Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره­های جوانان افغان:درغزنی هزاران تن بدون کارت رای­دهی

By Abdullah Lami

عبدالله لامع

درمناظره ی که با حمایت انستتیوت گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان در ولایت غزنی برگزارشده بود اعلام شد که بیشتر از 45000 تن کارت رای­دهی برای انتخابات آمدنی ریاست جمهوری و شورای های ولایتی دریافت نکرده­اند.

رحمت الله، یکی ازشاگردان پوهنتون غرنی ادعا کرد که تعداد زیادی ازافراد در ولسوالی­های اندر، زنخان و قره باغ تاکنون اسناد مورد نیاز برای رای­دهی درانتخابات ۱۶حمل را دریافت نکرده اند.

شیراحمدحیدر یکی ازباشندگان ولسوالی قره باغ گفت که بیشتر از 45000 تن زن و مرد دراین سه ولسوالی کارت رای دهی اخذ نکرده­اند.

نقیب الله احمدی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ارگانهای امنیتی را بخاطر عدم تامین امنیت این ولسوالی­ها متهم کرد. وی ادعا کرد که کارمندان آنها باوجود خطرات توانسته­اند به تعداد 15000 قطعه کارت رای­دهی را به باشندگان دهات این ولسوالی­ها توزیع کنند.

این مناظره به تاریخ 29 دسامبر در شهر غزنی برگزارشده بود که در آن تقریبا 100 تن از شاگردان پوهنتون غزنی شرکت داشتند.

جمعه خان همدرد یکی ازاستادان پوهنتون غزنی گفت:«ما باوجود عدم امنیت باید انتخابات را برگزارکنیم.»

سایر مناظره کنندگان اخطاردادند که تحدیدات امنیتی در این ولایت به شدت تلاش­ها برای دخیل سازی مردم درانتخابات را دچار مشکل می سازد.

ولسوالی غزنی ازجمله ولایات مرکزی افغانستان می­باشد که 1.1 میلیون تن نفوس دارد. باآنکه این ولایت شاهد جنگ­های شدید مانند ناآرامی­های هلمند و کندهار نیست، باآنهم اوضاع امنیتی دراین ولایت نامطمین است.

درماه سپتامبر 2010 محمدکاظم الله یار، معاون والی غزنی همراه با پنج تن دیگردر یک حمله انتحاری کشته شدند. در جولای سال 2007 بیست و سه تن از اتباع کوریایی دراین ولایت ازطرف طالبان دستگیرشده و دو تن آنها قبل از آزادی بقیه، کشته شدند. 

عبدالله لامع یکی از شاگردان پوهنتون غزنی است که خبرنگاری را در انستتیوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف موسسه گزارشدهی جنگ وصلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

Also in This Issue

ARR Issue 473