Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره­های جوانان کشور:امنیت انتخاباتی هنوز چالش بزرگ

By Mohammadullah Maku

محمدالله ماکو

یکی ازکاندیداهای شورای ولایتی غزنی دولت را متهم به ناکامی در تامین امنیت درین ولایت نمود.

داد محمد شاداب ادعا کرد که از قدیم تهدیدات امنیتی گروه­های جنایتکار و شورشگر درغزنی وجود داشت و این عوامل تاکنون زندگی باشندگان دهات و ولسوالی­های دوردست این ولایت را تهدید می­کند.

وی پرسید که باتوجه به نزدیک شدن زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی چگونه مقام­های دولتی بااطمینان ازخود می گویند که شورشگران توانایی مختل کردن انتخابات مهم ۱۶حمل را ندارند.

وی اصرار کرد که درانتخابات 2009 چندین راکت به مراکز رای دهی شلیک شد و تعدادی می­گویند که وضعیت امنیتی دراین ولایت خیلی بد است.  

شاداب خطاب به محمد اسحاق جلیلی سخنگوی پولیس غزنی(یکی از مناظره کنندگان) گفت: « امنیت انتخاباتی در سه دور مورد نظر است؛ امنیت قبل ازانتخابات، امنیت در روز انتخابات و امنیت بعد ازانتخابات. دولت از دیرزمانی به این سوء نتوانسته است امنیت غزنی را تامین کند. باتوجه به این که انتخابات ۱۶حمل خیلی نزدیک است، شما چطوری به رای دهندگان اطمینان می­دهید تا برای شرکت درانتخابات از هیچ ناامنی­ای نترسند؟»

جلیلی با تاکید بر مردم جهت همکاری با نیروهای امنیتی به سوال وی جواب داد. وی گفت که عملیات برضد شورشگران هنوز ادامه دارد و دراین راستا عملیات «پاکسازی» فعالیت­های جنایی هم مفیدیت خود را داشته­اند.

وی گفت:«همزمانیکه به انتخابات نزدیک می شویم، ما تلاش داریم تا وضع امنیتی را بهبود بخشیم. باآنهم صرفاً خدا می داند که درآینده چه کارهای رخ خواهد داد. مردم باید با نیروهای امنیتی به صورت جدی همکاری کنند.»

جلیلی درمناظره ی 11 دسامبرانستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان درپوهنتون غزنی سخن می گفت. سایرسخنرانان این مناظره شامل محمد شریفی، فعال جامعه مدنی و عبدالجامع جامی سرپرست ریاست شورای ولایتی غزنی بودند.

تعدادی از مناظره کنندگان ادعا کردند که امنیت این ولایت بهبود می یابد و نباید رای­دهندگان به دلایل امنیتی ازاشتراک درانتخابات ترسانده شوند.

شریفی گفت:«این انتخابات را با انتخابات قبلی مقایسه نمی توانیم. مطمینم که نیروهای امنیتی امنیت را به شکل بهتری تامین خواهند کرد. دراین انتخابات تاکنون میزان بلندی از ثبت نام را شاهد بوده­ایم. هزاران تن ازولسوالی­های دوردست بدون  مشکل خاصی کارت رای­دهی گرفته­اند. ما خوشبین استیم که مردم دراینجا درفضای آرام و امن رای خواهند داد.»

جامی گفت که «تضمین صددرصد امنیت» انتخابات ۱۶حمل مشکل است. انتخابات اخیر ریاست جمهوری درسایر کشورها نیز دشوار بودن انتخابات را نشان داد. طوریکه حتی درکشورهای امن­تر نیز شاهد خشونت­های استیم.» 

وی گفت:«هیچ کسی حتی درکشورهای قدرتمندتر نسبت به افغانستان امنیت را صد درصد تامین نمی تواند. درانتخابات اخیر ریاست جمهوری پاکستان شاهد انفجار بمب بودیم و شما به یاد دارید که ایران هم مشکلات زیادی امنیتی را تجربه کرده است.»

جامی افزود:« ممکن است درروزانتخابات درشهرنو کابل، یکی از نقاط بسیارامن، شاهد چندین انفجار باشیم. باآنهم، من به پولیس، اردوی ملی و امنیت ملی اعتماد دارم. آنها طی ده سال اخیر تجارب زیادی کسب کرده­اند. امیدوارم درروز انتخابات همه مسایل زیرکنترول باشد.»

شاگردان اشتراک کننده ابراز نگرانی  کردند که ممکن پولیس یا مقام­های دولتی در پروسه انتخابات دخالت کنند. آنها گفتند که 5 سال قبل مقام­های دولتی درتلاش برای به فساد کشیدن انتخابات، دخیل دانسته شدند.

جلیلی درجواب به این نگرانی­ها گفت:«موضوع دخالت پولیس و یا سایر افراد قدرتمند درانتخابات قبلی حقیقت داشت. مردم باید اعتماد داشته باشند که پولیس دراین پروسه دخالت نمی کند. اگر مردم مواردی از دخالت­ها را دیدند، باید به ما اطلاع دهند. هیچ کسی نباید مجبور شود که به کاندیدای موردنظر پولیس رای بدهد.»

محمدالله ماکو یکی از شاگردان پوهنتون غزنی است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

 

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخابات است. این پروژه از طرف انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 

 

 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

Also in This Issue

ARR Issue 478

More IWPR's Global Voices