Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان: سایه اختلافات قومی بر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

By Sakhi Dad Mahdiyar

گزارشی از سخیداد مهدی یار

رای دهندگان در ولایت شمالی بلخ نسبت به افزایش بحث های قومی در کمپاین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی می کنند.

سخنرانان مناظره آی دبلیو پی آر بتاریخ 27 می گفتند که در کارزارهای انتخاباتی دو کاندید باقی مانده برای بدست آوردن رای بیشتر به مسایل قومی و وابستگی های تاریخی تاکید می شود.

عبدالله عبدالله که 45% آرا را در دور اول بدست آورده بود بعنوان نماینده تاجیک های شمال افغانستان شناخته می شود، درحالیکه اشرف غنی احمدزی رقیب او که 31.6 درصد آرا را از آن خود کرده بود وابسته به یک خانواده متنفذ پشتون می باشد که بزرگترین کتله قومی را در افغانستان تشکیل می دهند.

فضل رحمن فکرت، فعال جامعه مدنی به محصلان اشتراک کننده در مناظره مزار شریف گفت: " کاندیدان فضای سیاسی را با حملات لفظی علیه همدیگر و بحث روی مسایل قومی، آلوده کرده اند. بعضی {رای دهندگان} نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات ابراز بی اعتمادی کرده اند، دیگران از دخالت کارمندان حکومتی شکایت داشته و حالا به شفافیت روند انتخابات شک دارند. همه ی این عوامل دست به دست هم داده و علاقه مردم را به اشتراک در دور دوم انتخابات کم کرده است."

لیلا حبیب، سخنران دیگر مناظره که استاد پوهنتون بلخ می باشد، گفت که لحن و اضطراری بودن کمپاین بدون شک با نزدیک شدن روز انتخابات تغییر خواهد کرد.

او گفت که به نظر او شبکه های رسانه ای تاحدودی در افزایش توجه به مسایل قومی نقش دارند و از آنها خواست تا مسوولانه برخورد کنند.

او خطاب به محصلان اشتراک کننده گفت: "رفتار کاندیدان بطور قطع بیشتر قوم محور شده است. این به رسانه ها سرایت کرده و رسانه ها برنامه های زیادی در زمینه ابعاد قومی کمپاین ها تهیه می کنند. آنها توجه کمی به سیاست های کاندیدان دارند. رسانه ها باید در این مورد بیشتر مسوولیت پذیر باشند. آنها باید برنامه هایی را نشر کنند که به مسایل قومی دامن نزنند، اما در عوض به مردم تصویر روشن تری از سیاست ها و برنامه های کاندیدان ارایه نمایند."

جواد محصلی که در مناظره اشتراک کرده بود از سخنرانان پرسید که چگونه افغانستان می تواند به سوی وحدت ملی و کاهش اختلافات قومی حرکت کند؟

فکرت در پاسخ به این سوال گفت که هردو کاندید و رایدهندگان باید برای ایجاد تفاهم بیشتر میان گروه های متفاوت قومی که در کشور زندگی می کنند، تلاش نمایند. او هشدار داد که تعصب و به حاشیه راندن دیگران صرفاً باعث بی ثباتی می شود.

او گفت: "توانایی ما در همزیستی باید از بالا به پایین تلقین شود. باید دولت در این زمینه ابتکار را بدست گیرد و بعد مردم آن را اجرا کنند. زمانی که هر فرد جامعه ما در چوکات شهروندی شامل شود، آنگاه مساله قومیت مطرح نخواهد شد."

احمد احدی، معاون دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات ابراز خوشبینی کرد که مردم در دور دوم اشتراک وسیع خواهند کرد.

او گفت: "ما بیش از صد تقاضا از بزرگان قریه ها و سران قومی بخاطر افزایش مراکز رای دهی در مناطق شان دریافت کرده ایم. این نشان می دهد که مردم علاقه زیادی به اشتراک در دور دوم انتخابات دارند."

سخیداد مهدی یار محصل پوهنتون بلخ و کارآموز آی دبلیو پی آر می باشد.

Also in This Issue

ARR Issue 488

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

The effects are proving particularly acute in countries already under stress - whether ethnic division, economic uncertainty, active conflict or a lethal combination of all three.

Our unparalleled local networks, often operating in extremely challenging conditions, look at how the crisis is affecting governance, civil liberties and freedoms as well as assessing policy responses to tackle the virus.

VIEW FOCUS PAGE >