانان به غرض شرکت در انتخابات 16 حمل روی دست گرفته شده­است.

وی گفت:«به جوانان مناطق دهات فرصت های تعلیمی و تربیوی داده شده است. دولت هم­چنان پسته­های امنیتی را در قریه­ها ایجاد کرده تا جوانان درفضای امن رای بدهند.»

روان افزود که رادیو­ها نیز به همین منظور فعالیت دارند تا به مردم درمورد انتخابات معلومات دهند. وی گفت اکنون برنامه­های که طی آن موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بحث می­شوند از طریق رادیو­ها نشر می­شوند و به این صورت شنوندگان را به اشتراک درانتخابات همکاری و تشویق می­کنند.

یکی دیگر از شاگردان به نام محمدجاوید از مناظره­کنندگان پرسید که آیا بیکاری در امر پروسه رای­دهی جوانان  اثری خواهد داشت؟

جلالزی گفت که وی نگران است که تعداد زیادی از جوانان بیرون از دنیای کار باقی مانده و هم چنان می­ترسد که این امر باعث «پایین آمدن روحیه آنها» نگردد.

وی اخطار داد: «جوانان از این به بعد با علاقمندی درانتخابات شرکت نخواهند کرد. زیرا ‌آنها دیگر به کسی اعتماد ندارند. رسانه­ها باید برای اطلاع­رسانی و هم چنان بالا بردن معلومات جوانان درمورد انتخابات کمک کنند.

عبدالله لامع یکی از شاگردان پوهنتون غزنی ،هم چنان آموزش دیدهیانستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح است.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

Also in This Issue

ARR Issue 478