Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان: باید به نظر رایدهندگان توجه شود

By Enayatullah Omari

 

بزرگان محلی و مسوولان دولتی در ولسوالی فرزه ولایت کابل از کمیسیون مستقل انتخابات انتقادات شدید نموده اند.

این مناظره آی دبلیو پی آر بتاریخ 29 می در ولسوالی فرزه برگزار شده بود و بزرگان محلی مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کردند که در رفع نقایص جدی دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ناکام مانده اند.

اشتراک کنندگان سه نکته اصلی را که به نظرشان باعث ناامیدی رای دهندگان در انتخابات 5 اپریل شده بود، یادآوری نمودند. اول، آنان ادعا نمودند که مراکز رایدهی مردان و زنان بسیار نزدیک هم قرار داشت.

در کشوری که به ندرت زنان و مردان باهم یکجا کار و فعالیت می کنند، این یک موضوع حساس می باشد. دوم، آنان گفتند که مراکز رای دهی معمولاً فقط خیمه های برافراشته شده در میدان های سرباز و در معرض باد و باران بود. سوم، برخی مراکز خیلی دور بود و رای دهندگان به آنجا رسیده نمی توانستند.

دادگل فقیرزاده، رییس شورای محلی فرزه که در حضور 80 محصل اشتراک کننده صحبت می کرد، گفت: "کمیسیون مستقل انتخابات در دور اول انتخابات با ما هیچ مشوره یا همکاری نکرد.

کمیسیون کل روند را مطابق میل خود انجام داد. ما مردم فرزه نظرات زیادی داشتیم- ما پیشنهاد کردیم که مراکز بیشتر ایجاد شود و ناظران از میان مردم فرزه استخدام گردند، اما کمیسیون این پیشنهادها را نپذیرفت."

گل احمد فقیریار، یک مقام ارشد حکومت محلی فرزه نیز گفته های فقیرزاده را تایید کرد و بر عدم مشوره کمیسیون با مقامات محلی انگشت انتقاد گذاشت. او از کمیسیون خواست تا آن خطاها را در دور دوم که قرار است بتاریخ 14 جون برگزار شود، تکرار نکنند.

"مراکز رایدهی دور افتاده در محلات سرباز، یکی از مشکلات ما بود." او بدون ذکر مثال، "برخورد نامناسب کارمندان کمیسیون" را نیز یک مشکل خواند.

زلمی هوتک، استاد علوم اجتماعی در پوهنتون کابل در سخنانش خطاب به محصلان گفت که افغانستان در روند دموکراتیک خیلی کم تجربه و نوکار است، و انتخابات بدون شک با مشکلات لوژستیکی مواجه می شود.

او در عین حال از کمیسیون خواست تا به نظرات مردم احترام بگذارد و از همه افراد واجد شرایط رای دهی تقاضا نمود تا به پای صندوق های رای بروند. او گفت: "اشتباهات دور اول انتخابات برای ما یک درس بود، این اشتباهات نباید تکرار شود."

نمایندگان کمیسیون نتوانستند در این مناظره اشتراک کنند.

عنایت الله عمری محصل پوهنتون کابل و کار آموز آی دبلیو پی آر می باشد.