Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان:در نظرسنجی ها نباید واقعیت ها دستکاری شوند

By Sakhi Dad Mahdiyar

گزارشی از سخی داد مهدی یار

در مناظره آی دبلیو پی آر گفته شد نظرسنجی های که بطور عمدی در آنها داده ها به هدف تبلیغ نامزدان انتخاباتی معین دستکاری می شوند ممکن است باعث انحراف رای دهندگان شود.

نورآغا شریفی استاد دانشگاه بلخ در شمال افغانستان به محصلان شرکت کننده در مناظره گفت که سروی های جانبدارانه به مغشوش سازی اذهان مردم و خدشه دار کردن مباحث قانونی منجر می شود.

او که بتاریخ 19 مارچ در همین مناظره  در مزار شریف صحبت می کرد تاکید کرد که کار سروی کنندگان باید بی طرفانه، دقیق و مهم تر از همه منصفانه باشد.

او گفت با آنکه نظرسنجی از سالها به اینسو بخش جداناپذیر روند انتخابات در دموکراسی های تثبیت شده بوده است، اما در افغانستان لازم است که هرگونه تحقیقی که برای عموم نشر می شود به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

شریفی هشدار داد که "اگر نظر سنجی ها در کشورهای مثل افغانستان با بی دقتی انجام شوند، ممکن است به تنش های غیرضروری منجر شوند."

سخنرانان دیگر مناظره عبارت بودند از شمس الدین شمس فعال جامعه مدنی و اجمل احدی معاون مدیر عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ.

همه سخنرانان بر اهمیت نظرسنجی تاکید کردند، مشروط به آنکه این نظر سنجی ها تصویر صادقانه از احساسات مردم را ارایه نماید.

شمس گفت: "ما می توانیم اعتبار نظرسنجی ها را با تطبیق استانداردهای چون بی طرفی، شفافیت و انصاف بالا ببریم. در کشوری مثل افغانستان نهادینه شدن پدیده های چون آزادی بیان، حقوق بشر و حتی نظرسنجی ها به زمان زیاد نیازدارد."

سخی داد مهدی یار محصل دانشگاه بلخ و کارآموز انستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح (آی دبلیو پی آر) است.