Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

زنان افغان هنوز در حاشیه اند

مردم ولایت پکتیا درمورد اهمیت نقش اعضای خانواده در تصمیم گیری صحبت کردند.
By Madina Sultani

 

 

 

    

 

در ولایت جنوب شرقی پکتیا مردم میگویند که، زنان هنوز از اتخاذ تصامیم ابتدایی درمورد زندگی خودشان محروم اند.

 

سطح تحصیلات پایین و سنت های محافظه کارانه باعث شده است که زنان و مردان از حقوق ابتدایی خود بی اطلاع باشند. به گفته بسیاری اشتراک کنندگان مناظره آنان از اتخاذ تصمیم در خانواده کاملاً کنار گذاشته شده اند از جمله اینکه نمی توانند انتخاب های ابتدایی را درمورد آینده خود و کسانی که دوست دارند انجام دهند.

 

گل دانه یکی از اشتراک کنندگان نستباً مسن گفت که شوهرش در 50 سال زندگی مشترک شان هرگز با او در هیچ تصمیمی مشوره نکرده است.

 

او در ادامه افزود: "زمانی که شوهرم دخترم را به شوهر می داد حتی نظر من را در این مساله مهم نخواست، چون شوهرم بی سواد است و نمی داند زنش، دخترش و اطفال دیگر چه حقوقی بالای او دارند.

 

زکیه زن دیگری گفت به او گفته شده است که زنان حق تعلیم و حتی ترک خانه را ندارند. خانواده خودش به او اجازه نداده اند که پس از صنف هفتم به مکتب برود.

 

او در ادامه گفت: "دختران زیادی مثل من هستند که حتی اجازه تعلیم ندارند چه رسد به مشوره گرفتن {در تصامیم مربوط به زندگی شان}."

 

پلوشه یکی از اشتراک کنندگان مناظره گفت که اگر زنان بخواهند با بی عدالتی جنسیتی مبارزه کنند باید بهتر تعلیم ببینند.

 

او گفت: "من ازدواج کرده ام اما نمی دانم حقوق من چیست و حقوق شوهرم کدام ها اند. اگر من این را ندانم چگونه می توانم درمورد حقوق مردم چیزی بدانم؟ وقتی دانش من اینقدر باشد چه کسی در مسایل خانوادگی با من مشوره خواهد کرد؟"

 

مزدلفه منگل فعال جامعه مدنی گفت که خانواده او نیز هرگز او را در تصمیم گیری دخیل نکرده است.

 

او افزود که حکومت بطور واضح در تغییر رفتارها ناکام مانده است. مزدلفه از برنامه های تعلیمی دولتی و عالمان دین خواست تا به شاگردان و مقتدیان خود بگویند که اسلام نیز به حقوق زن احترام قایل است.

 

نسرین اوریا خیل رئیس امور زنان ولایت پکتیا تایید کرد که زنان بخصوص در مناطق دور افتاده هنوز در تصمیم گیری های خانواده ها جایی ندارند ولی درعین حال اظهار داشت که وضعیت فعلاً بسیار بهتر شده است.

 

خانم اوریاخیل گفت که ریاست امور زنان چند برنامه آگاهی دهی عامه را راه اندازی کرده است.

 

اما تغییر رفتارها بسیار کند بوده است. محمدالله یکی از اشتراک کنندگان مناظره و باشنده ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا گفت: "مثل مشهوری در جامعه ما هست که می گوید کسی که به گپ زن خود گوش می کند روزگار خوب ندارد."