Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

روزهای سیاه برای حقوق زنان

اشتراک کنندگان مناظره آی دبلیو پی آر می گویند قضایای حقوقی در محاکم خودسر رسیدگی می شوند.
By Ezatullah Niazi

 

به اساس اظهارات اشتراک کنندگان مناظره ای که در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار از سوی آی دبلیوی پی آر برگزار شده بود، زنان در این ولایت شرقی بصورت روز افزون قربانی محاکم صحرایی می شوند.

 

در این مناظره گفته شد که محاکم قبیلوی در ولایت، بخصوص در مناطق دور افتاده  فعال بوده و معمولاً مجازات ظالمانه ای  مانند سنگسار، ، شلاق زنی و ازدواج  های جبری را بالای زنان آسیب پذیر تحمیل می کنند .

 

اگرچه از زمان سقوط حکومت طالبان تاکنون وضعیت زنان رشد چشم گیری داشته است اما اشتراک کنندگان مناطره اخیر می گویند که این دستآوردها اکنون در معرض خطر قرار دارد.

 

هاشمه شریف مسوول بخش حقوق زنان دفتر محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که فساد در سیستم عدلی ولایت باعث شده است که بدرفتاری ها همه روزه بدون مجازات ادامه یابند.

 

او به قضیه ای اشاره کرد که در آن به گفته او زنی در یک قریه ننگرهار در بدل پول به هفت نفر جداگانه به شوهر داده شده و از هر کدام یک فرزند به دنیا آورده و در نهایت آن زن همراه با هفت کودک اش به شوهر اولش برگردانده شده است.

 

طبق اظهارات خانم شریف در یک مورد دیگر در ولسوالی بتی کوت: "زنی به جرم به دنیا اوردن  پنج دختر محکوم به کار شاقه شده بود."

 

عبدالمحمد مسوول بخش حقوق بشر پولیس ننگرهار تایید کرد که چنین برخوردهای نادرست، از جمله ازدواج اجباری، در برابر زنان در آن ولایت یک مشکل می باشد.

 

عبدا لمحمد  یادآور شد که در یک مورد مردی زنش را برای شش ماه به زنجیر بسته بود و بالاخره پولیس محلی مجبور به دخالت شده بود.

 

او افزود: "من تایید می کنم که در گذشته بنابر بعضی دلایل در ننگرهار زنان از یک مرد به مرد دیگر تا پنج بار فروخته می شدند. اما اکنون زنان اینگونه به فروش نمی رسند."

 

محمد این را نیز تایید کرد که شاکیان خشونت جنسیتی افزایش یافته، اما اظهار داشت که این امر نشانه بهبود شرایط دسترسی زنان به عدالت می باشد و آنان در مراجعه به پولیس اعتماد بیشتر احساس می کنند.

 

عبدالعزیز نیازی قاضی محکمه استیناف ننگرهار گفت که کمبود جدی آگاهی درمورد حقوق زنان باعث می شود که از محاکم صحرایی استفاده شود.

 

او گفت: "هر مردی که از حقوق زنان آگاه نباشد نسبت به زنان مرتکب خشونت می گردد."