Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره­های جوانان کشور:بر اخذ کارت رای­دهی زنان غزنی تاکید کردند

By Ibadullah Omar

 

 

 

    

 

 

عبادالله عمر 

زنان فعال جامعه مدنی غزنی با تاکید به زنان گفته­اند برای اخذکارت رای دهی درانتخابات آمدنی هرکاری را انجام دهند.

فروهرگلستانی،خطاب به زنان اشتراک­کننده درمناظره 12 فیبروری انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح گفت که این مسوولیت خود زنان است که به مرکز توزیع کارت رفته و کارت رای­دهی اخذ کنند تا این که منتظر کارمندان توزیع کارت باشند. وی گفت که درصورت ضرورت، زنان باید «برای یک ساعت هم پیاده روی کنند» تا کارت رای­دهی اخذ نمایند. حکومت به اندازه کافی پول ندارد تا کارمندان انتخاباتی را به مناطق دوردست بفرستند. 

وی درجواب کسانی که پرسیده بودند که چرا کمیسیون مستقل انتخابات تیم­های سیار توزیع کارتهای رای­دهی را به مناطق دوردست نمی­فرستد، گفت:«این مسوولیت شما است که کارت رای­دهی را اخذ کنید.» گلستانی افزود:«دولت آنقدر بودیجه ندارد تا بتواند تیم­های سیار را برای توزیع کارت رای­دهی به هر فرد به آن مناطق بفرستد. شما باید یک ساعت پیاده روی کنید تا کارت رای­دهی بدست بیاورید. شما چرا زحمت یک ساعت پیاده روی را به خود نمی­دهید؟»

این مناظره در دفتر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی برگزارشده بود. دراین جلسه 130 تن از شاگردان پوهنتون غزنی اشتراک داشتند و مناظره کنندگان این جلسه عبارت بودند از: فهمیه فرشته، تهمینه صدیقی و خاطره سلطانی.

شکیلا غلامی، یکی از اشتراک کنندگان از مناظره کنندگان پرسید که چطوری وی باور داشته باشد که انتخابات 5 اپریل در جهت بهبودی وضعیت حقوق زنان افغانستان خواهدبود. اکثریت زنان این ولایت کارت رای­دهی ندارند و عده زیادی دیگر از انتخابات به کلی بی­خبراند.

وی پرسید:« درحالیکه عده زیادی از زنان کارت رای دهی ندارند و تعداد زیادی دیگرحتی از برگزاری انتخابات خبر ندارند، چطوری شما ازحقوق زن سخن می­گویید؟»

گلستانی این ادعا را رد کرده و گفت که زنان ولایت غزنی خیلی مشتاق به اشتراک درانتخابات می­باشند.

وی گفت:«زنان درقریه­های آنچنانی که شما فکر می­کنید، شرمو نیستند. آنها کارتهای رای­دهی گرفته­اند و حتی بیشتر از زنان شهری فعال استند.»

سلطانی با این نکات موافق بود و گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تیم­های سیار را ایجاد کرده است تا در توزیع کارت­های رای دهی کمک کنند.

وی گفت:«اگر ما این طوری فکرکنیم که زنان در قریه­های ما هیچ چیزی را{درباره انتخابات} نمی­دانند، اشتباه بزرگی را مرتکب شده­ایم. آنها خیلی علاقمند به انتخابات استند.»

زهره امیری یکی از شاگردان پرسید که درزمانیکه پدران و شوهران در صدد ممانعت اشتراک زنان درانتخابات باشند، چطوری می­توان از زنان انتظار اشتراک درانتخابات را داشته باشیم.

سلطانی جواب داد:«ما به یکباره­گی تمام مشکلات را رفع نمی­توانیم. ما به مقایسه سالهای گذشته درحال پیشرفت استیم.  زنان باغیرت ما با وجود مشکلات رای خواهند داد.»

عبادالله یکی از شاگردان پوهنتون غزنی است که خبرنگاری را در انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح آموخته است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف انستیوت گزارش­دهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 

 

 

Also in This Issue

ARR Issue 478