Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان:تقدیر از جرئت رای دهندگان زن

By Mohammad Isa Aria

گزارشی از محمد عیسی آریا

یک استاد ارشد پوهنتون در ولایت جنوبی پکتیا از جرئت قاطع زنان افغان که در انتخابات اخیر اشتراک کرده بودند، تقدیر کرد.

نازدانه پکتیاوال، استاد طب در پوهنتون پکتیا گفت که اشتراک بسیار بالای زنان در انتخابات 5 اپریل نتیجه مستقیم کار رسانه ها و جامعه مدنی بوده است.

او که بتاریخ 30 اپریل در مناظره آی دبلیو پی آر صحبت می کرد گفت که زنان اکنون درک قوی تری از اهمیت انتخابات دارند و می دانند که چرا باید در انتخابات اشتراک کنند.

خانم پکتیاوال گفت که رای دهندگان زن نقش بزرگتری در زندگی سیاسی بازی می کنند.

او خطاب به محصلان اشتراک کننده در مناظره گفت: "زنان درک می کنند که برای دفاع از حقوق شان باید نقش فعال تری در جامعه بازی کنند. هرقدر در انتخابات سهم بیشتر بگیرند به همان اندازه می توانند نیروی خود را به نمایش بگذارند."

این مناظره بخشی از یک مجموعه مناظره هایی است که از سوی آی دبلیو پی آر در سراسر افغانستان برگزار شده است. در این مناظره محصلان ولایات پکتیا و کندز از طریق ویدیو اسکایپ باهم ارتباط داده شدند. کندز در شمال شرق و پکتیا در جنوب شرق و هم مرز با پاکستان است.

درحالیکه برخی سخنرانان به موفقیت های انتخابات 5 اپریل اشاره داشتند، تعداد دیگر نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار دادند.

مرضیه رستمی فعال جامعه مدنی در کندز گفت که امنیت خوب همراه با برنامه های بیشتر آگاهی دهی عامه و حمایت روحانیون مسلمان به افزایش بی سابقه سطح اشتراک زنان کمک کرد.

او گفت که 36 درصد از 200000 تنی که در کندز رای دادند، زن بودند.

او خطاب به اشتراک کنندگان گفت: "زنان فهمیده اند که درست مانند مردان در اسلام جایگاه دارند و مخلوقات بی ارزش نیستند. رای دهندگان نشان دادند که آنان خواهان تغییراستند و از گذشته به نحوی خسته اند."

رستمی گفت که تعداد زنان رای دهنده میان شهرهای کلان تر و مناطق روستایی خیلی تفاوت داشت. او گفت:«در روستاها زنان هنوز از تصامیمی که مردان شان می گیرند پیروی می کنند و هنوز گرفتار محدودیت های سنت و عنعنات اند. سطح آگاهی آنان خیلی پایین تر است."

نیاز الله اصیل ځاځیخبرنگار در پکتیا گفت که به نظر او پرداختن رسانه ها به مسایل انتخاباتی بزرگترین عامل تشویق مردم به اشتراک بیشتر بوده است.

او گفت: "این رسانه ها بودند که به خانه های مردم رفته و تک تک آنها، بخصوص زنان را درمورد اهمیت رای شان مطلع ساخت. نشر برنامه های رادیویی درباره انتخابات نقش مهمی در بالابردن آگاهی مردم بازی کرد."

محمد حسن کولابی محصل پوهنتون کندز از سخنرانان پرسید که زنان پکتیا با توجه به محیط محافظه کار آن ولایت و همچنان فعالیت قابل توجه شورشیان، چگونه توانستند در انتخابات شرکت کنند.

ځاځیدر پاسخ گفت: "پس از سقوط رژیم طالبان و ایجاد رسانه های آزاد و همچنان نهادهای جامعه مدنی مدافع حقوق زنان، وضعیت ما تغییر کرده است. این نهادها نقش مهمی در اطلاع رسانی به زنان بازی کرده اند."

محمد عیسی آریا محصل پوهنتون در کندز و کارآموز آی دبلیو پی آر می باشد.