Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان: رایدهی باید افغانستان را متحد سازد

By Fazel

گزارشی از فاضل

استادان پوهنتون و فعالان جامعه مدنی در ولایت شرقی ننگرهار از رایدهندگان خواسته اند که "بیدار" شده و درک کنند که انتخابات ریاست جمهوری 14 جون برای تامین صلح و خوشبختی حیاتی می باشد.

نعت انور فاروقی، استاد حقوق و علوم سیاسی گفت به باور او همه کسانی که واجد شرایط راهی دهند نه تنها وظیفه دارد تا در انتخابات شرکت ورزند، بلکه به رای دهی بعنوان یک امتیاز نگاه کنند و فکر نکنند که رای فقط یک حق است.

او که خطاب به بیش از 60 محصل اشتراک کننده در مناظره آی دبلیو پی آر صحبت می کرد، از رایدهندگان خواست تا در وقت تصمیم گیری برای حمایت از دو کاندید رقیب، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، همه علایق سنتی شان را کنار بگذارند. در عوض به گفته ی او، رای دهندگان مسوولیت دارند از کاندیدی که از منافع کشور بهتر نمایندگی می نماید، حمایت کنند. او افزود که افغانستان بیش از هر چیز به وحدت نیاز دارد.

فاروقی در مناظره 8 جون گفت: "زمان آن رسیده است که افغانها درمورد سرنوشت شان تصمیم بگیرند. ما غیر از حمایت فعال انتخابات باید به کاندیدی که برنامه های سیاسی و اقتصادی سالم دارد، کسی که کشور را از بحران کشیده بتواند، رای دهیم."

"همه شهروندان، بخصوص جوانان باید برخیزند و متحد شوند. آنان باید از طریق نظارت جریان رایدهی مانع تقلب شوند و نباید به کسانی که با قدرت و ثروت شان این روند را مختل می سازند، اجازه دهند. مردم باید بین سیاست های خوب و بد تشخیص دهند، و نباید کشور را به سوی فاجعه بیشتر بکشانند."

مناظره آی دبلیو پی آر در انستیتوت تحصیلات عالی خصوصی التقوی واقع جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، برگزار شده بود. سخنرانان دعوت شده فاروقی، محمد انور سلطانی فعال جامعه مدنی، و انعام الحق احساس رییس انجمنځلاند افغانستان بودند.

سلطانی به اشتراک کنندگان اطمینان داد که درس هایی از دور اول انتخابات آموخته شده است. او گفت مشکل کمبود اوراق رایدهی حل شده و فساد تحمل نخواهد شد.

او در عین حال از رایدهندگان خواست "به جهانیان نشان دهند" که اکثریت افغانها اکنون صلح و بازسازی می خواهند نه ادامه جنگ. او گفت اشتراک در رایدهی ثابت خواهد ساخت که این پیام بلند و واضح نشر شده است.

او گفت: "در دور اول تعداد کاندیدان زیاد و روند نظارت ضعیف بود. اما کمبود {اوراق رایدهی} و دیگر مشکلات در دور دوم وجود نخواهد داشت."

او گفت: "اشتراک وسیع مردم در انتخابات 5 اپریل به ما اطمینان داد که ملت بیدار شده و ارزش انتخابات را درک کرده است. افغانها این بار به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا با سرنوشت شان بازی کند."

فاضل محصل در ننگرهار و کارآموز آی دبلیو پی آر می باشد.