Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مرکز رسانه های آی دبلیو پی آر، در ولایت دور افتاده افغانستان

مرکز رسانه ها، ولایت ارزگان را با جهان بیرون وصل می کند.
By IWPR Afghanistan
IWPR's new resource centre for journalists in Uruzgan. (Photo: IWPR)

آی دبلیو پی آر
گزارش شماره 431
1 می 2012
خبرنگاران ولایت مرکزی ارزگان که در گذشته به دلیل نبود امکانات نمی توانستند گزارش ها خود را به موقع تهیه کنند، ایجاد مرکز رسانه های آی دبلیو پی آر را که مجهز با کمپیوتر و انترنیت می باشد، بعنوان پاسخ به موقع به نیازمندی های شان مورد تقدیر قرار داده است.
ارزگان یکی از ولایات کمتر انکشاف یافته ایست که تعداد محدود گزارشگران آن به کمپیوتر و انترنیت دسترسی دارند. تاکنون خبرنگاران مجبور بودند برای ارسال گزارش های شان به ادارات محدودی که در ترینکوت، مرکز آن ولایت، انترنیت داشتند مراجعه کرده و خواستار همکاری شوند. احمد شاه جواد، گزارشگر آی دبلیو پی آر، در ماه فبروری گزارش ذیل را به این ارتباط برای ما ارسال نموده بود: نبود انترنیت، مانع ارتباط ولایت ارزگان با جهان.
به همین دلیل به گفته نور رحمان رحمانی رییس عمومی آی دبلیو پی آر در افغانستان، "شهروندان سایر نقاط کشور و جامعه بین المللی درمورد آنچه دران ولایت اتفاق می افتد، اطلاع کمی دارند."
برای حل این مشکل، تیم آی دبلیو پی آر افغانستان دفتر ولایتی را در ترینکوت ایجاد کرد که از طریق آن گزارشگران برای آی دبلیو پی آر و سایر نهادهای خبری، گزارش ارسال می کنند.
گزارشگران محلی می گویند ازینکه دسترسی مناسب به انترنیت یافته اند، احساس خوبی دارند.
حکیم الله آفتاب، خبرنگار آزاد گفت: "قبل ازین، ما مجبور بودیم روزها و شب ها برای رفتن ازین انجو به آن انجو وقت صرف کنیم و از آنها بخواهیم که اجازه دهند فقط یک گزارش را ارسال نماییم. این مشکل حالا حل شده است."
بتاریخ 30 اپریل، روز افتتاح دفتر آی دبلیو پی آر، خبرنگاران، نمایندگان انجوها، و مسوولان حکومت محلی گرد هم آمدند و مولوی حمد الله رییس حج و اوقاف آن ولایت پس از تلاوت آیات چند از قرآن کریم برای موفقیت دفتر در رساندن صدای ارزگان به جهان دعا کرد.
الحاج عبدالرحمان خان، نماینده دفتر والی رسانه ها را به "جان و روان" جامعه تشبیه کرد و گفت که خبرنگاران ارزگان با انعکاس مشکلات و موفقیت های جامعه شان نقش مهمی را بازی کرده است.
آی دبلیو پی آر کارش را در مناطق خارج از شهرهای بزرگ افغانستان توسعه می دهد، و کار در ارزگان با چالش های خاصی مواجه بوده است. از جمله اینکه به دلیل ناامنی سرک ها و حضور طالبان مجبور شدیم یک ورکشاپ آموزشی برای خبرنگاران محلی را ماه ها به تعویق اندازیم.
ارزگان که با ولایات نا آرام هلمند و قندهار هم مرز است شاهد حضور قوی شورشیان بوده است.
رحیمی گفت: "بزرگترین چالش ما درین ولایت نبود امنیت است. حکومت و نیروهای خارجی درین ولایت در بیرون ترینکوت کنترل کمی دارد. ما شنیده ایم که مردم در برخی ولسوالی ها... کسانی را که در مناطق تحت کنترل حکومت زندگی و کار می کنند، نامسلمان و کافر می دانند."
"غیر از تحدید شورشیان، مشکلات بسیار زیاد دیگر همچون فساد گسترده، نبود شفافیت در دفاتر حکومتی و ده ها مشکل دیگر نیز وجود دارند. تاکنون این مشکلات گزارش داده نشده اند."
مسوولان حکومت محلی نسبت به حضور خبری آی دبلیو پی آر واکنش مثبت نشان دادند. الحاج غلام نبی الفت، رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان گفت که این مرکز رسانه ای "دستاورد بزرگی" برای تقویت خبرنگاری درین ولایت می باشد، و زمینه هماهنگی بیشتر را فراهم می سازد.
ایمل هاند، رییس صلیب سرخ ارزگان گفت که ولایت ارزگان به گزارشگران قوی نیاز دارد که از موانع ایجاد شده توسط قدرتمندان محلی عبور بتوانند.
او گفت: "رسانه ها در هر جامعه خیلی مهم است. رسانه ها می توانند یک سلطنت را سرنگون کنند، و اگر به قدرت رسیدن مردم عادی نیز از دست رسانه ها بر می آید."
مرکز رسانه ها در ارزگان بخشی از پروژه ایست که به منظور تقویت خبرنگاری در ارزگان و ننگرهار راه اندازی شده و از سوی کورداید (Cordaid) تمویل می گردد. درین پروژه ورکشاپ های آموزشی برای خبرنگاران برگزار می شود، و اشتراک کنندگان پس از سپری کردن ورکشاپ ها در جریان کار عملی در رسانه های چاپی و رادیویی تعلیم داده می شوند.
 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >