Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان: درخواست برای حمایت از دور دوم

By Enayatullah Omari

گزارشی از عنایت الله عمری

خبرنگاران و بزرگان محلی در ولسوالی شکردره ولایت کابل از جوانان مکاتب در منطقه خواستند که دور دوم انتخابات را حمایت کنند.

محمد احسان، معاون ولسوال، و حفیظ الله بارکزی رییس انجمن مستقل خبرنگاران، هردو وجود تخطی های جدی در دور اول را تایید کردند و تاکید نمودند که رایدهندگان نباید روحیه خود را ببازند.

احسان که در مناظره آی دبلیو پی آر سخن می گفت، شجاعت کسانی را که تهدیدات طالبان را نادیده گرفته و در انتخابات 5 اپریل شرکت کردند، تقدیر نمود.

او گفت امیدو است افغانها بپذیرند که بحث ها درمورد تقلب ادامه خواهد یافت و افزود که در عین حال مردم باید بپذیرند که موفقیت روند انتخابات به اشتراک آنها وابسته است.

او خطاب به اشتراک کنندگان گفت: "تقلب و مداخله برخی گروه ها و افراد در جریان دور اول بدون شک رای تعدادی از مردم را ضایع کرده است، مردم انتظارات ویژه ای داشتند ولی با تاسف ناامید شدند."

"اما، علیرغم مشکلات در دور اول، امیدواریم مردم بتاریخ 14 جون با همان علاقه مندی به پای صندوق های رای بروند."

مناظره آی دبلیو پی آر بتاریخ 15 مى با تمرکز بر اینکه باشندگان ولسوالی شکردره روند انتخابات را تاکنون چگونه بررسی می کنند، برگزار شده بود.

بارکزی تصدیق کرد که او از احتمال حضور کمرنگ مردم به پای صندوق ها در دور دوم هراس دارد ولی با آنهم تاکید نمود که رای دهندگان باید "مسوولیت تاریخی شان را پوره کنند".

او گفت: "برای جلوگیری از تقلب، مردم باید خودشان پروسه را نظارت کنند،" و افزود که رای دهندگان وظیفه دارند فراتر از رقابت های قومی به کاندیدی رای دهند که به نظر شان منافع افغانستان را تامین می تواند.

محمد قریشی بزرگ محلی در شکردره از سخنرانان درمورد ادعاهایی پرسید که گویا تعدادی از کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات، در حال دخالت در روند انتخابات دیده شده اند. او گفت که آوازه هایی درباره نمونه های جانبداری برسر زبان هاست و از کمیسیون خواست که این مشکل را حل کند.

بارکزی در پاسخ گفت که او نیز به همین نظر است که تعدادی از کارمندان در دور اول انتخابات به اساس تمایلات سیاسی توظیف شده بودند. او افزود که این افراد از آموزش های لازم بهره ندارند.

او گفت: "کمیسیون باید این افراد متخلف  را به لوی څارنوالی گزارش دهد تا برخورد با آنان درسی برای دیگران شود." او افزود که مطمئن است مسوولان به این مشکل رسیدگی خواهد کرد.

وزیرگل انیس، معاون ولسوال شکردره افزود: "باوجود همه مشکلات در دور اول، مردم شکردره آماده رای دهی می باشند."

"ولی این بار تقاضا می کنم که کمیسیون مساله شفافیت را خیلی جدی بگیرد. آنها باید به رای ما احترام بگذارند."

عمری محصل پوهنتون کابل و کارآموز آی دبلیو پی آر است.


Also in This Issue

ARR Issue 488