Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره­های جوانان کشور:رسانه­ها آماده­ی نظارت از انتخابات

By Enayatullah Nazari

عنایت الله نظری

درجلسه­ی که با حمایت انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان برگزارشده بود گفته شد که رسانه­های افغانستان از پنج سال به این سوء و برگزاری انتخابات قبلی ریاست جمهوری قدم­های بزرگی را برداشته است و شکی وجود ندارد که این رسانه­ها می توانند به شکل موثری انتخابات آمدنی را پوشش دهند.

رحیم اللهسمندر، رییس یک روزنامه­ منتشره ی کابل طی سخنانی در پوهنتون باختر گفت که کیفیت گزارشدهی مطبوعات خیلی رشد کرده و هم­چنان رادیو و تلویزیون­ها به استانداردهای رسیده­اند که درسال 2009 شاهد آن نبودیم.

دراین جلسه که به تاریخ 21 دسامبر برگزارشده بود، سمندرگفت:«ما درانتخاباتهایگذشته تجربه کافی نداشتیم؛ اما این بار شبکه­های رسانه­ای رشد کافی را تجربه کرده­اند. من به شرطی که ما رسانه­ای­ها معیارهای حرفوی ژورنالیزم را زیرپا نگذاریم، درمورد توانایی رسانه­ها درانتخابات آمدنی خیلی خوشبین استم.»

نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مانند سمندر خوشبین بود. نور گفت که اداره وی از قبل با خبرنگاران در همکاری بوده تا خود را مطمئن سازد که خبرنگاران کارهای شان را بدون وجود مشکلی به درستی انجام می­دهند.

سید محمد رضوانی سخنگوی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان گفت که نهادهای رسانه­ای این توانایی را دارند تا قبل از انتخابات به مردم درمورد انتخابات معلومات داده و درجریان انتخابات ناظر بر انتخابات باشند.

وی گفت که خبرنگاران مانند سیاستمداران دارای مقام ممتاز بوده و آنها باید محتاط باشند که ازاین نفوذ شان درجهت «اخلال پروسه انتخاباتی» استفاده نکنند.

وی تاکید کرد:«امروز در جهان رسانه­ها آنچنان قدرتمند استند که تغییرات را به میان می آورند. این، رسانه­هاست که مرم را به پای صندوق های رای می آورد.»

حامد عبیدی یکی از استادان فاکولته ژورنالیزم که گردانندگی مناظره را به عهده داشت از مناظره کنندگان پرسید که آیا به نظر آنها رسانه­ها قبل از این که به صورت مشخص و جزیی روی پلانهای کاندیدان تمرکز کنند، روی قومیت کاندیدان توجه دارند؟

نور به این نکته اشاره داشت که کمیسیون مستقل انتخابات از رسانه­ها می خواهد تا «بیشترین تلاش شان این باشد تا برای بازتاب نظریات همه کاندیدان فرصت مساوی دهند» و تخلف رسانه­ها از قانون انتخابات به صورت جدی پیگیری می­شود.

وی افزود که خبرنگاران آزاد استند تا از هرمرکز رای­دهی که بخواهند بازدید نموده و دراین راستا هم اکنون این کمیسیون تبلیغات آگاهی ازانتخابات را از طریق 20 رسانه در سراسرکشور روی دست دارد تا انتخابات آزاد و منصفانه برگزارشود.

وی گفت:«اگر یک رسانه از چارچوب تعیین شده ی کمیسیون انتخابات تخطی کند، کمیسیون این رسانه را تعقیب عدلی می کند که منجر به مجازات و جریمه­های نقدی خواهدشد.»

عنايت الله نظري یکی از شاگردان پوهنتون كابل بوده که خبرنگاری را در انسیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.