Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره­های جوانان: محتمل بودن شرکت حداقل زنان درهلمند در انتخابات

By Abdul Wali Paizhand

عبدالولی پیژند

درمناظره­ انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان گفته شد که از 15 ولسوالی هلمند صرفاًدر5 ولسوالیآنمراکز رای­دهی وجود داردکه زنان درروز انتخابات به آنها دسترسی خواهند داشت.

شفیق الله صافی، سخنگوی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که مقام­ها باتوجه به تعداد کارت­های رای­دهی که زنان اخذ کرده­اند، این تصمیم را گرفته­اند.

هلمند، ولایت قبیله­ای- سنتی­است که از سال 2001 به این سوء شاهد سنگین­ترینجنگ هامیان طالبان و نیروهای به رهبری ناتو بوده است.

دراین ولایت باتوجه به چالشهای فرهنگی و کسانی که می­خواهند زنان را ازجامعه دورنگهدارند و یا برای حفظ حساسیت­های فرهنگ محلی باید زنان صرفا درمراکز زنانه رای بدهند، توقع نمی­رود که میزان زیادی از زنان در انتخابات اشتراک ورزند.

صافی خطاب به شاگردان گفت:«ما چندین مرکز رای­دهی برای زنان را درلشکرگاه، ناوه بارکزی، گرشک، نادعلی و ولسوالی مارجه بازخواهیم کرد. ما این تصمیم را بنابر تعداد زنانی­که برای اشتراک درانتخابات کارت رای­دهی گرفته­اند، اتخاذ کرده­ایم.»

هلمند با داشتن 1000 قریه یکی از بزرگترین ولایات کشور می­باشد که  بصورت مداوم تحت اداره طالبان بصورت ازخشونت­های گسترده رنج می­برد. 

از زمان آغاز جنگها(در 2006) تاکنون دراین ولایت بیشتر از 400 نیروی انگلیسی کشته شده­اند. به این صورت تلفات نیروهای بین المللی دراین ولایت زیاد بوده­است. اکنون که قراراست اواخرامسال مسوولیت­های امنیتی این ولایت به دست اردوی ملی و پولیس ملی سپرده شود، برنگرانی قوماندانی نیروهای امنیتی افغان درمورد افزایش تلفات نظامی همواره افزود می­شود. 

این مناظره ­ی انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان به تاریخ 11 فبروری در پوهنتون هلمند برگزارشده بود.

مناظره کنندگان شامل: عبدالخالق سخنگوی دفترولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر درهلمند، محمدقاسم عدیل استاد پوهنتون و اجمل خان داور رییس اداره امور جوانان هلمند بودند.

صافی خطاب به شنوندگان گفت که دراین اواخر کمیسیون مستقل انتخابات اقداماتی را جهت افزایش آگاهی عامه درمورد انتخابات در دو ولسوالی های  گرشک و نادعلی آغاز کرده است.

وی با بیان این نکته که مردان خانواده زنان را ازاشتراک دراین برنامه­ها ممانعت می­کنند، گفت:« درسایر ولسوالی­ها، زنان به اساس مشکلات امنیتی و چالشهای فرهنگی نتوانستند دراین برنامه­ها شرکت کنند.»

میرویس یکی از شاگردان این پوهنتون پرسید که باتوجه به مشکلات گفته شده آیا رای زنان ارزش دارد تاآنها درکنارمردان درانتخابات شرکت کنند؟

خالقی جواب داد:« بلی. زنان باید رای بدهند. ارزش رای زنان و مردان باهم مساوی است.» وی افزود که دولت مجبوراست تا «به مردان معلومات بدهد و آنها را درمورد ارزش رای مردان و زنان در انتخابات متقاعد بسازد.»

وی گفت:«ما باید به مردان بفهمانیم که اشتراک زنان درانتخابات خیلی با اهمیت است.»

عبدالولی پیژند یکی از شاگردان پوهنتون هلمند است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.


 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

Also in This Issue

ARR Issue 478