Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان: رد آرای قومی از سوی فعالان غزنی

By Ibadullah Omar

 

 

 

    

 

گزارشی از عبادالله عمر

در مناظره آی دبلیو پی آر گفته شد که نباید به ترکیب پیچیده اختلافات قومی افغانستان اجازه داده شود تا بر تلاش ها برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، سایه افگند.

میثم منتظری، فعال جامعه مدنی به بیش از 110 محصلی که در شهر غزنی در مناظره آی دبلیو پی آر اشتراک کرده بودند، گفت که رایدهندگان باید برای صلح و ثبات از اختلافات سنتی قومی درس بگیرند.

او به اشتراک کنندگان مناظره گفت: "ایجاد وحدت ملی نیاز اصلی جامعه افغانستان می باشد. اگر باهم کار نکنیم، نمی توان امیدوار رفع این مرزهای قومی بود."

افغانها بتاریخ 14 جون برای اشتراک در دور دوم انتخابات به پای صندوق های رای خواهند رفت تا رییس جمهور آینده کشور را انتخاب کنند.

دو کاندید هر کدام بعنوان کاندیدان قومی شهرت دارند. عبدالله عبدالله در میان تاجیکان و اشرف غنی در میان پشتون ها مشهور اند و نگرانی هایی مبنی بر اثر قومیت در رای مردم وجود دارد و ممکن است پس از انتخابات تهدیدهایی را به ثبات کشور در پی آورد.

این مناظره بتاریخ 7 جون در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی برگزار شد. غیر از  منتظری، خاطره سلطانی فعال حقوق زنان، عباس علی یار استاد پوهنتون بلخ و حسین رحیمی گزارشگر آزاد نیز سخنرانی کردند. هشتاد درصد محصلانی که از پوهنتون غزنی در این مناظره شرکت کرده بودند، زن بودند.

رحیمی گفت که به نظر او رای دهندگان دو خواسته ی مهم از رییس جمهور بعدی دارند: امنیت و صلح. او ادعا کرد که هیچ یکی از دو کاندید کنونی قادر به تامین این اولویت ها نمی باشد.

او گفت: "مردم افغانستان دو خواسته مهم دارند. اول تامین امنیت و دوم تکمیل موفقانه پروسه صلح با طالبان. هیچ یکی از دو کاندید، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، قادر به برآوردن این خواسته های قانونی نمی باشد."

زهرا رضایی محصل اشتراک کننده در مناظره از سخنرانان پرسید که زنان رای دهنده چه چیزی باید از رییس جمهور آینده بخواهند.

منتظری در پاسخ گفت: "زنان باید خواهان پایان تبعیض جنسیتی باشند. آنان باید از ظلم رهایی یابند و بعنوان انسان های مساوی با مردان پذیرفته شوند."

عبادالله عمر محصل پوهنتون غزنی و کارآموز آی دبلیو پی آر می باشد.