Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره­های جوانان کشور:بر اخذ کارت رای­دهی زنان غزنی تاکید کردند

By Ibadullah Omar

 

 

 

    

 

 

عبادالله عمر 

زنان فعال جامعه مدنی غزنی با تاکید به زنان گفته­اند برای اخذکارت رای دهی درانتخابات آمدنی هرکاری را انجام دهند.

فروهرگلستانی،خطاب به زنان اشتراک­کننده درمناظره 12 فیبروری انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح گفت که این مسوولیت خود زنان است که به مرکز توزیع کارت رفته و کارت رای­دهی اخذ کنند تا این که منتظر کارمندان توزیع کارت باشند. وی گفت که درصورت ضرورت، زنان باید «برای یک ساعت هم پیاده روی کنند» تا کارت رای­دهی اخذ نمایند. حکومت به اندازه کافی پول ندارد تا کارمندان انتخاباتی را به مناطق دوردست بفرستند. 

وی درجواب کسانی که پرسیده بودند که چرا کمیسیون مستقل انتخابات تیم­های سیار توزیع کارتهای رای­دهی را به مناطق دوردست نمی­فرستد، گفت:«این مسوولیت شما است که کارت رای­دهی را اخذ کنید.» گلستانی افزود:«دولت آنقدر بودیجه ندارد تا بتواند تیم­های سیار را برای توزیع کارت رای­دهی به هر فرد به آن مناطق بفرستد. شما باید یک ساعت پیاده روی کنید تا کارت رای­دهی بدست بیاورید. شما چرا زحمت یک ساعت پیاده روی را به خود نمی­دهید؟»

این مناظره در دفتر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی برگزارشده بود. دراین جلسه 130 تن از شاگردان پوهنتون غزنی اشتراک داشتند و مناظره کنندگان این جلسه عبارت بودند از: فهمیه فرشته، تهمینه صدیقی و خاطره سلطانی.

شکیلا غلامی، یکی از اشتراک کنندگان از مناظره کنندگان پرسید که چطوری وی باور داشته باشد که انتخابات 5 اپریل در جهت بهبودی وضعیت حقوق زنان افغانستان خواهدبود. اکثریت زنان این ولایت کارت رای­دهی ندارند و عده زیادی دیگر از انتخابات به کلی بی­خبراند.

وی پرسید:« درحالیکه عده زیادی از زنان کارت رای دهی ندارند و تعداد زیادی دیگرحتی از برگزاری انتخابات خبر ندارند، چطوری شما ازحقوق زن سخن می­گویید؟»

گلستانی این ادعا را رد کرده و گفت که زنان ولایت غزنی خیلی مشتاق به اشتراک درانتخابات می­باشند.

وی گفت:«زنان درقریه­های آنچنانی که شما فکر می­کنید، شرمو نیستند. آنها کارتهای رای­دهی گرفته­اند و حتی بیشتر از زنان شهری فعال استند.»

سلطانی با این نکات موافق بود و گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تیم­های سیار را ایجاد کرده است تا در توزیع کارت­های رای دهی کمک کنند.

وی گفت:«اگر ما این طوری فکرکنیم که زنان در قریه­های ما هیچ چیزی را{درباره انتخابات} نمی­دانند، اشتباه بزرگی را مرتکب شده­ایم. آنها خیلی علاقمند به انتخابات استند.»

زهره امیری یکی از شاگردان پرسید که درزمانیکه پدران و شوهران در صدد ممانعت اشتراک زنان درانتخابات باشند، چطوری می­توان از زنان انتظار اشتراک درانتخابات را داشته باشیم.

سلطانی جواب داد:«ما به یکباره­گی تمام مشکلات را رفع نمی­توانیم. ما به مقایسه سالهای گذشته درحال پیشرفت استیم.  زنان باغیرت ما با وجود مشکلات رای خواهند داد.»

عبادالله یکی از شاگردان پوهنتون غزنی است که خبرنگاری را در انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح آموخته است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف انستیوت گزارش­دهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 

 

 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

Also in This Issue

ARR Issue 478