Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان: سرمایه گذاری روی جوانان حیاتی می باشد

By Mohammad Adel

گزارشی از محمد عادل

در مناظره آی دبلیو پی آر در ولایت جنوب شرقی خوست گفته شد که به جوانان افغان باید بعنوان ستون های ایجاد ملت قویتر و آموزش دیده تر دیده شود.

امیر بهیر، استاد علوم سیاسی، گفت که کشور تنها زمانی پیشرفت می کند که روی ظرفیت های جوانان سرمایه گذاری شود و به آنان زمینه دسترسی به آموزش و فرصت های بهتر شغلی میسر گردد.

او که بتاریخ 5 جون در لیسه عالی خصوصی نور البصر صحبت می کرد، به محصلان اشتراک کننده گفت که رییس جمهور بعدی باید به افراد زیر سن 25 سال اولویت جدی قایل شود.

او گفت که فعلاً جوانان از آموزش و انگیزه های لازم برای نقش آفرینی در اقتصاد کشور و ایجاد تغییر، برخوردار نمی باشند.

بهیر گفت: "اگر تنها هدف رییس جمهور آینده قدرت و ماندن در قدرت باشد، این یک فاجعه بزرگ برای ملت خواهد بود. جوانان باید پالیسی هریک از کاندیدان را بخوانند و خود را مطمئن سازند که کدام یکی بهتر است، آنگاه رای دهند."

یوسف انتظار، فعال جامعه مدنی و تحلیل گر سیاسی نیز درمورد جوانان صحبت کرد. او از محصلان خواست تا از انتخابات 14 جون حمایت کنند و از حکومت آینده تقاضا نمود که به نیازهای جوانان توجه جدی نماید.

او به اشتراک کنندگان مناظره گفت: "جوانان بخش بزرگ جامعه ما را شکل می دهند، اما امروز بسیاری آنان به استعمال مواد مخدر و دیگر فعالیت های غیرقانونی آغشته اند. شبکه های مافیایی از آسیب پذیری آنان سوء استفاده می کنند و اگر ما برای آنان آینده بهتر را نسازیم، نمی توانیم جامعه بهتر بوجود آوریم."

تعدادی از محصلان اشتراک کننده خواستار تغییرات معین در پالیسی دولت شدند که به نظرشان به استفاده بهتر از ظرفیت های جوانان ممد واقع خواهد شد.

نوید الله گفت که رییس جمهور تازه باید به بهبود معیارهای تدریس توجه کند. او گفت: "رییس جمهور آینده باید استادان متخصص را برای همه مکاتب استخدام کند و به مشکلات شاگردان توجه ویژه نماید."

ثناالله، یک محصل دیگر تاکید داشت که قانون مداری باید یک اولویت باشد. او گفت: "رییس جمهور بعدی باید قانون را پیاده کند و عدالت را تامین نماید. در 13 سال گذشته این یک کمبود بود."

محمد ابراهیم محصل دیگر از رهبر بعدی خواست کسانی را که "به تنش های قومی و منطقوی دامن می زنند، بازداشت نماید."

محمد عادلمحصل پوهنتون خوست و کارآموز آی دبلیو پی آر می باشد.