Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان:نسل جوان عامل تغییر

By Mohammad Adel

گزارشی از محمد عادل

در یک مناظره آی.دبلیو.پی.آر گفته شد که نقش جوانان افغانستان در ساختن جامعه نهایت مهم و دارای همبستگی بیشتر ، اقتصاد پویا وحیاتی می باشد.

سپین روان نورزی مدیر مسوول یک روزنامه در ولایت جنوبی خوست به محصلان اشتراک کننده گفت که جوانان منبع حیاتی دست نخورده برای آینده امنیتی و رفاهی افغانستان می باشند.

در سال 2008، برنامه انکشافی ملل متحد تخمین زده بود که سن 68 درصد نفوس افغانستان زیر 25 سال می باشد، اما شاید به دلیل افزایش اوسط عمر و کاهش تولدات، احتمالاً اکنون آن درصدی بسیار کم پایین آمده است.

نورزی به آی.دبلیو.پی.آر گفت: "به نظر من، باید به جوانان ما نقش بزرگتری در بازسازی کشور داده شود." او افزود که این یکی از ساحات است که رییس جمهور آینده باید نسبت به آن توجه بیشتر نماید.

او گفت: "جوانان بخش بزرگی از نیروی کار و انرژی کشور را می سازند. اختلافات فرقه ای، قومی و منطقوی مضر تمام می شود؛ بهتر است بر دانش و تحصیل نسل جوان اتکا کنیم."

مناظره آی دبلیو پی آر در پوهنتون خصوصی غازی امان الله خان واقع شهر خوست برگزار گردید. خوست شهر کلیدی، یک منطقه ناآرام در مرز جنوبی کشور می باشد.

از زمان تهاجم نیروهای بین المللی به رهبری امریکا در سال 2001، این ولایت از فعالیت های شدید شورشیان آسیب دیده است، و حملات مرگبار زیاد در آن ولایت علیه عساکر ناتو و نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است.

نور احمد نور، رییس پوهنتون غازی امان الله خان یکی از صحبت کنندگان مناظره نیز تایید کرد که رییس جمهور آینده کشور باید برای رسیدگی به مسایل جوانان کشور اولویت قایل شود.

او گفت که تعلیم و تربیه می تواند اساس ایجاد ملت نو و قوی را بسازد. او افزود که وزیران مسوولیت دارند تا جوانان افغانستان را در شکستاندن چرخه ی منازعات و جنگ دخیل سازند.

نور گفت: "وقتی به جوانان رهنمایی درست، آموزش مناسب، و فرصت های کار داده شود مطمئن ام که مشکلات عمده حل خواهند شد."

انور زاهد، رییس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت گفت که از سال 2001 تاکنون گام های بزرگی در زمینه توسعه کشور برداشته شده است، اما درعین حال هشدار داد که نیاز است تا به آسیب پنهان روانی وارد شده و بر آنهایی که از منازعات متاثر شده اند، رسیدگی شود.

او به محصلان گفت: "من باورمندم تا زمانی که برای بازسازی اذهان مردم بخصوص جوانان کار نکنیم، خطر از دست دادن دستآوردها وجود خواهد داشت."

قدرت شاه اشتراک کننده مناظره گفت که رییس جمهور بعدی – که احتمالاً عبدالله عبدالله یا اشرف غنی احمدزی خواهد بود، دو کاندیدی که قرار است در اواخر می باهم رقابت کنند- باید در حکومت داری خود نمونه باشند.

او گفت: "من امیدهای زیادی دارم، اما می خواهم رییس جمهور آینده اول امنیت را تامین کند و بعد فساد را از بین ببرد."

عزیزالله، اشتراک کننده دیگر، افزود: "کار {در حکومت جدید} باید به کسانی داده شود که تجربه دارند. امنیت باید تامین شود و به جوانان فرصت های کاری مهیا گردد."

محمد عادل یک محصل در ولایت خوست و کار آموز آی.دبلیو.پی.آر می باشد.

More IWPR's Global Voices